Vydali jsme

Fiducia se kromě pořádání akcí dlouhodobě zabývá i vydáváním knih, map, pexes, katalogů k výstavám a dalších tiskovin, ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu pak vydáváme 4x ročně bulletin Krásná Ostrava.
Máte-li o některou z našich knih a jiných tiskovin zájem, můžete je zakoupit na našem e-shopu.

Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu (2023)

Objemná publikace týmu ostravských historiků (Martin Jemelka, Gabriela Pelikánová, Romana Rosová, Martin Strakoš, Radomír Seďa) se věnuje Ostravě v dobách prvního českého starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše – kromě životopisu této významné ostravské osobnosti přináší řadu informací také o architektonickém rozvoji města zejména za první republiky a řadu nových informací o zásadních stavbách, jako jsou Nová radnice, kubistické krematorium, městská jatka či městská spořitelna. Kniha rovněž přináší několik badatelských objevů a její součástí je bohatá obrazová příloha včetně řady dobových fotografií Ostravy.

Kniha Cesty do ostravského (v)nitrozemí (2019)

Kniha byla oceněna Cenou Jantar za mimořádný nakladatelský počin. V roce 2022 bychom rádi vydali druhý díl. Více o knížce se dozvíte v reportáži České televize – zde a zde.

Mapa ostravských výletů (2017)

Zájemci v mapě naleznou dvacet tras, jež povedou zajímavými, často netradičními a turistickými či naučnými příručkami dosud nezmapovanými oblastmi na území města Ostravy (všechny trasy jsou dostupné městskou hromadnou dopravou a jejich délka je 5 – 20 kilometrů).

 

Mapa ostravských soch

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy – druhé, doplněné vydání.

 

Mapa ostravských památek a architektury

111 ostravských staveb, které stojí za to vidět.
Autor hesel Martin Strakoš, autor fotografií Roman Polášek.


Mapa významných osobností a hrobů na Slezskoostravském hřbitově

Online ke stažení. 

Kniha Ostravské interiéry

Kniha nabízí srovnání, jak se proměňovaly ostravské interiéry v jednotlivých obdobích a to zvláště od 19. století do současnosti, kdy se z městečka stalo velkoměsto s rozsáhlou stavební produkcí.

 

Kniha Opavské interiéry

Nová publikace historiků Martina Strakoše a Romany Rosové poprvé mapuje historické i současné interiéry města Opavy. V knize najdete unikátní snímky fotografa Romana Poláška, například detaily interiérů chátrajícího obchodního domu Breda-Weinsteina, sídla opavského archivu v evangelickém kostele a také řadu fotografií interiérů současných staveb.

 

Bulletin Krásná Ostrava

Bulletin o současnosti a minulosti našeho města, do kterého přispívá řada odborníků, vydává pravidelně 4x za rok okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia. První číslo vyšlo v červnu 2013, po celou dobu bulletin vydáváme  vlastním nákladem formou dobrovolnické práce.
 

Kniha Fiducia a 20 let ostravské umělecké scény

Kniha reflektuje dvacet let aktivit klubu, ale především se zamýšlí nad tím, kam a zda se posunula ostravská umělecká scéna i vnímání architektury či veřejného prostoru od roku 1998 do současnosti. Knihu, do níž přispělo 57 autorů, edičně připravili Monika Horsáková a Pavel Hruška, o grafický design se postarala Kristína Pupáková.

 

Katalogy Fotografické galerie Fiducia

Fotografické galerie Fiducia tiskne katalogy k vybraným výstavám – vydali jsme katalogy mnoha vynikajících osobností české i světové fotografie, které jsme ve Fiducii vystavovali – například Evy Fukové, Emily Medkové, Václava Chocholy, Zbigniewa Libery, Jaroslava Rösslera či Zdenka Tmeje.

Katalogy Galerie Dole

Celoroční katalogy s přehledem výstav.


Pexeso Ostravské interiéry

Pexeso Galerie Dole

Pohlednice Ostravské sochy

Pohlednice Ostravské interiéry

Kniha Ostrava za ostnatými dráty – rozebráno

 V prosinci 2013 jsme vydali knihu známého ostravského historika Vojtěcha Vlčka „Ostrava za ostnatými dráty. Rozhovory s pamětníky nacistické a komunistické perzekuce“. Kniha je již rozebrána. Obsáhlá publikace o více než 400 stranách přinesla řadu unikátních dobových dokumentů z archivů, fotografií a dalších atraktivních materiálů, přičemž mnohé byly veřejně publikovány poprvé. Kniha zachycuje formou rozhovorů s pamětníky žijícími v Ostravě a okolí jejich životní příběhy – na dramatických osudech jednotlivých osobností se velmi přesně ukazuje složitost českých dějin ve 20. století, s přihlédnutím k vývoji v Ostravě. Kniha je psána formou tzv. oral history – jde o 10 rozhovorů, konfrontovaných s archivními materiály z Archivu bezpečnostních složek, s materiály StB, se soudními rozsudky, doplněných fotografiemi a dalšími dokumenty.


  • Fotografie pamětníků a autora knihy na křtu publikace ve Fiducii v prosinci 2013