Ostravské kulturní stezky

S Ostravskými kulturními stezkami můžete objevovat místa, která jsou spojena s významnými osobnostmi ostravské kultury a architektury, ale také se zajímavými místy, přírodními unikáty i událostmi ostravských dějin.

Naše mapy ve formátu A4 jsou zdarma k dostání v Antikvariátu a klubu Fiducia a všech pobočkách ostravského infocentra. Můžete si je také stáhnout z našich webových stránek v digitální verzi.

Projekt připravuje Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Ostravainfo!!!. Snažíme se turistům i obyvatelům Ostravy přinést nový pohled na kulturní bohatství Ostravy. 

Tak neváhejte a vydejte se s námi na kulturní výlet po Ostravě a okolí!

 Na přípravě skládaček a online verze webu a skládaček spolupracujeme s Archivem města Ostravy, Národním památkovým ústavem, Ostravským muzeem, Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou a Ostravským informačním servisem, který bude skládačky/brožurky používat i v rámci práce s průvodci, zároveň pomůže s distribucí a propagací včetně sdílení webu.

Ostravské kulturní stezky jsou podpořeny dotací Statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, Nadací české architektury a MUDr. Davidem Feltlem.