Mapa tří živlů – těžní věže, tovární komíny a věžové vodojemy ostravsko-karvinského revíru

70,00 

Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava 2021. Mapa prezentuje jedny z nejdominantnějších typů staveb, z nichž řada nebyla dosud v komplexním a plošném měřítku zmapována, respektive na jednom místě popsána. Syntézou stávajících dat a vlastních výzkumů řešitelského týmu vznikla mapa souhrnně představující cenné stavby těžních věží, továrních komínů a věžových vodojemů ostravsko-karvinského revíru mnohdy s architektonickou, technologickou, historickou či technickou hodnotou.

Kategorie:

Popis

Mapa prezentuje jedny z nejdominantnějších typů staveb (těžních věží, továrních komínů a věžových vodojemů ostravsko-karvinského revíru), z nichž řada nebyla dosud v komplexním a plošném měřítku zmapována, respektive na jednom místě popsána. Badatelský tým (Michal Horáček, Robert Kořínek, Radim Kravčík a Martin Vonka) přišel v řadě případů s novými zjištěními,  kterému předcházely měsíce archivního výzkumu – archivní průzkumy nám například umožnily objevit celou řadu dávno zaniklých a zapomenutých věžových vodojemů, které patřily a v mnohých parametrech a konstrukčních řešení stále patří mezi nejzajímavější stavby svého druhu u nás. V mapě také mimo jiné naleznete nové poznatky k souboru železobetonových tvárnicových komínů (konkrétně u dolu Hlubina, elektrárny koksovny Karolina a koksovny vysokých pecí Vítkovických železáren), získané archivním výzkumem právě za účelem tvorby podkladů pro mapu.

Mapa, kterou vydal Antikvariát a klub Fiducia a která vyšla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Ostravy a Nadace české architektury, zobrazuje objekty nacházející se na části území ostravsko-karvinského revíru. Při jeho vymezení jsme vycházeli z hranic dobývacích prostorů ostravských a karvinských černouhelných dolů. V několika málo případech (unikátní či zajímavé stavby) jsme si dovolili exkurzy za jeho hranice. Mapa zobrazuje především stojící objekty, ale v odůvodněných případech jsou v ní zachyceny i stavby zdemolované.

Součástí jsou aktuální fotografie objektů od fotografa Romana Poláška – některé objekty nejsou veřejně přístupné a bylo potřeba pro jejich fotografování vyřídit speciální povolení. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem majitelům fotografovaných objektů za jejich ochotu.

Mapa by měla široké veřejnosti pomoci se orientovat ve stavbách specifického průmyslového dědictví, popularizovat je, poodkrývat jejich hodnoty a podnítit zájem o ně jako o cenné, mnohdy i architektonicky atraktivní průmyslové dominanty oblasti a zvýšit turistický ruch v oblasti Ostravy a regionu.