Bulletin Krásná Ostrava 3/2019

20,00 

Obsah čísla:

Ilona Rozehnalová | Editorial
Ilona Rozehnalová | Unikátní komín Strakáč zmizel navždy z mapy Ostravy
Josef Šerka | Bombardování centra Ostravy v roce 1944
Božena Starostová-Oderská | …Aby už přišly lepší časy
Martin Mikolášek | Zastavený pohyb v hrobové skupině 49
Martin Strakoš | Zpráva o mezinárodní architektonické soutěži
na přístavbu koncertního sálu u Domu kultury
města Ostravy 2018–2019
Pavel Hruška | Odešla legenda českého undergroundu
Ivan Motýl | Erik: Ostrava neexistuje!
Pásmo věnované Jaroslavu Eriku Fričovi
Zdenka Rozbrojová | Vycházka za přírodou Svinova a Rezavky

Popis

Spolek Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2019.
Ročník VII., číslo 3
Orig. brož, 40 str.,

20,8 x 15 cm.

stav: dobrý (nové).