Lidé z Fiducie

Koho na fotce najdete, případně nenajdete 🙂 :

Ilona Rozehnalová

předsedkyně spolku a antikvářka. Má na starosti organizační chod Fiducie, financování a propagaci našich aktivit, vymýšlí ale také nové projekty a okrašlovací akce, spolu s Monikou, Martinou a Kristínou připravuje bulletin Krásná Ostrava.

Jiří Rozehnal

středoškolský učitel a zároveň spolumajitel antikvariátu Fiducia. Stará se o e-shop a výkupy knih.

Monika Horsáková

publicistka a dokumentaristka, vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě v Opavě. Ve Fiducii se stará o komponované pořady, natáčení Ostravské kulturní kroniky, pomáhá s dramaturgií a je  editorkou bulletinu Krásná Ostrava.

Martin Mikolášek –

ředitel Střední umělecké školy Ostrava a zároveň šéfkurátor Galerie Dole, má na starosti výstavní program galerie.

Roman Polášek –

fotograf na volné noze a spolu s Martinem Popelářem zároveň spolumajitel a kurátor Fotografické galerie Fiducia. Je autorem fotografií v knihách Fiducie o architektuře, v databázích ostravských soch a památek i v poetickém průvodci Cesty do ostravského (v)nitrozemí.

Martin Popelář –

fotograf na volné noze a spolu s Romanem Poláškem zároveň spolumajitel a kurátor Fotografické galerie Fiducia. Je autorem fotografií v poetickém průvodci Cesty do ostravského (v)nitrozemí.

Martin Režný –

hudební dramaturg, ve Fiducii se stará o hudební program.

Petr Stach –

student literární vědy, pomáhá v antikvariátu a také připravuje literární pořady nebo komponované pořady.

Iva Málková –

literární kritička, s Fiducií spolupracuje od jejího počátku na literárních akcích, přednáškách literárních vědců či překladatelů, v současné době je šéfkou projektu, ve kterém Fiducia společně s Ostravskou univerzitou připravuje Literární mapu Ostravy.

Libor Magdoň –

učitel literatury a historie, dlouholetý moderátor debat ve Fiducii.

Milena Vitoulová –

architektka, ve Fiducii spolupracuje při akcích vztahujících se k architektuře, veřejnému prostoru a rozvoji města. Vyjadřuje se k rozvoji města Ostravy (mj. Nová Karolina, Černá kostka, vznik MAPPA), účastní se přípravy a práce v porotách architektonických soutěží.

Martin Strakoš –

historik umění a památkář, s Fiducií spolupracuje od jejího počátku hlavně na architektonických akcích a komentovaných procházkách. Účastní se diskusí i petičních akcí na záchranu ostravských památek. Je mj. autorem knihy Ostravské interiéry, Databáze ostravských památek a architektury.

Romana Rosová 

památkářka a historička, pro Fiducii jako spoluautorka napsala knihu Opavské interiéry, připravuje texty pro naučné cedule či Databázi ostravských památek a architektury, provází zájemce na komentovaných výletech a přednáškách.

Pavel Hruška –

literární kritik, s Fiducií spolupracuje na literárních pořadech, je průvodcem na komentovaných procházkách a podílí se na mnoha dalších kulturních aktivitách. Je autorem textů v knížce Cesty do ostravského (v)nitrozemí, připravoval také Mapu ostravských výletů.

Jiří Sovadina –

středoškolský učitel dějepisu, jeden ze zakladatelů portálu Moderní dějiny.cz a autor několika metodických publikací s tematikou novodobých dějin. Pro Fiducii připravuje historické pořady a připomínky dějinných výročí.

Petr Šimíček 

středoškolský učitel dějepisu, jeden ze zakladatelů portálu Moderní dějiny.cz a autor několika metodických publikací s tematikou novodobých dějin. Pro Fiducii připravuje historické pořady a připomínky dějinných výročí.

Marcela Lysáčková –

věnuje se kresbě, malbě, oděvnímu designu a divadelnímu kostýmu. Učí figurální kresbu na SŠUŘ v Ostravě. Ve Fiducii vede od počátku, to je od roku 2007, pravidelné výtvarné ateliéry pro děti a rodiče.

Kristína Pupáková 

grafička, autorka nového loga Fiducie a nové vizuální identity. S Fiducií spolupracuje na knihách, naučných cedulích či mapách (mj. pro typografii oceňované knize Cesty do ostravského (v)nitrozemí), graficky připravuje také bulletin Krásná Ostrava.

Jiří Šigut –

grafik a umělec, s Fiducií spolupracuje od jejího začátku, je autorem původního loga Fiducie, Galerie Dole, loga Krásná Ostrava a vizuální identity Fotografické galerie Fiducia,  spolupracuje na knihách či katalozích.

Jan Král 

novinář, spolu s Jirkou Rozehnalem jezdí na výkupy knih, fotí také některé akce.