Program

PROGRAM NA PROSINEC 2021:

Konání akcí včetně kapacity se řídí dle platných epidemiologických opatření, sledujte prosím vládní opatření a náš web.

Srdečně vás zveme na naše prosincové akce. Fotografická galerie Fiducia oslaví dvacet let své existence výstavou, která spojuje dvě legendy českého umění: jednoho z nejvýraznějších umělců poválečného umění Stanislava Kolíbala a fotografa Jana Svobodu, který byl kromě jiného kongeniálním dokumentátorem díla řady výjimečných českých umělců. Můžete se těšit na koncert francouzských a švýcarských hudebníků hrajících na dechové nástroje, literární večer s polskou spisovatelkou Zofií Baldygou a slovenským autorem MIchalem Tallou, pokřtíme také debutovou sbírku básnířky Kristýny Svidroňové. Celý rok Fiducia s týmem odborníků připravovala Mapu tří živlů (těžní věže, vodojemy a komíny ostravsko-karvinského revíru), kterou pokřtíme 20. prosince v areálu Nové huti, kde zároveň proběhne komentovaná prohlídka s autorským týmem – Michalem Horáčkem, Martinem Vonkou, Robertem Kořínkem, Radimem Kravčíkem a fotografem Romanem Poláškem. Uvedeme také prosincové číslo bulletinu Krásná Ostrava. V prosinci vás také čeká vernisáž výstavy mladé malířky Karolíny Netolické, dva vánoční dětské ateliéry a také několik on-line pořadů. Těšíme se na vás. Program ke stažení

AKCE SE ŘÍDÍ PLATNÝMI PROTIEPIDEMIOLOGICKÝMI OPATŘENÍMI. Děkujeme za pochopení. 

6.12. V 18.00 – KAROLÍNA NETOLICKÁ: TMA, SVĚTLO, HRANICE  /Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Kreslířská malířka Karolína Netolická tvoří suchými pastely svůj svět, v němž hraje důležitou roli světlo a tma. A také hranice, která je podle malířky paradoxním elementem, který spojuje jinakosti tím, že je odděluje. Je otázkou, zda Karolínina tvorba signalizuje také širší rozpoložení a chápání světa nejmladší artistní generace. Nebo je tento obrazový modul, tvořený tolika kresebnými tahy, výlučný? Lze ovšem bez nesnází mluvit i o jistých post postsurrealizujících evokacích, o věčném návratu k naraci, k figuře, jak se právě děje v nejmladší generaci. Karolina Netolická (nar. 1993) bude v letošním školním roce absolvovat na pražské Akademii, v ateliéru Jiřího Petrboka. Kurátor Martin Dostál, výstava potrvá do 6. 1. 2022.

8. 12. V 19.00 – TIMOTHÉE QUOST (FR), SILVAN SCHMID (CH) & ELIO AMBERG (CH) /Koncert tří hráčů na dechové nástroje jako warm up festivalu Hear Me!

Koncert muzikantů, kteří fascinujícím způsobem rozšiřují možnosti a limity dechových nástrojů! Francouzský hudebník Timothée Quost se ponoří do své hry na trumpetu, mikrofon (zpětné vazby a zázněje) a elektroniku. Silvan Schmid je trumpetista působící ve Švýcarsku a Nizozemsku. Hraje a nahrává s projekty Solo, Gamut Kollektiv, s Alexem Rivou, Eddiem Prévostem, Bertrandem Denzlerem atd. Ve Fiducii vystoupí se švýcarským saxofonistou Eliem Ambergem. Ten v současnosti zkoumá rytmické konstrukty, rozšířené techniky hry na saxofon, strukturování atonálních melodií a oblast mezi elektronickou a akustickou hudbou. Vysoce doporučeno! Koncert se koná ve spolupráci se spolkem Bludný kámen a Starou sítí na novou hudbu. Pozvánka na festival Hear Me, který se v sobotu 11. 12. koná v Opavě.

