Fiducia v červnu

Milí přátelé, 23.  června slavnostně odhalíme pamětní desku věnovanou vítkovické rodačce, židovské básnířce a skladatelce Ilse Weberové. Pamětní deska z dílny architekta Jiřího Markeviče, jehož návrh zvítězil ve veřejné soutěži, připomene osud této statečné ženy, jejíž život se tragicky uzavřel v koncentračním táboře. Zájemci se budou moci seznámit se všemi soutěžními návrhy, a to 17. června. Ve Fiducii také pokřtíme druhou knížku básníka Petra Ligockého, čekají nás dvě vernisáže výstav (Tereza Foldynová v FGF a studenti ateliéru Petra Duba a Marka Meduny v Galerii Dole), do našeho klubu přijede vídeňský perkusista Martin Brandlmayr, s hudebníkem Petrem Vrbou po skončení obou sólových vystoupení oba umělci spontánně založí duo a zahrají společně. Těšit se můžete i na on-line pořady. Tradičně v červnu pokřtíme i nové číslo bulletinu Krásná Ostrava, které bude tentokrát z velké části věnováno rekonstruovaným městským jatkám. 
Můžete se také těšit na dvě aktivity s ukrajinskou tematikou – výstavu studentských plakátů pracujících s ukrajinskými fonty, jež bude k vidění od 2. 6. v galerii In Vitro, a výtvarnou dílnu s ukrajinskou lektorkou, na které si vyrobíme tradiční ukrajinské panenky, takzvané motanky. I během června samozřejmě pokračuje naše potravinová sbírka pro ukrajinské uprchlíky, moc všem děkujeme za pomoc. 
Těšíme se na setkání s vámi!

PROGRAM NA ČERVEN: 

od 2. 6. UA TYPO
Výstava v Galerii IN VITRO

V reakci na nedávné světové události vystaví studenti Střední umělecké školy, Ostrava z oboru grafický design tematické plakáty s pěti ukrajinskými fonty, které byly buď přímo vytvořeny pro města na Ukrajině, nebo byl jejich vznik jimi inspirován. Například Andrij Shevchenko a Sergiy Rodionov vytvořili v roce 2017 písmo Mariupol pro navigační systém města, jehož jméno je v posledních dnech hojně skloňováno. Přístup jednotlivých žáků k tvorbě plakátů se odlišoval stejně tak, jako se liší jednotlivé fonty.  Každý z patnácti vystavených plakátů je však originálním pojetím tématu.  Galerie In Vitro se nachází ve vitrínách Ostravice-Textilie. 
Výstava potrvá do 30.6. 2022

6. 6. V 18.00 PETR LIGOCKÝ: POPEL DNŮ

Křest druhé sbírky bohumínsko-ostravského básníka. 

Petr Ligocký v nové básnické sbírce Popel dnů plynule navazuje na svůj debut Diagnóza (Protimluv, 2020), rozvíjí některé jeho motivy a témata jako rodina, nemoc, pomíjivost nebo odcizení v současné společnosti. Znatelně zde však přibývá básní, ve kterých roste míra ironie. Ta se projevuje zejména v neustálém napětí mezi uměřeností a patosem, závažností a banálností nebo mezi tragickým a komickým. Je to únik před realitou, nebo snaha vyrovnat se s ní? Anebo je to jen hra se čtenářem? Hosté: Jan Těsnohlídek a Vasilios Chaleplis. Moderuje Petr Stach.

9. 6. V 16.00 VÝTVARNÁ DÍLNA – UKRAJINSKÉ PANENKY, TZV. MOTANKY

Přijďte si vyrobit ukrajinskou motanku s ukrajinskou lektorkou Nanou Chereshnevou.

První uzlované panenky, někdy nazývané motanky, se objevily asi před 5 000 lety. V ukrajinské kultuře je motanka symbolem dobra, plodnosti a blahobytu, symbolem naděje a silným posvátným předmětem, talismanem pro rodinu. Takové panenky se často staly skutečným rodinným dědictvím a předávaly se z generace na generaci. Samotný název panenky „motanka“ pochází z pojmu „role“. Panenka vypadá jako lidská postava, vyrobená z kusů látky. Často se k její tvorbě používalo staré oblečení členů rodiny – byla vytvořena pouze s upřímnými pocity, takže se věřilo, že má silnou energii a chrání dům a každého z jeho obyvatel.

