Mapa ostravských výletů – doplněné vydání

70,00 

Zájemci v mapě naleznou dvacet tras, jež povedou zajímavými, často netradičními a turistickými či naučnými příručkami dosud nezmapovanými oblastmi na území města Ostravy (všechny trasy jsou dostupné městskou hromadnou dopravou a jejich délka je 5 – 20 kilometrů).

Kategorie:

Popis

Potenciálním výletníkům mapa přiblíží populární kulturní památky, ale upozorní je i na mnohé jiné významné a dosud málo propagované objekty či stavby, jejich vývoj, proměnu a historické souvislosti, zavedou je na řadu míst s jedinečným a nenapodobitelným „geniem loci“, do průmyslovou minulostí osobitě zformovaných městských čtvrtí i oblastí spíše venkovského charakteru, nevynechají ani cenné přírodní lokality a pozoruhodnosti stejně jako další a další ostravská specifika… – to vše v duchu pravdivé a stále platné věty spisovatele a rozhlasového reportéra Josefa Filgase: „Dybystě cely svět přešli, jak stě něviděli Ostravu, tuž stě něviděli nic!“
Redakce: Lenka Kocierzová, Blažena Przybylová, Ilona Rozehnalová, Pavel Hruška, Jaroslav Němec.Grafická úprava: Jaroslav Němec.Autoři hesel: Lenka Kocierzová, Blažena Przybylová, Romana Rosová, Ilona Rozehnalová, Andrea Weglarzyová, Pavel Hruška, Jakub Ivánek, Jan Lenart, Tomáš Majliš, Jaroslav Němec, Petr Přendík, Martin Strakoš.
Mapa ostravských výletů vznikla za finanční podpory Statutárního města Ostravy, Nadačního fondu Kousek po kousku, Nadace české architektury a MUDr. Davida Feltla.
Vydal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu v roce 2018.
Velikost B1, z jedné strany trasy, z druhé strany popisky. Stav: nová.