Ostravský hmyzí mobiliář a mapa

Na osmi místech Ostravy vzniklo v roce 2021 osm originálních kolekcí hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci či designéry, vybraných na základě veřejné soutěže. S projektem Antikvariátu a klubu Fiducia pomohli: okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Ostravská univerzita a Slezská univerzita. Zapojili jsme do něj také veřejnost, která si mohla na osmi speciálních dílnách s umělci vyrobit hmyzí domky a odnést si je bezplatně domů na balkony či zahrady. Ostravský hmyzí mobiliář vznikl díky podpoře Statutárního města Ostravy z programu Fajnový prostor. V roce 2021 jsme také vytvořili první broukoviště. Umístění všech realizací včetně fotografií najdete níže na mapce.

Mapa hmyzích domků

Petr Szyroki: Svatý Ambrož
(hmyzí domek)

Josef Kukučka: Vajíčka
(hmyzí domek)

Gabriela Maňáková: Sbírka brouků (hmyzí domek)
Bedřich Mrkva: Loď
(hmyzí domek)
Marie Seibertová: Hmyzí aglomerace
(hmyzí domek)
Lukáš Dvorský: Kolektivní bydlení
(hmyzí domek)
Jiří Markevič: Beatles (hmyzí domek)
Marie Seibertová: Ostrava !!!
(hmyzí domek)
Marek Vašenda: Broukoviště, určeno pro brouky, ale i pro různé druhy hmyzu
(za postavení děkujeme: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.)