Můžete si přinést své látky (samozřejmě jich budeme mít dostatek i na místě, takže to není nutné). Ukrajinské rodiny jsou vítány. 

14. 6. V 18.00 TEREZIE FOLDYNOVÁ: V ZAHRADĚ DŮM, V TOM DOMĚ STŮL

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Terezie Foldynová (*1985) ve své předchozí volné tvorbě vedla dialog s imaginativním uměním, pracovala s drastickými zásahy do fotografického obrazu, propojovala fotografii a text, dělala koláže. Její současná výstava V zahradě dům, v tom domě stůl představuje však úplně jinou tvůrčí polohu – plnou uvolněnosti, všednosti a intimnosti rodinného života. K výstavě připravujeme katalog. Výstava potrvá do 29. 7. 2022. Kurátorem výstavy je Lukáš Bártl.

17. 6. V 16.00 PREZENTACE SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ PAMĚTNÍ DESKY ILSE WEBEROVÉ

Přijďte se seznámit s výsledky veřejné soutěže na pamětní desku Ilse Weberové. Představíme všechny návrhy a okomentujeme vítězný návrh Jiřího Markeviče. 


17. 6. 19.00 MARTIN BRANDLMAYR (AT), PETR VRBA (CZ)

Koncert 

MARTIN BRANDLMAYR 

Jedna z ústředních postav vídeňské avantgardní scény, perkusista Martin Brandlmayr, je našinci známý především z působení v brilantním triu Radian, které mistrně využívá postrockový žánr ke hře s kontrasty (ano, víme, hodně to zjednodušujeme), případně pak z Trapist, Polweschel, Autistic Daughters nebo Kapital Band 1. Jakožto vyhledávaného spoluhráče najdeme jeho jméno na albech muzikantů, jako jsou Otomo Yoshihide, David Sylvian, Fennesz, John Tilbury nebo Chad Taylor. Způsob, jakým Martin Brandlmayer doslova staví skladby, může na první dojem možná působit neúměrně komplikovaně, snad až jako přehnané gesto. Přesto je na tom cosi uklidňujícího – od první chvíle je totiž posluchač zároveň ujišťován, že to, co před ním vyrůstá, má pevný řád. Ve Fiducii představí živě projekt Vive Les Fantômes, který původně vznikl pro německou rozhlasovou stanici SRW, následně vyšel v americkém vydavatelství Thrill Jockey a autor o něm říká, že je to jeho první úkrok k radioartu.

PETR VRBA

Tajemstvími obestřený umělec, o jehož sólovém vystoupení si troufneme pouze spekulovat, že by mohlo být elektroakustické. 

www.vrrrba.cz

BRANDLMAYR/VRBA DUO

Po skončení obou sólových vystoupení se stane naprosto nečekaná věc – oba umělci spontánně založí duo (v discografii Petra Vrby to bude kapela s pořadovým číslem 14 169) a zahrají společně. 

20. 6. V 18.00 HLUBOKO DOLE

Vernisáž výstavy studentů a pedagogů ateliéru Petra Duba a Marka Meduny v Galerii Dole. 

Výstava Hluboko dole je založena na jednoduchém principu: vystavují jen studenti, studentky a pedagogové, kteří byli schopni do dané lhůty vybrat a donést na určené místo dílo své a svého hosta, kterého si mohli volně vybrat. Seznam účastníků výstavy tak zůstává do posledního okamžiku otevřený.


23. 6. V 18.00 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ILSE WEBEROVÉ A KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

Křest pamětní desky architekta Jiřího Markeviče, vzniklé na základě veřejné soutěže. 

Deska bude odhalena na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, který byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–1944), židovské spisovatelky a hudební skladatelky, jež byla vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem a skládala písně. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt). Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasl v osvětimském koncentračním táboře. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení.

Vznik pamětní desky inicioval Antikvariát a spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu z finančního daru členky spolku. 

Za pomoc a ochotu děkujeme městskému obvodu Vítkovice.  

