Výstava Literární paměť regionu a Literární procházka Ostravou

Výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa) bude k vidění od 7. března do 26. srpna 2022 v prostorách ústředí Knihovny města Ostravy. Vernisáž výstavy se koná v pondělí 7. března od 16:30 hodin.  Rozsáhlá výstava je součástí projektu, v rámci něhož vyjde i Literární mapa Ostravy a kniha Literární Ostrava 1918-2018, na nichž s Ostravskou univerzitou spolupracuje Fiducia.  Spolek Fiducia pak 21. března chystá ve spolupráci s okrašlovacím spolkem za Krásnou Ostravu a týmem tvůrců Literární mapy Ostravy první literární procházku z nového cyklu.

Procházka začne v pasáži Knihovna města Ostravy právě u výstavy Literární paměť regionu, jež je průřezem regionální literaturou, prostřednictvím beletristických i básnických textů autorů minulých i současných (Petra Bezruče, Maria Stony, Vojtěcha Martínka, Viléma Závady, Oty Filipa, Wilhelma Prezeczka, Jana Balabána, Miroslava Stoniše, Petra Hrušky, Evy Tvrdé, Petra Čichoně a dalších). Autoři výstavy záměrně vybrali citace, osobnosti a místa, jež vystihují podstatu a atmosféru kraje, oživují minulost prostřednictvím pohádek, balad, venkovských, industriálních či budovatelských výjevů, připomínají normalizaci i období disentu. Prostřednictvím nejmladší literární generace představují i současnost viděnou očima nejmladších spisovatelů a básníků.

Výstava představuje literární krajinu Jesenicka, Ostravska, Těšínska, Hlučínska, Valašska a Lašska; sílu folkloru, pohádek, vypravěčské tradice; jedinečnost archetypálních postav horalů, zbojníků, dělníků, vyděděnců. Připomíná a znovu nalézá cestu k literátům česky, polsky i německy píšícím, jenž jsou mnohdy už pozapomenuti, neprávem opomíjeni či byli v minulosti zakázáni (jako byli Bohumil Pavlok, či Vladimír Liberda). Část výstavy se věnuje nejnovější literární tvorbě (mj. detektivkám, komiksům), divadelním hrám; literárním klubům, festivalům.

Výstavu připravili Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centrum regionálních studií ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě a Knihovnou města Ostravy. Představuje jedinečnost prozaických a básnických textů pro postižení barvitosti severovýchodní Moravy a českého Slezska, historické, společenské i kulturní proměny regionu za uplynulých sto let. Výstava je inspirací všem zájemcům o region i literaturu, autoři výstavy v hutné zkratce odkrývají regionální literární tvorbu v letech 1918-2018, která spoluvytvářela a vytváří identitu našeho regionu.

Výstava bude k vidění v prostorách Galerie v pasáži, Půjčovny pro dospělé, Společenského sálu a Oddělení pro děti a mládež.

LITERÁRNÍ PROCHÁZKA MALOU KODANÍ A ZÁMOSTÍM 

21.3. V 18.00 

První z nového cyklu literárních procházek inspirovaných vznikající Literární mapou Ostravy. 

Skácel, Bezruč, Veselský, Jirotka, Wechsberg, Binar – nejen tito, ale i mnozí další literáti se zapsali do míst, kterým dnes říkáme Malá Kodaň a Zámostí. Pojďte s námi objevovat literární stopy na nábřeží řeky Ostravice z moravské i slezské strany s literárními badateli Ivou Málkovou, Pavlem Hruškou, Janem Malurou a Romanem Poláchem. Sraz v pasáži před pobočkou Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu. Pořádá spolek Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.