9. 12. V 18.00 – KRISTÝNA SVIDROŇOVÁ: SOCHY Z PEŘIN /Křest debutové sbírky

Uvedení básnické prvotiny Kristýny Svidroňové Sochy z peřin vydané v nakladatelství Protimluv. Hosty budou básník a prozaik Petr Stach a hudebnice Jana Sedláková, která křest rozezní svou intuitivní hrou na netradiční hudební nástroje. Večerem provede Petr Ligocký. „Básně Kristýny Svidroňové v její debutní sbírce jsou komponované do celku, jemuž dominuje lyrická mluvčí v druhé osobě a bohatý svět rostlinné říše a životodárné vody, na níž závisí: duby, břízy, olše, kaštany, smrk, zázvor, borůvky, karafiáty, pokojové rostliny, jejich tkáň a habitus, jejich listy, semena, květy, vůně a kořeny touto sbírkou prorůstají. Mluvčí se proměňuje v jejich soukmenovkyni – v rostlinu, která rozkvétá a plodí, ale také vadne, chřadne, natahuje se ke slunci, žízní. Přírodnímu světu stojí v opozici svět digitální a městský i stěny pokoje, v nichž jako by lyrický subjekt byl uzavřen, držen a mezi nimiž pěstováním pokojových rostlin imitoval přírodu ve smyslu přirozenosti,“ píše o sbírce její redaktorka Olga Stehlíková.

12. 12. V 11.00–16.00 – VÁNOČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Přijďte si vyrobit netradiční vánoční dárky s lektorkami Lenkou Škutovou a Alicí Sovadinovou. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

13. 12. V 18.00 – DEBUTY VOL. 10: BAŁDYGA, TALLO /Básníci Zofia Bałdyga a Michal Tallo v literárním pořadu Romana Polácha. 

Hosty jubilejního desátého pořadu Debuty budou hosté sice formálně „zahraniční“, neformálně to jsou ovšem básnířka a básník, kteří jsou v českém prostředí a české literatuře patřičně aklimatizováni. Zofia Bałdyga (1987) a Michal Tallo (1993) píší básně, v nichž tematizují nejenom dynamiku a prudkost vnitřního světa, ale rovněž se se stejnou silou dívají takzvaně ven a ve svých básních věnují patřičnou pozornost světu a jeho společenským a klimatickým problémům v nebývale silné obraznosti a křehké starosti o vše kolem nás.

15. 12. v 18.00 – STANISLAV KOLÍBAL – JAN SVOBODA: Křehká stabilita /Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Na letošní závěrečné výstavě k jubileu 20 let od založení Fotografické galerie Fiducia představíme třicítku fotografií Jana Svobody, který mezi lety 1968–1975 fotograficky zaznamenával a dokumentoval realizace Stanislava Kolíbala. Některé fotografie z Kolíbalova archivu budou veřejně prezentovány vůbec poprvé. Dva světy výrazných osobností – Jana Svobody a Stanislava Kolíbala se na čas protnuly v počáteční atmosféře dusného období nástupu normalizace. Oba ve své tvorbě hledají vlastní cestu zobrazení světa prostřednictvím redukce vztahů často obyčejných věcí, kdy výraz odhmotnění může poukázat na jeho skrytý duchovní obsah. Stanislav Kolíbal (1925) je jedním z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století. Jan Svoboda (1934–1990), bohužel předčasně zesnulý fotografující umělec, se pokoušel ve své době o novou definici a zrovnoprávnění fotografie v rámci klasických uměleckých oborů, jako je malířství nebo sochařství. Výstava potrvá do 25. 1. 2022.

19. 12. V 10.00 – VÁNOČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Přijďte si vyrobit netradiční vánoční dárky s lektorkami Marcelou Lysáčkovou a Martinou Janošcovou. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

20. 12. V 18.00 – MAPA TŘÍ ŽIVLŮ A BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA /Křest mapy a časopisu, komentovaná prohlídka.

Křest nové mapy, která je zaměřena na těžní věže, vodojemy a komíny. Mapa badatelského týmu ve složení Michal Horáček, Robert Kořínek, Radim Kravčík a Martin Vonka zobrazuje objekty nacházející se na části území ostravsko-karvinského revíru, v několika málo případech s exkurzy za jeho hranice. Zobrazuje především stojící objekty, ale v odůvodněných případech jsou v ní zachyceny i zaniklé stavby. Kromě mapy pokřtíme i nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Akce se koná za účasti autorů mapy, součástí bude komentovaná prohlídka. Pozor, koná se v areálu Nové huti, sraz u vrátnice. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst na tel.: 596117312 (po–pá 10.00–18.00)

