Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Spolek byl založen 12. března 2013 z iniciativy Ilony Rozehnalové. Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi a také humor v otázkách souvisejících s Ostravou. Navazuje na tradici ostravských okrašlovacích spolků z předválečného období. Jeho cílem je sdružovat se a dobrovolně pečovat o veřejná prostranství, ochraňovat památky a rozvíjet kulturní život Ostravy. Snaží se budovat vztah lidí k městu připomínáním důležitých osobností či vstupováním do nejrůznějších kauz, a to zejména na úrovni konstruktivní kritiky problematických jevů či funkcí města.

Ve spolupráci s Fiducií spolek okrašluje veřejná prostranství Ostravy, opravuje sochy, vytváří naučné cedule a pamětní desky.

Od roku 2013 pravidelně 4x za rok vydává spolu s Fiducií bulletin Krásná Ostrava. Ten vychází vlastním nákladem – autoři příspěvků publikují bez nároku na honorář, editoři a grafik pracují jako dobrovolníci. Časopis přináší informace nejenom o aktivitách spolku, ale především odborné texty týkající se památkové péče, historie Ostravy, umělecké scény města a environmentálních otázek. Velmi bychom chtěli poděkovat těm, kdo nám přispěli ve sbírce prostřednictvím portálu darujme.cz na tisk bulletinu pro rok 2021 – všechny dárce uvádíme jmenovitě v tiráži časopisu. Děkujeme rovněž všem, kdo přispěli do kasičky ve Fiducii a kdo si bulletin kupují za symbolických 20 Kč a tím také přispívají na jeho vznik.

Tištěný časopis Krásná Ostrava k zakoupení

Starší čísla bulletinu on-line ke stažení zde.

„Ostrava je městem, které potřebuje okrašlovat více než leckterá jiná města. Možná by potřebovala celý jeden tisíc okrašlovacích spolků. Možná takový kobercový nálet okrašlovacích spolků by tady byl docela dobrý. Takové výsadkové komando, spuštěné nad každou ostravskou čtvrtí.Radovan Lipus

Více o spolku se dozvíte na webu www.krasnaostrava.cz.

Heslo na Wikipedii.

O okrašlovacím spolku na portálu Patriot magazín a na webu Českého rozhlasu

Oprava pamětní desky mlýna na Mlýnské ulici.
Happening za živé centrum Ostravy.