Klub Fiducia

Za více než 20 let existence jsme uspořádali několik tisícovek akcí, festivalů, veřejných debat a do Ostravy jsme přivezli řadu významných osobností české i zahraniční kultury, například Helenu Třeštíkovou, Alexandra Sticha, Františka Líznu, Karla Šiktance, Ivana Magora Jirouse, Olgu Lomovou, Drahomíru Vihanovou, Zuzanu Li, Radovana Lukavského, Václava Cílka, Jiřinu Šiklovou, Vladimíra Justla, Arnošta Lustiga, Petra Placáka, Davida Vávru, Miroslava Masáka či Pavla Zajíčka. V současnosti je náš klub médii i veřejností považován za jedno z nejvýznamnějších nezávislých kulturních center regionu. Ročně uspořádáme okolo 100 akcí, celková návštěvnost klubu se pohybuje okolo 20 000 lidí ročně.

Za dobu našeho působení se výrazně vyprofilovaly obě galerie, které v prostoru sídlí, a to Fotografická galerie Fiducia a Galerie Dole. Obě galerie byly několikrát za sebou vyhodnoceny grantovou komisí Ministerstva kultury jako nejlepší galerijní projekty v ČR, a to v letech 2010, 2011 a 2013. Obě galerie tak uspěly v konkurenci těch nejprestižnějších českých galerií, dlouhodobě jsou odbornými grantovými komisemi Ministerstva kultury hodnoceny jako jedny z nejlepších galerijních projektů v ČR.

Postupně od roku 2001, kdy jsme celý prostor převzali do nájmu, jsme zrekonstruovali prostory, opravili Galerii Dole i Fotografickou galerii Fiducia do současné podoby, zrekonstruovali podlahy, osvětlení, toalety, topení, elektrické a plynové zařízení. Ve vstupní chodbě vznikly originální malby pražských výtvarníků Matěje Lipavského a Pure Beauty, na schodišti pak umělecká intervence sochařky Šárky Mikeskové, jež připomíná cenný komín Strakáč, který jsme se spolu s dalšími institucemi snažili neúspěšně zachránit před demolicí.

Fiducia se v začátcích fungování věnovala především výtvarnému umění a literárním akcím, když začala do Ostravy přivážet špičky české literární vědy, například Alexandra Sticha, Jiřího Pelána či Václava Jamka. V současné době pořádáme jak debaty s literáty, překladateli a literárními kritiky, tak pořady věnované mladé literatuře, například Literární Debuty s básníkem Romanem Poláchem a literární kritičkou Ivou Málkovou, komponované pořady s dramaturgyní Monikou Horsákovou a básníkem Petrem Stachem, poetické atentáty s literárním kritikem Pavlem Hruškou, poutě, vycházky a další literární akce. V posledních letech můžete na různých místech Ostravy najít naše poetické stezky, poetické cedulky či poetické popelnice.

Od roku 2004 se ve spolupráci s historikem Martinem Strakošem věnujeme problematice rozvoje města a architektury. Od roku 2004 jsme začali pořádat Šumné procházky (s režisérem Radovanem Lipusem a historikem umění Martinem Strakošem), které se staly jednou z nejnavštěvovanějších aktivit klubu. V tradici terénních přednášek, komentovaných procházek a výletů pokračujeme. Tým průvodců se rozšířil o botaničku Zdenku Rozbrojovou, literárního kritika Pavla Hrušku, básníka Ivana Motýla, geomorfologa Jana Lenarta, literárního historika Jakuba Ivánka či historika Petra Přendíka. Na naše vycházky posléze navázal Ostravský informační servis a další iniciativy, dnes již v Ostravě najdete pestrou nabídku nejrůznějších vycházek a prohlídek.

