Program

Program na září 2021:

Konání akcí včetně kapacity se řídí dle platných epidemiologických opatření, sledujte prosím vládní opatření a náš web.

Srdečně vás zveme na naše zářijové akce – literární večery v rámci festivalu Inverze, zahajovací večer hudebního festivalu Hluková mystéria, komentovanou procházku po stopách vídeňského urbanisty Camilla Sitteho v Přívoze se křtem naučné cedule a zářijového čísla bulletinu Krásná Ostrava, prezentaci aktuální podoby Černé kostky s diskusí, můžete se těšit na dvě vernisáže výstav, tři velké hmyzí domky s dílnami pro veřejnost a několik on-line pořadů. Sledujte prosím aktuální epidemiologická opatření. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Programová skládačka ke stažení

AKCE NAŽIVO

1. 9. V 16.00 GOTICKÉ DUŠE – PÁSMO K FENOMÉNU ČESKÉ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ DEKADENCE

Vystoupí Otto M. Urban, Roman Polách a Milan Cimerák. 

I pro letošní ročník festivalu Inverze, který pořádá Provoz u řeky, si literární vědec a moderátor Roman Polách připravil ve spolupráci s Lubošem Merhautem literární pásmo, jež bude tentokráte věnováno české literární a výtvarné dekadenci, a to mimo jiné vzhledem ke dvojímu jubileu: 150 letům od narození a 70 letům od smrti Jiřího Karáska ze Lvovic. Hostem večera bude významný historik umění Otto M. Urban (sestavil mimo jiné monumentální monografie V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914, Decadence Now! a je spoluautorem knihy Moderní revue 1894–1925). Večerem bude svou recitací provázet herec Milan Cimerák. Koná se ve spolupráci s festivalem Inverze. 

3. 9. 17.45 ROMAN POLÁCH – DÉLKA ŽIVOTA VE VOLIÉŘE

Křest básnické sbírky a literární pocta zaniklé Voliéře. 

Na jeden páteční podvečer se opět postaví a otevře Voliéra – legendární studentská hospůdka uprostřed dvora Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Bude v ní pokřtěna druhá básnická sbírka Romana Polácha Délka života ve volné přírodě, která vychází v nakladatelství Landek. Během křtu vystoupí historičtí štamgasti Voliéry a další literární i hudební hosté. Koná se ve spolupráci s festivalem Inverze. POZOR – změna, koná se ve Fiducii, nikoli na dvoře OU.

15. 9. V 18.00 JAK BUDE VYPADAT ČERNÁ KOSTKA?

Prezentace aktuální podoby Moravskoslezské vědecké knihovny a následná debata. 

V poslední době se proměňuje náplň plánované novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, tzv. Černé kostky. Kromě požadavku na dostupnost celého knihovního fondu na jednom místě, jenž byl hlavním argumentem pro vznik novostavby, se další plánovanou klíčovou náplní knihovny stává digitalizace. Kromě digitalizace kultury regionu, jež je symbolizována sloganem „…od coal mining k data mining“, by knihovna měla být také centrem vzdělávaní v oblasti technologií a takzvanou „zelenou knihovnou“. Měla by využívat dešťovou vodu či nabízet bezpapírové kopírování, měla by se rovněž stát střediskem klimatické osvěty a laboratoří obnovitelných zdrojů energie. Moravskoslezský kraj, zřizovatel knihovny, se aktuálně snaží získat podporu na výstavbu knihovny z Fondu spravedlivé transformace. O tom, jak bude vypadat Černá kostka a jaká jsou případná úskalí projektu, budeme hovořit s architektem a autorem návrhu „Černé kostky“ Ladislavem Kubou a náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou a Lukášem Curylem. Moderuje Marta Pilařová. POZOR! Koná se v městské galerií PLATO, jež je spoluorganizátorem debaty.   

16. 9. V 18.00 GABRIELA SAUER KOLČAVOVÁ A ONDŘEJ PŘIBYL: DALŠÍ KAPITOLA

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Gabriela Sauer Kolčavová (*1977) a Ondřej Přibyl (*1978) patří k fotografům, jejichž práce nabízí vedle očekávatelného zážitku, za nímž stojí divácké návyky vypěstované v průběhu minulého století, také jakousi nadstavbu, která budí zdánlivý pocit cizorodosti. V jejím rámci oba autoři, každý svým způsobem a současně s jistým důrazem na techniku a technologii, reflektují možnosti různých podob klasického fotografického procesu, který se stal pro oba prostředkem uměleckého vyjadřování. Kdysi bychom asi řekli, že si tak pokládají otázku, co je to fotografie? Více jak dvacet let po přelomu tisíciletí, kdy je klasický fotografický proces dovedností pamětníků a otázkou historie, jde spíše o koncepční zkoumání vnitřní proměnlivosti věcí, procesů a jejich kontextů, kterému nechybí estetický půvab. Výstavu uvede kurátor Jiří Pátek. 

17. 9. od 18.30 HLUKOVÆ MYSTERIA

Zahájení hudebního festivalu. 

