Fiducia on-line

OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY – PODCHOD POD FRÝDLANTSKÝMI MOSTY

Martin Mikolášek o výstavě neoficiální kultury v roce 1989 s názvem Ahoj, lidi a formování výtvarné skupiny Přirození.

GALERIE DOLE – VLADIMÍR HOUDEK: HMOTA A TĚLO

Kurátor Martin Mikolášek a Vladimír Houdek k výstavě v Galerii Dole. „Krása sama o sobě by měla být v něčem plná tenze,“ říká v jednom z rozhovorů výrazná osobnost mladé malby Vladimír Houdek. Soustředěně a systematicky přitom prozkoumává možnosti, které mu práce s barevnou hmotou a jejím mnohonásobným vrstvením nabízí. Velkým inspiračním zdrojem pro malované koláže a obrazy jsou mu dějiny modernismu – od futurismu přes kubismus a artificialismus až k brutalismu. Akcentuje v nich nejen geometricko-technicistní tvarosloví a jeho formalistní vyznění, ale i podstatné ukotvení v materiálu, jehož formováním (nanášením, hnětením či narušováním) a osobitým barevným laděním vyvstává skrze napětí mezi čistotou formy a enigmatickým obsahem konečný smysl jeho díla.

HLASY MĚSTA – BÁSNÍK JAKUB STROUHAL A JEHO AUTORSKÉ ČTENÍ VE STŘELNIČNÍ ULICI V OSTRAVĚ

FOTOGRAFICKÁ GALERIE FIDUCIA – ELSA RAUEROVÁ: FLOORDROBE CEREMONY

Kurátorské slovo a slovo autorky k výstavě ve Fotografické galerii Fiducia. Soubor Floordrobe Ceremony vychází z autorčiny obsese z oblečení. Musí je neustále shromažďovat a nedovede se jej vzdát. Fotografiemi autoaktů a zároveň textilních skulptur se vyrovnává s touto situací. Čím více variant, textilních protetik se podaří člověku nastřádat, tím větší je jeho domnělá moc nad vlastní identitou. S postupujícím úsilím o stále aktuálnější seberealizaci skrze textil a s touhou po nezměrné variabilitě přichází přehlcení. Fotografický soubor nezachycuje inscenace, ale performativní vyjádření, které staví na osobním vztahu k odívání.

HLASY MĚSTA – PETR STACH A JEHO AUTORSKÉ ČTENÍ V ULICI DR. ŠMERALA V OSTRAVĚ

IN VITRO – 30 let Střední umělecké školy v Ostravě

Výstava je k vidění ve vitrínách Ostravice-Textilie od 1. prosince do 28. února. Sedm pedagožek a pedagogů školy, která letos slaví 30 let, vybralo a oslovilo sedm žákyň a žáků nebo absolventek a absolventů školy s tím, že výtvarná intervence každého z nich se musí vměstnat do rozměrů jedné z vitrín. Ve videu se dozvíte více jak o koncepci výstavy a kurátorech, tak o vystavujících a jejich uměleckých záměrech.

OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY – ELEKTRA

Flamendři, umělci, honorace i podsvětí, Voskovec a Werich a další známé i zapomenuté osobnosti – ti všichni se setkávali ve slavné prvorepublikové kavárně v centru Ostravy. Více o kulturním kvasu v kavárně Elektra s publicistou a básníkem Ivanem Motýlem.

FOTOGRAFICKÁ GALERIE FIDUCIA – MILOSLAV STIBOR: 15 FOTOGRAFIÍ PRO HENRYHO MILLERA

Kurátorské slovo Štěpánky Bieleszové k výstavě slavného českého fotografa Miloslava Stibora ve Fotografické galerii Fiducia. Výstavu FGF pořádá ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

DEBUTY – Zuzana Husárová a Ľubomír Panák, Tim Postovit, moderuje Roman Polách

Hraniční Debuty – pořad literárních Debutů je v této hraniční době, v níž každodenně ohledáváme hranice našich sociálních a kulturních mezí, zaměřen především na hraniční projevy poezie, a to na velice zajímavé fenomény digitální poezie, vytvořené neuronovými sítěmi, a nesmírně oblíbené performance slam poetry. Vzhledem k epidemiologickým opatřením a rezidenci autorů v Praze jsme tentokrát natáčeli mimo Ostravu, v kavárně a knihkupectví FRA, a děkujeme majitelům a Ondřeji Lipárovi za poskytnutí prostor.

SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA U PŘÍLEŽITOSTI DNE BOJE ZA SVOBODU

Videozáznam tradičního setkání u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii u památníku obětem zla v hale Nové radnice v Ostravě. Hovoří primátor města Ostravy Tomáš Macura, zástupce politických vězňů Leo Žídek, historik Petr Šimíček a dokumentaristka Monika Horsáková. Čestnou sokolskou stráž drželi zástupci T.J. Sokol Moravská Ostrava.

HLASY MĚSTA – PETR LIGOCKÝ A JEHO AUTORSKÉ ČTENÍ NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HŘBITOVĚ

Bohumínský básník Petr Ligocký v pilotním dílu nového cyklu Hlasy města.

MARTIN MIKOLÁŠEK O VÝSTAVĚ MARTINY SMUTNÉ V GALERII DOLE