Databáze ostravských památek

Databázi nemovitých kulturních památek a architektonicky významných staveb na území města Ostravy www.ostravskepamatky.cz provozujeme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu od roku 2017. Autorem hesel je historik umění a člen našeho okrašlovacího spolku Martin Strakoš.

Databáze ostravských památek a architektury má za cíl představit průřez památkovým fondem a stavební i architektonickou kulturou související s rozvojem města, tedy od nejstarších dob, reprezentovaných kostelem sv. Václava, až po současnost. Mapuje jak kulturní památky, tak významné stavby naší doby, aby představila hodnotné doklady jednotlivých slohových období a stylových variet minulosti i přítomnosti. Zaznamenává rozličné typy architektonických děl – kostely, radnice, kulturní domy, administrativní paláce, školy, muzea, hotely, obytné i obchodní domy a urbanistické soubory v podobě kolonií, sídlišť nebo průmyslových areálů. Databáze obsahuje v hesláři faktografické údaje o zaznamenaných stavbách, souborech a areálech a také fotografickou dokumentaci současného stavu. V rámci projektu vznikla také mapa, která obsahuje výběr 111 objektů a areálů a může sloužit zájemcům při procházkách městem. Tato mapa je k dostání v antikvariátu a klubu Fiducia, pobočkách Ostravského informačního servisu a na našem e-shopu: