Program na květen

od 11.5. do 20.5.
JANA VOJNÁROVÁ: ALBUM KAŽDODENNÍCH POZIC 
Pokračování výstavy v galerii Dole.

Malířka Jana Vojnárová (*1982) se ráda nechává fascinovat vizualitou starých fotografií i výstřižků z novin a časopisů. Ve svých malbách (i kolážích) často
pracuje s motivem lidské postavy. Zvolené motivy přitom různě kombinuje, skládá
a překrývá. Vznikají tak kompozice, v nichž se jí daří organicky propojovat jednotlivé obrazové plány tak, že původní motiv, ačkoli je v obraze stále čitelný, nedominuje, ale spíš se přemalováváním a vymýváním stává integrální součástí celostního vyznění. Ve své aktuální sérii obrazů nazvané Album každodenních pozic zachycuje postavy v běžných postojích nebo polohách, charakteristických například pro tanec či cvičení. Důležité přitom je, že figura (a její poloha či postoj) není nástrojem pro vyprávěný příběh, ale stává se sama sobě svým vlastním narativem.
Kurátor: Martin Mikolášek.

od 11. 5 . do konce května
MIROSLAV MYŠKA: AKTY 1970—2000 
Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Základním rysem Myškovy fotografické tvorby je proměnlivost, hravost, empatie a zvídavost. Charakterizuje ji dětská, místy až nezodpovědná neposednost, která nedovoluje tvůrci usadit se jednom místě, stavět na osvědčených postupech a dosažených metách. Torza, akty-koláže i akty v krajině ve formě černobílých torz či barevné akty vytvořené technikou digitální koláže představují svébytné vizuální obrazy. (Z textu Jiřího Pavelky)

18. 5. v 18:00
7 x 7 způsobů koronární cirkulace
Zahájení výstavy ve vitrínách Ostravice-Textilie s kurátory i umělci.

Byl to jen sen? Skupinové kóma? Nebo náhodná hibernace? Podivně vlezlé ticho všude kolem pozvolna zaniká. Je čas se zhluboka nadechnout a rozproudit krev v žilách!

Spolek Fiducia se proto rozhodl, že i přes stále trvající restriktivní opatření dotýkající se všech kulturních institucí přispěje k okysličení kulturní nabídky v centru města tím, že po dohodě s majitelem Ostravice-Textilie Danielem Zemanem a umělcem a kurátorem Lukášem Klebercem znovuobnoví činnost 1_7 gallery sídlící ve vitrínách tohoto bývalého obchodního domu. 

Od 18. května letošního roku poskytne Fiducia vitríny neziskovým ostravským galeriím a pomůže jim s přípravou uměleckého projektu, ve kterém 7 kurátorů ve spolupráci se 7 umělci představí ve vitrínách galerie 7 ostravských neziskových galerií – Jámu 10, Nibiru, Duklu, Saigon,  GAFU, Fotografickou galerii Fiducia a Galerii Dole. 

Podobně jako koronární cirkulace, která přispívá k okysličení myokardu a zajišťuje jeho správné fungování, fungují i neziskové galerie – pumpují energii, invenci a inspiraci do srdečního svalu ostravské kultury tak, aby tloukl pravidelně, spolehlivě a nepřerušovaně. 

Výstava potrvá do konce srpna 2020. 

21. 5. v 18:00
Okrášlení bylinkové zahrádky a pamětní desky mlýna

Ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, sraz v 18.00 před Fiducií, rukavice s sebou 🙂

Přijďte s námi upravit bylinkovou zahrádku na Mlýnské ulici, jež byla poškozena při rekonstrukci fasády, zasadit květiny k pamětní desce mlýna a podniknout i jedno guerillové okrášlení. Pokřtíme také jarní bulletinu Krásná Ostrava, které vyšlo v období vyhlášení pandemie koronaviru. 

Od 25.5. Pastrňák
Výstava malíře Petra Pastrňáka v Galerii Dole. Kurátor Martin Dostál.
Výstava se uskuteční bez vernisáže, neboť autor z důvodu opatření proti koronaviru nemůže přicestovat do ČR.

„Pro malíře Petra Pastrňáka, severomoravského rodáka (narodil se 17. 2. 1962 ve Frýdku-Místku) neplatí v  umělecké práci dané jistoty. Každým obrazem, ať již ho vytváří na plátno nebo na papír, pokouší své možnosti a otevírá se očekáváním. Na připravovaných výstavách je  zachycen stav malířova malování  v posledních letech, s větší či menší připomínkou minulosti.  Mezi současnými pracemi  bych rád upozornil na  plátna, zobrazující posvátnou indickou horu, pod kterou našel Petr svůj nový domov. Již  delší čas totiž střídá život v Čechách s dlouhodobými, stále s prodlužujícími,  pobyty v jižní Indii. Být tam ho naplňuje osvobodivým pocitem -prostě je, pracuje na zahradě, žije. Myslím, že něco z toho pocitu se dostalo právě na obrazy, na kterých tamní posvátnou horu zachytil.“
Z textu kurátora Martina Dostála