Naše aktivity

Za více než 20 let existence jsme uspořádali několik tisícovek akcí, festivalů, veřejných debat a do Ostravy jsme přivezli řadu významných osobností české i zahraniční kultury, například Helenu Třeštíkovou, Alexandra Sticha, Františka Líznu, Karla Šiktance, Ivana Magora Jirouse, Olgu Lomovou, Zuzanu Li, Radovana Lukavského, Václava Cílka, Jiřinu Šiklovou, Vladimíra Justla, Arnošta Lustiga, Petra Placáka, Davida Vávru, Miroslava Masáka či Pavla Zajíčka. V současnosti je náš klub médii i veřejností považován za jedno z nejvýznamnějších nezávislých kulturních center regionu.

Za dobu našeho působení se výrazně vyprofilovaly obě galerie, které v prostoru sídlí, a to Fotografická galerie Fiducia a Galerie Dole. Obě galerie byly několikrát za sebou vyhodnoceny grantovou komisí Ministerstva kultury jako nejlepší galerijní projekty v ČR, a to v letech 2010, 2011 a 2013. Obě galerie tak uspěly v konkurenci těch nejprestižnějších českých galerií, dlouhodobě jsou odbornými grantovými komisemi Ministerstva kultury hodnoceny jako jedny z nejlepších galerijních projektů v ČR.

Postupně od roku 2001, kdy jsme celý prostor převzali do nájmu, jsme zrekonstruovali prostory, opravili Galerii Dole do současné podoby, zrekonstruovali podlahy, osvětlení, toalety, topení, elektrické a plynové zařízení a ve vstupní chodbě vznikly originální malby pražských výtvarníků Matěje Lipavského a Pure Beauty, na schodišti pak umělecká intervence sochařky Šárky Mikeskové, která připomíná cenný komín Strakáč, který jsme se spolu s dalšími institucemi snažili neúspěšně zachránit před demolicí.

Fiducia se v začátcích fungování věnovala především výtvarnému umění a literárním akcím, kdy začala do Ostravy přivážet špičky české literární vědy, například Alexandra Sticha, Jiřího Pelána či Václava Jamka. Od roku 2004 se ve spolupráci s historikem Martinem Strakošem začala cíleně věnovat i problematice rozvoje města a architektury. Od roku 2007 provozuje Dětské studio Fiducia, které je určeno aktivitám dětí a jejich rodičů. Pořádá také akce věnované historii, pořady ve spolupráci s pamětníky druhé světové války i akce věnované protikomunistickému odboji. Fiducia dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí, jako je například Národní památkový ústav, Archiv města Ostravy, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Národní divadlo moravskoslezské a další desítky institucí z celé republiky. 

Od roku 2004 začala Fiducia pořádat Šumné procházky s režisérem Radovanem Lipusem a historikem umění Martinem Strakošem, které se staly jednou z nejnavštěvovanějších aktivit klubu, a pokračuje v této tradici dodnes. Na tyto aktivity poté navázal i Ostravský informační servis a další iniciativy s komentovanými prohlídkami Ostravy. V průběhu let jsme začali provozovat Databázi ostravských památek a architektury a Databázi ostravských soch, vydali jsme Mapu ostravských soch, Mapu ostravských památek a architektury a Mapu ostravských výletů. V roce 2019 jsme vydali první díl poetického průvodce Ostravou Cesty do ostravského vnitrozemí, která byla oceněna Cenou Jantar.

V roce 2004 se Fiducia výrazně zapojila do diskusí o budoucnosti industriálních památek v Ostravě, angažovala se spolu se sdružením Za starou Ostravu v debatě o tehdejším plánu zbourat v Dolní oblasti Vítkovic dvě vysoké pece ze tří a omezit významně památkovou ochranu. V roce 2004 a 2005 jsme uspořádali tři klíčové veřejné diskuse ve Fiducii, které spolu s iniciativou ostravského Národního památkového úřadu a průkopníka ochrany industriálního dědictví Stanislava Vopaska přispěly k debatám o významu této památky – i díky nim byla místo avizovaných demolic zahájena její obnova.  V roce 2005 Fiducia uspořádala historicky první komentovanou prohlídku Dolní oblasti Vítkovic pro veřejnost, průvodcem byl Martin Strakoš a prohlídka zaznamenala obrovský úspěch, kdy o návštěvu komentované prohlídky do té doby veřejnosti nepřístupné Dolní oblasti Vítkovice projevilo zájem i přes nepříznivé počasí více než tisíc lidí.