ON-LINE POŘADY V PROSINCI

12. 12. Ostravské kulturní stopy – Sympozia prostorových forem

19. 12. Karolína Netolická – Tma, světlo, hranice

26. 12. Počátky bibliofilství v Ostravě 

————————————————————————————————————————————————-

Program na listopad 2021:

Programová skládačka ke stažení

AKCE NAŽIVO

1. 11. V 18.00 GABRIELA SLANINKOVÁ: TOUCH-PAD SITUATION

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Výstava nedávné absolventky ateliéru Kresby na pražské Akademii výtvarných umění. Její ryze figurativní malířský projev rezonuje od počátku s generačním naladěním, i proto se na jejích obrazech často vyskytují vedle autoportrétu postavy vrstevníků v různých vztazích a interakčních konstelacích. Ostravská výstava svým názvem odkazuje k fenoménu dotyku a dotýkání v jeho nejednoznačnosti a významovém rozptylu. Každý obraz lze vnímat do jisté míry jako „autoportrét v rozšířeném poli“, podobiznu osobního pocitu, reflexi nepojmenovatelného rysu zkušenosti, která je i není sdělitelná, a proto přenosná.Kurátor výstavy Petr Vaňous. Výstava potrvá do 1. 12. 2021. 

10. 11. V 18.00 FENOMÉN BACHNER ANEB JAKÁ JE BUDOUCNOST JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSTRAVSKÝCH STAVEB?

Odborná diskuse o budoucnosti jediné realizace Ericha Mendelsohna v ČR

Jeden z velkých obchodních domů v centru Moravské Ostravy z období první Československé republiky vznikl na základě projektu z berlínské kanceláře světově známého architekta Ericha Mendelsohna. Architekt v něm uplatnil principy architektury nové věcnosti, kombinované s expresivním motivem reklamního motivu neonové výzdoby v podobě nápisů a symbolu B v kruhu, odvozeného od příjmení majitelů domu (Bachner). Nedávno se symbolicky nápis vrátil do výlohy obchodního domu díky umělecké intervenci Štěpána Kuse v rámci festivalu Kukačka. O významu a budoucnosti této stavby budeme diskutovat s našimi hosty:Jan Sapák – architekt a teoretik architekturyMartin Strakoš – historik umění a památkářOndřej Vysloužil – architekt, ředitel MAPPAZástupce majitele objektu (bude upřesněno)Debatu moderuje Marta Pilařová.Pořádáme ve spolupráci s městskou galerií PLATO, festivalem Kukačka a Štěpánem Kusem. Pozor! Koná se v městské galerii PLATO.

14. 11. V 10.00 HMYZÍ AUTOMATOFON

 Výtvarný ateliér

Tak jako hmyzí kapela, i my máme kladívka – vytvořme si netradiční hudební nástroj, který vybočuje z konvenčních forem. Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče vedou Lívie Škutová a Hynek Chmelař. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

15. 11. v 19.00 Éric Normand, Tomáš Knoflíček & Martin Režný 

Koncert

Kanadský baskytarista a improvizátor Éric Normand má na kontě zhruba třicítku nahrávek se špičkovými hráči amerického kontinentu a Evropy, ve Fiducii vystupoval v květnu 2017 v duu se saxofonistou Phillipem Lauzierem. Tentokrát se představí jednak jako sólový hráč, jednak v triu s Tomášem Knoflíčkem a Martinem Režným. Normand vytváří zvukové prostředí, jež se zpočátku zdá být jasné a přehledné jako stránka textu, která zrovna vyjela z kopírky. Stačí však jeden pozornější pohled, abychom si všimli, že už na druhém řádku se v jednotlivých literách začínají objevovat vlasové trhliny. A to je to nejmenší. Nejednotné řádkování a různé velikosti a typy písem napříč větami, ale i jednotlivými slovy vypadají vlastně přirozeně a poklidně jako třeba odpolední průvan z okna, které jsme právě otevřeli, abychom z kuchyně vyvětrali cigarety. Textura ustanovovaná tak trpělivě, až je skoro s podivem, s jakou zdánlivou ledabylostí je vzápětí odmítnuta. Hrudky spečeného inkoustu na konci stránky se potom zdají být vlastně docela v pořádku, což ostatně platí i pro špínu za nehty – ráno tam ještě nebyla.