V průběhu let jsme začali provozovat Databázi ostravských památek a architektury a Databázi ostravských soch, vydali jsme Mapu ostravských soch, Mapu ostravských památek a architektury a Mapu ostravských výletů. Od roku 2013 se věnujeme také záchraně a opravám soch. Díky iniciativě Jakuba Ivánka a spolupráci se spolkem Důl architektury a Národním památkovým ústavem se nám podařilo zachránit havířovskou sochu Směrník, opravili jsme také spolu s restaurátory Janem Šnébergerem, Martinem Kubicou a Tomášem Skalíkem cenný soubor soch z Mezinárodních sympozií prostorových forem, jež se aktuálně nacházejí v sadu Milady Horákové.

Od roku 2007 provozujeme Dětské studio Fiducia, které je určeno aktivitám dětí a jejich rodičů. Pořádáme také akce věnované historii, pořady ve spolupráci s pamětníky druhé světové války i akce věnované protikomunistickému odboji. Fiducia dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí, jako je například Národní památkový ústav, Archiv města Ostravy, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Národní divadlo moravskoslezské, městská galerie PLATO a další desítky institucí z celé republiky. 

Fiducia se zabývá vydavatelskou činností, kromě katalogů, souborů pexes, map a pohlednic vydala odbornou publikaci historika architektury Martina Strakoše Ostravské interiéry, v roce 2013 knihu ostravského historika Vojtěcha Vlčka Ostrava za ostnatými dráty, jež se věnuje ostravskému protikomunistickému odboji a boji proti nacismu (rozebráno).  V roce 2014 jsme vydali knihu Opavské interiéry historiků Martina Strakoše a Romany Rosové, v roce 2018 sborník 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény a v roce 2019 první díl poetického průvodce Ostravou Cesty do ostravského (v)nitrozemí, který byl oceněn Cenou Jantar za mimořádný nakladatelský počin.

Fiducia byla několik let hlavním koordinátorem mezinárodního festivalu Jeden svět v Ostravě. Podílela se na řadě dalších festivalů, například Architecture week, Muzejní noc, ProTibet, Protimluvfest a podobně. Pro mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava uspořádala Fiducia první industriální doprovodný festival s názvem Barvy Ostravy – Industriál v roce 2007, kdy se návštěvníci Colours of Ostrava mohli poprvé v historii Colours blíže a netradiční formou seznámit s industriálním dědictvím Ostravy, a to na speciálních projížďkách, sfáráních do dolu, odpichu železa či prohlídkách s historikem architektury Martinem Strakošem.

Naše angažované aktivity

V roce 2004 se Fiducia zapojila do diskusí o budoucnosti industriálních památek v Ostravě, angažovala se spolu se sdružením Za starou Ostravu v debatě o tehdejším plánu zbourat v Dolní oblasti Vítkovice dvě vysoké pece ze tří a omezit významně památkovou ochranu. V roce 2004 a 2005 jsme uspořádali tři klíčové veřejné diskuse ve Fiducii, které spolu s iniciativou spolku Za starou Ostravu, ostravského Národního památkového úřadu a průkopníka ochrany industriálního dědictví Stanislava Vopaska přispěly k debatám o významu této památky – i díky nim byla místo avizovaných demolic zahájena její obnova. V roce 2005 Fiducia uspořádala historicky první komentovanou prohlídku Dolní oblasti Vítkovice pro veřejnost, průvodcem byl Martin Strakoš a akce zaznamenala obrovský úspěch, když o návštěvu komentované prohlídky do té doby veřejnosti nepřístupné Dolní oblasti Vítkovice projevilo i přes nepříznivé počasí zájem více než tisíc lidí.

Antikvariát a klub Fiducia se od roku 2004 aktivně angažuje také v tématech spojených s rozvojem Ostravy. Kromě již zmíněných debat o záchraně industriálních památek, jimiž v roce 2004 odstartovala tradice veřejných debat v našem klubu, se Fiducia angažovala i v mnoha dalších aktivitách, jejichž snahou je rozvíjet demokratickou diskusi a pojmenovávat problematická témata spojená s rozvojem Ostravy. Od roku 2006 se Fiducia pravidelně věnovala tematice chátrající kulturní památky Městská jatka, v témže roce jsme iniciovali debatu o tehdy plánované demolici hotelu Palace.