Antikvariát a klub Fiducia se od roku 2004 aktivně angažuje také v tématech spojených s rozvojem Ostravy. Kromě již zmíněných debat o záchraně industriálních památek, jimiž v roce 2004 odstartovala tradice veřejných debat v našem klubu, se Fiducia angažovala i v mnoha dalších aktivitách, jejichž snahou je rozvíjet demokratickou diskusi a pojmenovávat problematická témata spojená s rozvojem Ostravy. Od roku 2006 se Fiducia pravidelně věnovala tematice chátrající kulturní památky Městská jatka, v témže roce jsme iniciovali debatu o tehdy plánované demolici hotelu Palace. V roce 2007 se Fiducia spolu se sdružením Svatý Václav věnovala kauze kolem plánovaného kácení lipové aleje v Komenského sadech. Především díky neutuchající energii sdružení Svatý Václav a občanů, kterým nebyl osud této nádherné aleje lhostejný, se ji podařilo zachránit, a přestože kácení bylo povoleno, tento záměr byl odložen, a lipová alej tak dělá návštěvníkům parku stále radost. Od roku 2005 se Fiducia intenzivně věnovala rovněž debatám o výstavbě na Nové Karolině, uspořádala řadu odborných debat o této problematice a v roce 2012, kdy bylo otevřeno kritizované nákupní centrum Nová Karolina, vydala spolu s historikem architektury Martinem Strakošem a dalšími osobnostmi (například historik umění Rostislav Švácha či fotograf Viktor Kolář), odborné kritické prohlášení a uspořádala protestní laser show na fasádu této kontroverzně přijímané budovy. Fiducia se dlouhodobě zabývá spolu s občanskými iniciativami i dalšími tématy, například kauzou kolem výstavby vědecké knihovny, tzv. Černé kostky. Ve Fiducii se v roce 2004 rozpoutala vášnivá debata o výstavbě vědecké knihovny. Prezentovaný záměr postavit knihovnu bez soutěže byl nejen díky této debatě a nátlaku České komory architektů opuštěn a byla vypsána architektonická soutěž. Po diskusích ohledně umístění a podoby knihovny, jež začaly v roce 2009 při změně vedení kraje, se v posledních letech naštěstí podařilo navrátit k životu vítězný projekt tzv. Černé kostky, byť čeká na realizaci. Fiducia se také zapojila do diskusí o budoucnosti kulturní památky, legendárního domu Ostravica-Textilia, s občanskou iniciativou za záchranu této památky jsme uspořádali několik debat a protestních akcí, podpořili jsme také petici, která na záchranu této památky v Ostravě vznikla. Po změně majitele jsme připravili dvě plánovací dílny o náměstí Edvarda Beneše, které řešily i budoucí využití Ostravice-Textilie. Od roku 2016 se staráme o nevyužívanou část náměstí a o vitríny, přiléhající k budově Ostravice-Textilie. Na náměstí jsme instalovali lavičky, květináče, houpačky, naučné cedulky i hmyzí domek. V roce 2020 jsme ve vitrínách obnovili činnost galerie současného umění.

Fiducia byla několik let hlavním koordinátorem mezinárodního festivalu Jeden svět v Ostravě. Podílela se na řadě dalších festivalů, například Architecture week, Muzejní noc, ProTibet a podobně. Pro mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava uspořádala Fiducia první industriální doprovodné festivaly s názvem Barvy Ostravy – Industriál v roce 2007, kdy se návštěvníci Colours of Ostrava mohli poprvé v historii Colours blíže a netradiční formou seznámit s industriálním dědictvím Ostravy, a to na speciálních projížďkách, sfáráních do dolu, odpichu železa či prohlídkách s historikem architektury Martinem Strakošem.

Fiducia se zabývá také vydavatelskou činností, kromě katalogů, souborů pexes, map a pohlednic vydala odbornou publikaci historika architektury Martina Strakoše Ostravské interiéry, v roce 2013 vydá publikaci významného ostravského historika Vojtěcha Vlčka Ostrava za ostnatými dráty, která se věnuje ostravskému protikomunistickému odboji a boji proti nacismu.  V roce 2014 jsme vydali knihu Opavské interiéry historiků Martina Strakoše a Romany Rosové, v roce 2018 jsme vydali k dvacetiletému výročí klubu sborník Dvacet let Fiducie a ostravské umělecké scény, v roce 2019 poetického průvodce Ostravou Cesty do ostravského (v)nitrozemí.

V roce 2013 byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který navazuje na obdobné ostravské spolky z předválečného období. Spolek vydává kulturní čtvrtletník – bulletin Krásná Ostrava a okrašluje místa, která byla zapomenuta či zdevastována, vytváří naučné cedule a pamětní desky. Ilona Rozehnalová rovněž spravuje stránky krasnaostrava.cz, na nichž přináší informace o aktivitách okrašlovacího spolku, ale také materiály k důležitým kulturním tématům či otázkám, věnujícím se rozvoji města Ostravy.

Aktivity Antikvariátu a klubu Fiducia by nebyly možné bez podpory našich návštěvníků a fanoušků, přátel a spolupracovníků, partnerských institucí, nadací, státních, městských a soukromých dárců. Všem spřízněným lidem i institucím velmi děkujeme za podporu a věříme, že se ve Fiducii budeme potkávat i na dalších kulturních akcích, festivalech a zajímavých pořadech, které pro vás připravujeme. Děláme to moc rádi a doufáme, že i vám naše aktivity přinášejí radost a inspiraci.