18. 11. V 15.30 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA

Slavnostní akt k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii 

V rámci slavnostního aktu, kterým tradičně provází Leo Žídek, vystoupí političtí vězni, zástupci města a další hosté, účinkovat bude rovněž Pěvecký sbor Chorus Ostrava, který řídí Petra Rašíková. Akci pořádá Gymnázium Olgy Havlové, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Antikvariát a galerie Fiducia a političtí vězni České republiky pod záštitou statutárního města Ostravy. Pozor! Koná se ve vstupní hale radnice města Ostravy.

18. 11. V 18.00 PETR SIKULA: KRAJINA, OSTRAVA

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerie Fiducia
Fotograf Petr Sikula (*1941) se již koncem 60. let etabloval jako člen legendární brněnské skupiny Epos. V roce 1969 přesídlil do Ostravy, kde se stal průkopníkem ekologické fotografie (cyklus Ostravské krajiny, 1971–1974) a jako fotograf ostravského Stavoprojektu také pilným dokumentátorem rozvoje Ostravska. Od roku 1978 je registrován jako fotograf na volné noze, v průběhu 80. let pořizuje řadu dokumentů ze svých exotických cest. Od 90. let se pak soustředí na fotopublikace a kalendáře o severomoravském regionu. Výstava je jubilejním průřezem jeho celoživotním dílem. Výstava potrvá do 14. 12. 2021. Kurátor výstavy Pavel Vančát. 

18. 11. V 19.00 STÁTNÍ BEZPEČNOST V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

Odborná diskuse s historiky Liborem Svobodou, Martinem Tichým, Milanem Bártou a Vojtěchem Vlčkem

Debatní večer s historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů o Státní bezpečnosti (StB) v komunistickém Československu, jejím vývoji, struktuře, činnosti a výjimečném postavení v rámci komunistického aparátu. Budeme se věnovat také problematice spolupráce s StB, její práci proti jednotlivým skupinám společnosti, zmiňovány budou i známé kauzy, např. Babice, agenti chodci, tzv. králové Šumavy, práce StB proti katolické církvi, infiltrace odbojových skupin a podobně. 

21. 11. v 10.00 Výtvarný ateliér

Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče vedou Marcela Lysáčková a Martina Janošcová

V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

25. 11. V 18.00 JAROMÍR TYPLT: ROZPÍNÁNÍ RUKOPISŮ V ART BRUT

Básník Jaromír Typlt nás nechá nahlédnout do světa „surového psaní“, a to v ukázkách, ve kterých už někdy přestává být rozlišitelné, kterým jazykem jsou vlastně napsány…Zdeněk Košek, Adolf Wölfli, Aimable a Jayet v podání performera, kurátora a básníka Jaromíra Typlta, který se zabývá nejen experimentální literaturou, ale také dílem Ladislava Zívra, o němž vydal obsáhlou monografii. 

29. 11. V 18.00 RADEK MALÝ: POEZIE NĚMECKEHO A ČESKÉHO EXPRESIONISMU

Přednáška překladatele a spisovatele Radka Malého o literárním expresionismu

Jaké jsou ideové základy literárního expresionismu a kdo jsou jeho zásadní tvůrci? Jakým způsobem reagovali na německý expresionismus čeští autoři? Jak německé expresionisty překládat? Na tyto a další otázky vám odpoví spisovatel, překladatel a vysokoškolský pedagog Radek Malý, autor antologie německého expresionismu, který do češtiny přeložil několik klasiků německy psané poezie a dvěma z nich, Paulu Celanovi a Georgu Traklovi, věnoval i odborné knihy. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena za sbírku Vraní zpěvy (2002) a dvou Liter ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za sbírku Větrní (Zcestné verše) (2005) a za knihu pro děti Listonoš vítr (2011). 

30. 11. V 18.00 DIGITÁLNÍ KANCELÁŘ OD GOOGLE – SEMINÁŘ PRO NEZISKOVKY

Naučte se používat efektivně Gmail, sadu nástrojů pro úpravu Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Formulářů, týmový Kalendář, videokonferenci Meet a další profesionální nástroje.

Bezplatný seminář vede digitální koučka a Google Certified Trainer pro Google Workspace (dříve G Suite) Markéta Ubíková, která mimo jiné stojí za projektem Smart žena, který ženám pomáhá zorientovat se v on-line a digitálním světě, a fungovat tak efektivněji. Je součástí platformy MeetCloud, která pomáhá neziskovým organizacím s digitalizací. Markéta Ubíková byla dlouhou dobu ředitelkou neziskové organizace Čisté nebe (aktuálně je v dozorčí radě společnosti) a píše blog o životě bez auta www.carfreerodina.cz.Rezervace místa nutná na info@plato-ostrava.cz. Při přihlášení prosím uveďte organizaci, kterou zastupujete.Komu je seminář určen:spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, církevní organizace, které realizují obecně prospěšné nebo dobročinné projekty
poskytovatelé sociálních služeb
veřejné knihovny

DO KONCE LISTOPADU

MENS SANA – PODPIS KASSIOPEI A JEJÍ KREV

Výstava v galerii IN VITRO

Prezentace výtvarných prací klientů neziskové organizace MENS SANA. Tato společnost funguje od roku 1996 a ve své činnosti se zaměřuje na lidi s duševním onemocněním a kognitivním deficitem. Součástí jejích aktivit je i výtvarný ateliér, jehož náplní je kromě jiného relaxace skrze výtvarnou tvorbu. Výsledkem jsou velmi autentické výtvarné projevy autorů pracujících s jasnou vizí a intenzivním tvůrčím zápalem. Tvorba pro ně velmi často představuje klíčový životní obsah. Kurátor Martin Cihlář.

POETICKÁ STEZKA VE VĚŽI NOVÉ RADNICE

Město Ostrava inspirovalo řadu českých i zahraničních autorů k básním, celým sbírkám, povídkám či románům. Ukázky z některých z nich si můžete do konce listopadu přečíst ve zpřístupněné věži a na ochozech této krásné stavby. Pořádáme ve spolupráci s Ostravským informačním servisem. POZOR! Prohlídka je možná pouze s průvodcem Infocentra každou sobotu a neděli, více na webu ostravainfo.cz. 

Do 12. 11. TEREZA KABŮRKOVÁ, ONDŘEJ MALEČEK: FURT ROMANTICKY

Výstava ve Fotografické galerii Fiducia 

Tvorba fotografky Terezy Kabůrkové (*1980) a malíře Ondřeje Malečka (*1977) se protíná na základě jejich společného vztahu k tajemstvím živého. Stromy, květiny, lastury, drahé i všední kameny, hrušky či švestky Tereza komponuje do pevně konstruovaného prostoru zátiší, Ondřej je nechává vznášet se v orámovaných barevných plochách. Původní význam zátiší Natura morte (Mrtvá příroda) i v případě našich autorů přináší paradox – semena schovaná v temnotě čekají na svou naději. Kurátor Jan Freiberg.

ON-LINE POŘADY V LISTOPADU

14. 11. Gabriela Slaninková – Touch-Pad Situation 

21. 11. Hmyz je FajnOVY!!! 

28. 11. Ostravské kulturní stopy – Lípa na Podborčí

————————————————————————————————————————-

Program na říjen 2021:

Konání akcí včetně kapacity se řídí dle platných epidemiologických opatření, sledujte prosím vládní opatření a náš web.

Srdečně vás zveme na naše říjnové akce – těšit se můžete na mladé básnířky Annu Luňákovou a Alžbětu Luňáčkovou v pořadu básníka Romana Polácha, vernisáž ve vitrínách Ostravice-Textilie, okrášlení věže Nové radnice a křest nové poetické stezky uvnitř tohoto “konstruktivistického majáku”, do Fiducie zavítá oceňovaný autor a překladatel Radek Malý s pořadem o literárním expresionismu, kurátor Jan Freiberg představí fotografy Terezu Kabůrkovou a Ondřeje Malečka, čeká vás také koncert italských a českých experimentálních hudebníků, křest poetické kroniky Timoteje Mara a výtvarný ateliér s lektorkami Marcelou Lysáčkovou a Martinou Janošcovou. Kdo jste si nestihli vyrobit hmyzí domky, máte poslední dvě šance – 1.10. a 8.10. Připravujeme také další on-line pořady, sledujte náš web a facebook. Těšíme se na setkání s vámi!