Současně s odhalením pamětní desky pokřtíme také letní číslo bulletinu Krásná Ostrava. 

POKRAČUJÍCÍ VÝSTAVY

DO 13. 6. 2022 – LUKÁŠ PROKŮPEK: PROMĚNY NOCI

Proměny noci jsou výběrem fotografií z posledních dvou let. Les a měsíční světlo, toť vše, co autora dle jeho slov „vždy jednou za měsíc láká v noci ven a do lesů, těšit se prapodivnou hrou světel a stínů tohoto neskutečného světa“.

DO 15. 6. 2022 – MONIKA ŽÁKOVÁ: SOGT LOGIC

Ve svých aktuálních realizacích Monika Žáková balancuje na tenké hranici mezi malířskou monochromií a velmi mělkým plošným reliéfem. Pracuje s plátnem jako s autonomní sebereferenční entitou nesoucí reziduální stopy toho, jak s ním autorka estetizujícím gestem manipulovala prostřednictvím skládání, překládání a ohýbání. Výsledkem je plošně zvlněný obraz s jemně nastříknutým barevným nádechem, měkce akcentujícím reverzibilitu světla a stínu.

FIDUCIA ON-LINE

5. 6. MONIKA ŽÁKOVÁ – SOGT LOGIC

Slovo kurátora a autorky k výstavě v Galerii Dole.

12. 6. HLASY MĚSTA – MARTIN ŠENKYPL

Literární pořad. 

SBÍRKA POTRAVIN PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY V OSTRAVĚ – PROSÍM POMOZTE!

Přátelé, Potravinová banka nestíhá zásobovat ukrajinské rodiny, které přicházejí do Ostravy – prosím, pomozte a přineste do Fiducie jakékoli trvanlivé potraviny (viz níže). Aktuálně spolupracujeme kromě Organizace na pomoc uprchlíkům také s farností ve Staré Bělé, která rovněž pomáhá uprchlíkům v nouzi. Naprostá většina z nich jsou ženy a děti. Řada maminek má malé děti, chodí na brigády, nemohou ale pracovat na plný úvazek a mají finanční nouzi. Jsou mezi nimi i lidé z Mariupolu a jiných zničených oblastí, kteří potřebují akutní pomoc.

Pokud máte možnost, pomozte nákupem nebo uspořádejte potravinovou sbírku ve svém okolí, v práci, ve škole, mezi přáteli. Potraviny pak můžete dovézt do Fiducie, případně do Organizace pro pomoc uprchlíkům na Českobratrské ulici nebo na faru ve Staré Bělé. Moc děkujeme za jakoukoli vaši pomoc, sdílení, uspořádání sbírky u vás. Je jasné, že mnoho z vás již pomohlo, ale bohužel má aktuálně mnoho ukrajinských uprchlíků v Ostravě finanční nouzi, chybí potraviny a naše pomoc je stále potřebná!

Pokud je pro vás složité nakupovat trvanlivé potraviny a vozit je do Fiducie a je pro vás lepší přispět penězi, fara má účet, ze kterého kupuje pro Ukrajince jídlo a potřebné věci, zde: 111729531/0300, VS: 81116. Farnost se dlouhodobě stará o řadu rodin, dává jim poukázky na jídlo, zorganizovala pro ně 2x týdně kurz češtiny, chystá pro ně letní tábor atd.

Jsou potřeba hlavně trvanlivé potraviny (mouka, těstoviny, rýže, konzervy, kompoty, sterilovaná zelenina, trvanlivé mléko, cereálie, vakuované uzeniny, sirupy, čaje, káva, marmelády, ořechy, luštěniny…), částečně i drogerie (hygienické potřeby, zubní pasta, mýdlo, šampony, jar, krémy, prášek na praní…).

Prosíme, kdybyste cokoli mohli koupit a dovézt do Antikvariátu a klubu Fiducia, budeme vám velmi vděčni!

Potraviny lze dovézt kterýkoli pracovní den 10.00–18.00. My poté vždycky minimálně jednou týdně vše převezeme na farnost, potraviny rovněž dáváme ukrajinským maminkám, které přijdou přímo do Fiducie.