V roce 2007 se Fiducia spolu se sdružením Svatý Václav věnovala kauze kolem plánovaného kácení lipové aleje v Komenského sadech. Především díky neutuchající energii sdružení Svatý Václav a občanů, kterým nebyl osud této nádherné aleje lhostejný, se ji podařilo zachránit, a přestože kácení bylo povoleno, tento záměr byl odložen, a lipová alej tak dělá návštěvníkům parku stále radost. Od roku 2005 se Fiducia intenzivně věnovala rovněž debatám o výstavbě na Nové Karolině, uspořádala řadu odborných debat o této problematice a v roce 2012, kdy bylo otevřeno kritizované nákupní centrum Nová Karolina, vydala spolu s historikem architektury Martinem Strakošem a dalšími osobnostmi (například historik umění Rostislav Švácha či fotograf Viktor Kolář) odborné kritické prohlášení a uspořádala protestní laser show na fasádu této kontroverzně přijímané budovy. Fiducia se dlouhodobě zabývá spolu s občanskými iniciativami i dalšími tématy, například kauzou kolem výstavby vědecké knihovny, tzv. Černé kostky. Ve Fiducii se v roce 2004 rozpoutala vášnivá debata o výstavbě vědecké knihovny. Prezentovaný záměr postavit knihovnu bez soutěže byl nejen díky této debatě a nátlaku České komory architektů opuštěn a byla vypsána architektonická soutěž. Po diskusích kolem umístění a podoby knihovny, jež začaly v roce 2009 při změně vedení kraje, se v posledních letech naštěstí podařilo navrátit k životu vítězný projekt tzv. Černé kostky, byť čeká na realizaci.

Angažovali jsme se také v diskusích o podobě městské galerie, snažili jsme se spolu s dalšími zachránit cenný ostravský komín Strakáč, spolu s dalšími jsme diskutovali o oživení historického centra Ostravy. Uspořádali jsme například happening za živé centrum Ostravy, veřejnou debatu na stejné téma a staráme se o fb skupinu Ostrava je v centru. Zapojili jsme se do diskusí o budoucnosti legendárního domu Ostravica-Textilia, s občanskou iniciativou za záchranu této památky jsme uspořádali několik debat a protestních akcí, podpořili jsme také petici, která na záchranu této památky v Ostravě vznikla. Po změně majitele (nový vlastník se snaží památku zachránit) jsme připravili dvě plánovací dílny o náměstí Dr. Edvarda Beneše, které řešily i budoucí využití Ostravice-Textilie. Od roku 2016 se staráme o nevyužívanou část náměstí a o vitríny, přiléhající k budově Ostravice-Textilie. Na náměstí jsme instalovali lavičky, květináče, houpačky, naučné cedulky i hmyzí domek. V roce 2020 jsme ve vitrínách obnovili činnost galerie současného umění.

V roce 2013 byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který navazuje na obdobné ostravské spolky z předválečného období. Spolek vydává kulturní čtvrtletník – bulletin Krásná Ostrava a okrašluje místa, která byla zapomenuta či zdevastována. Ilona Rozehnalová rovněž spravuje kulturní portál krasnaostrava.cz, na kterém přináší informace o aktivitách okrašlovacího spolku, ale také vytváří archiv materiálů k důležitým kulturním tématům či otázkám, věnujícím se rozvoji města Ostravy.

Aktivity Antikvariátu a klubu Fiducia by nebyly možné bez podpory našich návštěvníků a fanoušků, přátel a spolupracovníků, partnerských institucí, nadací, státních, městských a soukromých dárců. Všem spřízněným lidem i institucím velmi děkujeme za podporu a věříme, že se ve Fiducii budeme potkávat i na dalších kulturních akcích, festivalech a zajímavých pořadech, které pro vás připravujeme. Děláme to moc rádi a doufáme, že i vám naše aktivity přinášejí radost a inspiraci.

Fiducia na Wikipedii.

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu na Wikipedii.