Vypisujeme veřejnou soutěž na ostravský hmyzí mobiliář

Na osmi místech Ostravy vznikne během roku 2021 osm originálních kolekcí hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci či designéry. Spolek Fiducia dne 1. 3. 2021 vypisuje veřejnou soutěž na vytvoření těchto originálních kolekcí ostravských hmyzích domků. Vítězné návrhy vybere odborná porota. Návrhy lze zasílat do 10. 4. 2021, podrobné informace k soutěži, včetně soutěžních podmínek, najdete zde: PODMÍNKY SOUTĚŽE NA OSTRAVSKÝ HMYZÍ MOBILIÁŘ. Příloha soutěžních podmínek- návrh smlouvy o dílo.

Zapojíme také veřejnost, která si bude moci na osmi speciálních dílnách s umělci vyrobit hmyzí domky a odnést si je pak bezplatně domů na balkony či zahrady. Součástí bude edukační kampaň zaměřená na záchranu hmyzu, která přinese odpovědi na otázky, proč hmyz ve městě potřebujeme a jak mu konkrétně v Ostravě může každý z nás pomoci. 

První edukační video je už ke zhlédnutí na webu klubu Fiducia a na stránce vzdělávací televize LucernaTV. Na edukační kampani a na projektu Ostravského hmyzího mobiliáře spolupracuje spolek Fiducia s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou univerzitou. 

Spolu se vzdělávací kapaní za záchranu hmyzu přinese projekt také propagaci ostravských osobností současného umění, designu a architektury. Hmyzí domky jsou totiž jednou z vhodných a účinných cest, jak pracovat s veřejným prostorem v kontextu zmírnění dopadu klimatických změn na jeho obyvatele (tedy nejen člověka, ale také živočichy a rostliny). Mohou fungovat v místech, kde není jiná možnost, jak hmyzu připravit přijatelné podmínky – například ve vnitroblocích, na náměstích, v parcích a dalších veřejných místech, kde by bylo jinak problematické ponechávat například zarostlé kouty. Velkou výhodou hmyzích domků je jejich bezpečnost – hmyzí domky osidluje pouze samotářský hmyz (včelky, vosičky, brouci ad.), který není vůči lidem agresivní, nerojí se – z těchto důvodů v posledních letech rychle roste jejich popularita a umístit je lze bez obav i na komunitní místa. 

Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář je financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor.