Naše sochy a pamětní desky

Od roku 2013 spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu instalujeme v Ostravě pamětní desky věnované významným ostravským rodákům. Všechny jsou financovány z darů členů okrašlovacího spolku a spolku Fiducia. Opravili jsme také několik soch, například cenný soubor soch z Mezinárodních sympozií prostorových forem, které se dnes nacházejí v sadu Milady Horákové. Následné profesionální restaurování z dílny Tomáše Skalíka, Jana Šnébergera a Martina Kubici bylo financováno díky dotaci statutárního města Ostravy, stejně jako vznik sochy věnované Augustinu Handzelovi z dílny Jana Šnébergera, jež zvítězila ve veřejné soutěži.

Pamětní deska spisovatelce a skladatelce Ilse Weberové

Socha Jana Šnébergera Zastavený pohyb – věnovaná sochaři Augustinu Handzelovi

Pamětní deska obětem ostravských komunistických monstrprocesů

Pamětní deska grafikovi Zdeňku Rossmannovi

Pamětní deska spisovateli Zdeňku Jirotkovi

Pamětní deska spisovateli a literárnímu kritikovi Vladimíru Macurovi

Pamětní deska Václavu Havlovi, tzv. Lavička Ferdinanda Vaňka

Pamětní deska Dceři 50. let Evě Vláhové

Pamětní deska publicistovi Karlu Biňovcovi

Pamětní deska chartistům Dolores a Jaromíru Šavrdovým

Opravené sochy v Sadu Milady Horákové