Ve Fiducii tradičně začne další ročník festivalu HLUKOVÆ MYSTERIA. Je sestaven z třiceti položek zahrnujících koncerty, performance, audio-vizuální instalace, improvizace a další akce. Ve Fiducii vystoupí RytmiKstr – jeden z nicků jedné z nejzásadnějších postav české noisové scény Radka Kopela (Napalmed, Eine Stunde Merzbauten a mnoho dalších). Přijede z Mostu. V následujících improvizačních sestavách se prolnou hudebníci napříč mezinárodní scénou (Berlín, Minsk, Praha, Vídeň atd.): Mat Pogo, Roberta Andreucci aka WJ Meatball, Pavel Gvozd, Michael Masen, Štěpán Hruška a další. Než se festival přesune na další místa, uzavře večer ve Fiducii švýcarský sonický mág Dave Phillips se svým rituálním setem sestaveným z terénních nahrávek. Vysoce doporučeno!

23. 9. V 18.00 FENOMÉN SITTE A JEHO PŘÍVOZSKÁ REALIZACE, KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

Křest naučné cedule a bulletinu Krásná Ostrava, komentovaná procházka s historiky Romanou Rosovou a Martinem Strakošem. 

Přívozské náměstí je unikátní urbanistickou realizací vídeňského tvůrce Camilla Sitteho, který stvořil velkoryse pojatý projekt v podstatě nového centra, spojující architekturu s dokonalým výtvarným řemeslem. Zástavbu rozčlenil do bloků v kosočtverci s přeponou v podobě Nádražní ulice. Kolmo k ní připojil obdélné náměstí, do něhož ústí turbínovitě zakřivené ulice s průhledy na jednotlivé architektonické dominanty. Realizoval zde tak vlastní ideje, jež popsal v objevné a dodnes velmi aktuální knize Stavba měst podle uměleckých zásad (1889). Na začátku procházky pokřtíme naučnou ceduli věnovanou tomuto mimořádnému tvůrci a přívozské realizaci a zároveň zářijové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Za ochotu při přípravě naučné cedule děkujeme Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Národnímu divadlu moravskoslezskému a Statutárnímu městu Ostrava. POZOR! Sraz na náměstí Svatopluka Čecha.

27. 9. JAKUB TAJOVSKÝ: DRIP DO POLE

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Jakub Tajovský je vizuální umělec. Svým multimediálním pojetím obrazu dekonstruuje malbu jako pohled oddělený od těla pozorovatele, který zkoumá dimenze vlastního projektivního pohybu. Spíše než barva figuruje na jeho obrazech hmota malby, která vedle barevného spektra vyzdvihuje komplexní kvality matérie malby. Skrze experimenty s technologií Jakub často dochází k výstupům na hranici obrazu a sochy či analogového a virtuálního objektu. Experiment znamená dialog mezi autorem, materiály a procesy utvářejícími obraz. V Jakubových výstupech zůstává malba určitým referenčním polem, bodem návratu, jednotící plochou. Cizí objekty napodobují mimikry malířského vrásnění povrchu, fyzické procesy narušují objektivní čtení prostoru. Kurátorka: Katarína Klusová – působí od roku 2016 jako kurátorka Galerie města Třince, ve které usiluje především o edukativní rozměr programu, který reflektuje aktuální dění ve vizuální kultuře.

HMYZÍ DÍLNY V ZÁŘÍ

Tři zářijové pátky budou věnovány hmyzím dílnám a křtům originální hmyzí kolekce, vznikající v rámci projektu Ostravský hmyzí mobiliář. Přijďte si vyrobit originální hmyzí domek, který si můžete bezplatně odnést na balkon, máme připraveny i aktivity pro děti. 

◦ 10. 9. v 16.00 v Přívoze za kostelem za ptačí voliérou na Zákrejsově ulici. 

Dílna s autorem návrhu hmyzího domku, sochařem Petrem Szyrokým, lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Elli Motýlovou. 

◦ 17. 9. v 16.00 v centru na Černé louce za dětským hřištěm za hlavním pavilonem

Dílna s autorem návrhu hmyzího domku, architektem Jiřím Markevičem, lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Elli Motýlovou. 

◦ 24. 9. v 16.00 ve Slezské Ostravě u sídla Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Dílna s autorem návrhu hmyzího domku, sochařem Josefem Kukučkou, lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Elli Motýlovou. 

ON-LINE POŘADY V ZÁŘÍ:

Během září na našem webu najdete další on-line pořady. O termínu jejich zveřejnění vás vždy budeme informovat na našem webu a facebooku. 

ANNA HRBÁČOVÁ: BĚŽ DAT KURAM

Autorské slovo a slovo kurátora Martina Mikoláška k výstavě v galerii IN VITRO ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia.

OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY – SYMPOZIA PROSTORVÝCH FOREM

Příběh soch z mezinárodních sympozií prostorových forem v dalším dílu naší ostravské virtuální kroniky. 

MICHAL MOUČKA: MIX IT UP-(BIG).

Autorské slovo a slovo kurátora Martina Mikoláška k výstavě v Galerii Dole.

HMYZ JE FAJNOVY!!!

Broukoviště na náměstí Dr. Edvarda Beneše. 

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

do 23. 9.  MICHAL MOUČKA: MIX IT UP-(BIG)

Pokračování výstavy v galerii Dole. 

Kurátor: Martin Mikolášek. 

Do 14. 9. POEZIE KAŽDODENNOSTI. ČESKÁ FOTOGRAFIE 60. LET 20. STOLETÍ

Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Kurátorka: Štěpánka Bieleszová.