Literární vycházka Vítkovicemi

Vydejte se s námi po stopách Literární mapy Ostravy, tentokrát ulicemi Vítkovic s průvodci Pavlem Hruškou, Janem Malurou, Romanem Poláchem, Ivou Málkovou a Ilonou Rozehnalovou, hudební překvapení Václav Fajfr . Vycházka se koná ve čtvrtek 29. června od 18:00, sraz bude před vítkovickým hřbitovem.

Vítkovice, původně malá a nevýznamná ves, zažily dramatický přerod v moderní tovární město – jednotné architektonické pojetí staveb z režného zdiva v tzv. firemním stylu či průmyslové objekty, koexistující v jakémsi přirozeném a samozřejmém souručenství s obytnými domy a veřejnými budovami, tvoří osobitý „genius loci“ této průmyslové lokality. Byly a jsou inspirací řadě spisovatelů – nalezneme je v díle Jana Balabána, staly se jedním z dějišť klíčového románu Rudolfa Slobody, na zdejším hřbitově je pohřben básník Jaroslav Žila, v místní hospodě vznikl samizdatový sborník Eliáš v zahrádkách, narodil se tu básník Karel Jan Čapek či jeden ze zakladatelů ismuismu Miroslav Stoniš, najdeme tu pamětní desku Ilse Weberové a řadu dalších míst spojených s (nejen) ostravskou literaturou. Vydejte se s námi za literárními příběhy se spoluautory připravované knihy Literární Ostrava a vydané Literární mapy Ostravy. Sraz před vítkovickým hřbitovem.