Programová skládačka ke stažení

AKCE NAŽIVO

PONDĚLÍ 4. 10. V 18.00 DEBUTY VOL. 9 – LUŇÁKOVÁ, LUŇÁČKOVÁ

Zástupkyně nejmladší básnické generace v pořadu Romana Polácha. 

Anna Luňáková (*1993) a Alžběta Luňáčková (*1995) v devátém pokračování pořadu zaměřeného na zajímavé knižní debuty. Básnická prvotina Anny Luňákové Jen ztratím jméno (Malvern, 2021) je pozoruhodným promyšleným a zároveň prudkým a hutným surrealistickým pásmem plným podmanivých obrazů, ale rovněž znepokojujících dějů, zatímco kniha Pravý úhel (Host, 2020) Alžběty Luňáčkové, za kterou byla nominována na debut roku v soutěži Magnesia Litera, je drobnohledem do existenciální niternosti, do pravoúhlosti myšlení současného světa a jeho intimních vztahů, jež jsou zobrazovány prostřednictvím napětí mezi expresivní imaginativností a obrazem každodennosti. 

POZOR – VERNISÁŽ ZRUŠENA STŘEDA 6. 10. V 17.00 MENS SANA – PODPIS KASSIOPEI A JEJÍ KREV

Vernisáž výstavy v galerii IN VITRO. 

Ve vitrínách Ostravice-Textilie budou v říjnu a listopadu prezentovat své výtvarné práce klienti neziskové organizace MENS SANA. Tato společnost funguje od roku 1996 a ve své činnosti se zaměřuje na lidi s duševním onemocněním a kognitivním deficitem. Součástí jejích aktivit je i výtvarný ateliér, jehož náplní je kromě jiného relaxace skrze výtvarnou tvorbu. Výsledkem jsou velmi autentické výtvarné projevy autorů pracujících s jasnou vizí a intenzivním tvůrčím zápalem. Tvorba pro ně velmi často představuje klíčový životní obsah. Výstava potrvá do konce listopadu 2021. Kurátor: Martin Cihlář.

PÁTEK 8. 10. V 18.00 POETICKÁ STEZKA VE VĚŽI NOVÉ RADNICE

Přijďte s námi okrášlit ostravský „konstruktivistický maják“ poezií. 

Město Ostrava inspirovalo řadu českých i zahraničních autorů k básním, celým sbírkám, povídkám či románům. Ukázky z některých z nich si budete moci od října přečíst ve zpřístupněné věži a na ochozech této krásné stavby. Pořádáme ve spolupráci s Ostravským informačním servisem. POZOR! Sraz před Novou radnicí.

ÚTERÝ 12. 10. V 18.00 RADEK MALÝ: POEZIE NĚMECKEHO A ČESKÉHO EXPRESIONISMU

Přednáška překladatele a spisovatele Radka Malého o literárním expresionismu.

Jaké jsou ideové základy literárního expresionismu a jeho zásadní tvůrci? Jakým způsobem reagovali na německý expresionismus čeští autoři? Jak německé expresionisty překládat? Na tyto a další otázky vám odpoví spisovatel, překladatel a vysokoškolský pedagog Radek Malý, autor antologie německého expresionismu, který do češtiny přeložil několik klasiků německy psané poezie a dvěma z nich, Paulu Celanovi a Georgu Traklovi, věnoval i odborné knihy. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena za sbírku Vraní zpěvy (2002) a dvou Liter ve výročních knižních cenách Magnesia Litera za sbírku Větrní (Zcestné verše) (2005) a za knihu pro děti Listonoš vítr (2011). 

PONDĚLÍ 18. 10. V 18.00 TEREZA KABŮRKOVÁ, ONDŘEJ MALEČEK: FURT ROMANTICKY

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Tvorba fotografky Terezy Kabůrkové (*1980) a malíře Ondřeje Malečka (*1977) se protíná na základě jejich společného vztahu k tajemstvím živého. Stromy, květiny, lastury, drahé i všední kameny, hrušky či švestky Tereza komponuje do pevně konstruovaného prostoru zátiší, Ondřej je nechává vznášet se v orámovaných barevných plochách. Původní význam zátiší Natura morte (Mrtvá příroda) i v případě našich autorů přináší paradox – semena schovaná v temnotě čekají na svou naději. Výstava potrvá do 12. listopadu 2021. Kurátor Jan Freiberg.

