Z kopce nahoru

100,00 

Sborník mladé ostravské poezie

Vydal spolek Fiducia,
Nádražní 615/30, 702 00 Ostrava,
v Ostravě 10. září 2023 u příležitosti akce Sejdeme se na haldě.

Texty inspirované Ostravou již knižně debutujících autorů a autorek narozených mezi lety 1990-1999: Petr Ligocký, Filip Klega, Kristýna Svidroňová, Vasilios Chaleplis, Kateřina Koutníková, petya stach, Dominik Bárt, Nela Bártová, František Hruška a Jakub Pergler.

19 skladem

Kategorie:

Popis

Editoři – Petr Ligocký, petya stach

Redakce, korektura – Ilona Rozehnalová, Martina Nemcová

Obálka, grafická úprava, sazba – Kristína Pipáková

Tisk – Printo, spol. s.r.o.

Náklad 100ks

ISBN 978-80-907934-6-0