Pexeso Hornická Ostrava

Více než dvě staletí byla Ostrava městem neodmyslitelně spojeným s hornickou prací. Od počátků těžby černého uhlí v šedesátých letech 18. století zanechávalo hornictví na tváři města nesmazatelné stopy. Zemědělská krajina se proměnila v průmyslovou, jejíž vzhled určovaly důlní areály, těžní věže, haldy a hornické kolonie. Hornictví ale neproměnilo jen krajinu. Spolu s ní se proměnili také lidé. Od druhé poloviny 19. století se Ostravsko stalo cílem desetitisíců přistěhovalců, kteří zde hledali práci, domov a novou budoucnost. Přicházeli z podhorských beskydských vesnic, chudé Haliče a mnoha dalších částí Rakouska-Uherska a pozdějšího Československa. Ostrava se tehdy stala tavicím kotlem jazyků a zvyků, které si s sebou lidé přinesli. To vše utvořilo duch Ostravy. Když byl v roce 1994 v dole Odra vytažen na povrch poslední vozík s černým uhlím vytěženým v ostravské části revíru, zdálo se, že havířský duch města zanikne. I po třiceti letech je ale hornický příběh stále součástí identity města, a přestože velké množství míst spojených s těžbou zaniklo, další zůstala zachována. Vydejte se navštívit některá z nich s naším pexesem.

Na pexesu najdete tyto čtyři tematické celky:

– architektura

– umělecká díla

– místa v krajině

– doly a těžní věže

Pro každé téma jsme vybrali osm míst, jež souvisejí s ostravským hornictvím. Pokud vás zajímají vybrané lokace, připravili jsme si pro vás o nich něco více.

Depo
báňské dráhy
Budova Severní dráhy Ferdinandovy
Hornická pekárna
na Hranečníku
Höferova vila
Kolonie Zvěřina
Kolonie U koule
Trojhalí
Palác Elektra
Halda Petr Cingr
Halda Ema
Hornická voliéra v Přívoze
Heřmanický rybník
Strážní domek
báňské dráhy
Kříž na Salmě
s kaštanovou alejí
Metanové výduchy
na sídlišti v Muglinově
Uhelná žíla na Landeku
Bogy: Mural na Bazalech
Jan Bauch: Dobývání uhlí
Vladislav Gajda:
Uhlí a železo/Zrod uhlí
Augustin Handzel:
Horník
Hornický oltář v Hošťálkovicích
Památník
u Dolu Trojice
Ladislav Šaloun:
Průmysl
Josef Kubíček:
Havíři v dolech
důl Alexandr
důl Hlubina
důl Jeremenko
důl Jindřich 
důl Michal
důl Petr Bezruč
Hornické muzeum
Landek Park
Větrní jáma
Vrbice

Pexeso vydal spolek Fiducia v roce 2023 u příležitosti ostravských hornických oslav Fajront. 

Autor textu: Tomáš Majliš
Autorka koncepce: Ilona Rozehnalová
Fotografie: Roman Polášek
Grafická úprava: Kristína Pupáková
Redakce: Martina Němcová

Za finanční podpory:
Fajront!!!, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,
Nadace české architektury, Ministerstvo kultury ČR