ÚTERÝ 19. 10. V 18.00 TIMOTEJ MARA: FRAGMENTY Z HOSTIMILOVY KRONIKY 

Křest poetické kroniky. 

Hostimil je brněnský podzemní „čajobar“, ale zlé jazyky by řekly, že jde o staršího sourozence ostravského Absintového klubu Les. No, ale kdo ví, jak to ve skutečnosti vlastně bylo či je… Pravda se prý ráda skrývá a o odkrývání její skrytosti se už od nepaměti snaží různí spisovatelé, zapisovatelé či kronikáři. Jeden z neoficiálních kronikářů tohoto „čajobaru“ – Timotej Mara – se pokusil zachytit situace, ve kterých se otevíraly duše příležitostných i chronických návštěvníků, zákazníků, konzumentů, ochlastů i spáčů…, což byl úkol nelehký, ba téměř nemožný. Možná jste v brněnském Hostimilovi nikdy nebyli…, ale kronikářské zápisky vás určitě usvědčí z toho, že to místo – ať už leží kdekoliv – znáte víc než dobře! A možná i ti lidé a jejich osudy vám budou víc než povědomé… Ukázky z „poetické kroniky“ čte a svým slovem doprovází blízká osoba samotného kronikáře – Marek Timko a další hosté. 

NEDĚLE 24. 10. V 10.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Současné umění hravě a bez nudy s lektorkami Marcelou Lysáčkovou a Martinou Janošcovou. Vstup volný, materiál zajištěn.

PONDĚLÍ 25.10. V 18.00 JANOUŠEK–WRÓBLEWSKI QUARTET (CZ), PAOLO GAIBA RIVA & EMILIO BERNÉ (IT)

Koncert českého akustického kvartetu a italského dua. 

JWQ je akustický kvartet kombinující improvizovanou hudbu s kompozicemi z dílny obou dechařů. Kvartet byl původně zásadně ovlivněn newyorským jazzovým downtownem, postupem času se tato přímá inspirace částečně vytratila a eklektické skladby souboru čerpají z různých jazzových i jiných tradic, přičemž vše je propojeno totální improvizací. Italové Paolo Gaiba Riva aka PGR a Emilio Berné aka Noiose upřednostňují živé hraní a zvukovou tvorbu vnímají jako svébytný projev pudu sebezáchovy. První z nich hraje na klarinet (tehdy má blízko k free jazzu) a elektroniku (harsh noise), druhý na bicí, ale spíše než paličky používá různé objekty, spinnery atp. PGR podle vlastních slov produkuje „neempatickou, otravnou, nevzrušivou sračku“, ale kdo ví, kolik je v tom pravdy, když spolupracoval třeba s Vojtěchem Procházkou (Vertigo, Krekso), Masáží nebo Kazehitem Sekim.

HMYZÍ DÍLNY V ŘÍJNU

Dva říjnové pátky budou věnovány hmyzím dílnám a křtům originální hmyzí kolekce, vznikající v rámci projektu Ostravský hmyzí mobiliář. Přijďte si vyrobit originální hmyzí domek, který si můžete bezplatně odnést na balkon, máme připraveny i aktivity pro děti. 

PÁTEK 1. 10. v 16.00 v Porubě v parčíku před gymnáziem Olgy Havlové 

Dílna s autorkou návrhu hmyzího domku sochařkou Gabrielou Maňákovou a lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Ivanou Sikulovou Křížkovou. 

PÁTEK 8. 10. v 16.00 v Hrabůvce na zelené ploše vedle gymnázia Františka Hajdy

Dílna s autorem návrhu hmyzího domku sochařem Lukášem Dvorským, lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Ivanou Sikulovou Křížkovou. 

ON-LINE POŘADY V ŘÍJNU:

3. 10. Galerie IN VITRO – Anna Hrbáčová: Běž dat Kuram

10. 10. Jak bude vypadat Černá kostka – záznam debaty

17. 10. Galerie Dole – Jakub Tajovský: Drip do pole

31. 10. Ostravské kulturní stopy: Sympozia prostorových forem

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAV:

Do 15. 10.  Gabriela Sauer Kolčavová a Ondřej Přibyl: Další kapitola

Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Do 30. 10. Jakub Tajovský: Drip do pole