Výroční zprávy

Spolek Fiducia je nezisková nestátní organizace, která získává finance především z veřejných zdrojů formou grantů a nadačních darů, od nejrůznějších soukromých dárců, ale také z prodeje vlastních publikací, katalogů, triček a dalších předmětů s tematikou Ostravy a našeho spolku, díky podpoře sympatizantů a spřízněných institucí i díky všem, kdo nám přispívají dobrovolným vstupným. Velmi všem děkujeme!

Veškeré finance používáme pouze na neziskové účely, to znamená na pořádání kulturních akcí, vydávání knih a dalších tiskovin, na okrašlovací aktivity a provozní náklady. Veškerý výtěžek z prodeje toho, co nabízíme na našem e-shopu, jde na pokrytí nákladů spojených s přípravou, výrobou a distribucí nabízených položek. 

Po celou dobu fungování spolku máme jediný účet, který je tzv. transparentním účtem (2001–2016 ČSOB, od roku 2017 KB). O našich aktivitách, včetně finančních bilancí, se více dozvíte níže ve výročních zprávách.