Fiducia v listopadu

Milí přátelé, v listopadu se můžete těšit na nové on-line pořady a jednu výstavu ve veřejném prostoru. Uzavření Fiducie a omezení akcí kvůli epidemii koronaviru bylo prodlouženo až do 20. listopadu. Předpokládáme ale, že následná opatření nebudou uvolněna tak, abychom mohli do konce listopadu pořádat aktivity za přítomnosti publika. Připravili jsem pro vás proto sérii on-line pořadů, které budete moci pravidelně sledovat na našich stránkách a na vzdělávacím portálu LucernaTV. Zveme vás také na výstavu k výročí třiceti let od vzniku Střední umělecké školy Ostrava. Sedm pedagogů ve veřejně přístupných vitrínách Ostravice-Textilie představí umělecká díla sedmi absolventů školy. Výstavu si tak budete moci prohlédnout kdykoli bez omezení, a to od konce listopadu 2020 až do března 2021. Místo vernisáže plánujeme dernisáž, na níž se doufejme sejdeme již osobně. 


PROGRAM STRUČNĚ

Fiducia on-line

5. 11. v 18.00 Kurátor Martin Mikolášek o díle Martiny Smutné

První z cyklu videí věnovaných vybraným dílům současných umělců, kteří vystavují v galerii Dole.

12. 11. v 18.00 Básník Petr Ligocký na svém oblíbeném ostravském místě

První z cyklu videí, představujících mladé básníky a ostravská místa, která je inspirují.

17. 11. v 18.00 Setkání u pamětní desky obětem zla u příležitosti výročí 17. listopadu

Na videu za politické vězně promluví Leo Žídek. Vystoupí také historik Petr Šimíček, publicistka Monika Horsáková a primátor města Ostravy Tomáš Macura. Kvůli koronaviru se koná pouze on-line. 

26. 11. v 18.00 Ivan Motýl o literárním kvasu v kavárně Elektra

Pilotní díl nové série vzdělávacích pořadů Ostravské kulturní stopy, v níž budou ostravské osobnosti představovat zásadní místa a události ostravské kultury. 

Fiducia naživo

od 30. 11. 2020 IN VITRO – 30 let SUŠ Ostrava / výstava ve vitrínách Ostravice-Textilie 


PROGRAM PODROBNĚ: 

Fiducia on-line

Od listopadu 2020 pro vás chystáme nové on-line aktivity. Nechceme nahrazovat nebo pouze zaznamenávat živé akce, na kterých se s vámi potkáváme. Kontakt s vámi je pro nás zcela zásadní. Chceme vytvářet další prostor, v němž se budeme snažit uchopit a pojmenovat ostravskou kulturní krajinu. Náš nový projekt se bude jmenovat Ostravské kulturní stopy a do konce letošního roku bychom rádi představili 5 pilotních dílů. Zároveň vám budeme od listopadu přinášet on-line programy z vybraných akcí, které se nemohou konat kvůli omezením v souvislosti s koronavirem, kurátorské komentáře k našim výstavám i speciální terénní čtení mladých ostravských literátů a literátek. Všechny on-line pořady budou umisťovány od 5. listopadu na stránkách klubu Fiducia a na stránkách internetové vzdělávací televize Slezské univerzity LucernaTV. Vzdělávací programy pro vás budeme točit ve spolupráci s Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity v Opavě. 

Na první on-line pořad se můžete těšit už 5. listopadu. Začneme kurátorským zamyšlením Martina Mikoláška nad vybraným obrazem malířky Martiny Smutné i nad výstavou, která aktuálně visí v prostorách naší galerie Dole. Symbolicky na 17. listopad chystáme on-line setkání u pamětní desky obětem zla se zástupcem politických vězňů Leo Žídkem, který přečte svou tradiční zdravici. Dalšími hosty budou primátor Tomáš Macura, historik Petr Šimíček a publicistka Monika Horsáková. Mladý bohumínský básník Petr Ligocký, který letos vydal svou knižní prvotinu v nakladatelství Protimluv, vám představí své oblíbené ostravské místo a přečte několik svých básní. Připravujeme také pořady, které budou prezentovat podstatné, dosud však ne zcela známé informace a souvislosti týkající se ostravského kulturního života a ostravské městské krajiny. Každý díl bude mít svého „průvodce“ – osobnost, která bude v konkrétní lokalitě hovořit o jejím kulturně-historickém kontextu, dobových diskusích, pozadí konkrétního díla, autora a podobně. Do konce roku 2020 bychom rádi představili prvních pět pilotních dílů tohoto nového projektu. V listopadu se můžete těšit na básníka Ivana Motýla a kurátora Martina Mikoláška, témata vás jistě překvapí – rádi bychom vás jimi inspirovali k hlubšímu poznávání našeho města a jeho kulturních stop Postupně tak bude vznikat unikátní ostravská kulturní virtuální kronika.

od 30. 11. IN VITRO – 30 let SUŠ Ostrava / výstava ve vitrínách Ostravice-Textilie 

Jako vůbec první střední odborná umělecká škola na severní Moravě byla před 30 lety založena Střední umělecká škola v Ostravě. V rámci oslav tohoto výročí (výrazně ztížených aktuální situací) připravili na konec roku 2020 pedagogové školy výstavní koncept pro vitríny bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia, o které se nyní stará spolek Fiducia. I v době, kdy jsou uzavřeny nejen školy, ale i galerie, tak mají obyvatelé a návštěvníci Ostravy možnost seznámit se s tím zajímavým, co za zdmi (za sklem) školy vniká. Sedm pedagožek a pedagogů (např. Aleš Hudeček, Gabriela Maňáková, Josef Mladějovský, Hana Furmančíková, David Vojtuš a další) vybralo a oslovilo sedm žákyň a žáků nebo absolventek a absolventů školy k tomu, aby pro vitríny spolu se svými bývalými nebo současnými učiteli připravili prezentace své výtvarné tvorby. Svůj výběr a způsob instalace pak okomentují v krátkých medailoncích jednotlivých vystavujících.
Prostředí školy a to, co se v něm odehrává, můžeme vnímat jako jakousi specifickou laboratoř, v níž za účasti rozličných faktorů a vlivů, z nichž nejdůležitější jsou vždy osobnosti žáka a jeho učitele, probíhá kultivace něčeho velmi jedinečného, křehkého a zvláštního, co jsme si zvykli označovat slovy „talent“ či „nadání“. IN VITRO – ve skle či za sklem – v chráněném, ale zároveň transparentním prostředí zde dochází k rozvoji osobnosti nadaných žákyň a žáků. Sedmkrát za sklem je tak na principu pars pro toto možno uvidět jakými možnými směry mladí grafici, ilustrátoři, animátoři, malíři, designéři, fotografové a keramici svůj talent uplatňují, jak přemýšlí a tvoří a jak díky své kreativitě otevírají další (často netušené) možnosti pro kultivaci života nás všech. Koncept a text k výstavě: Martin Mikolášek, ředitel SUŠ, Ostrava.
Výstava potrvá do konce března 2021. 

Fiducia má nový web

Fiducia v polovině října spustila nový web https://klubfiducia.cz, a to přesně 22 let od založení antikvariátu (založen 19. 10. 1998). Jedním z podnětů pro vytvoření webu je aktuální společenská situace. V průběhu jarního lockdownu jsme si uvědomili, že všechny naše aktivity jsou v on-line prostředí různě roztroušené a bylo by dobré je soustředit na jedno místo. Na webu tak najdete na jednom místě všechny informace o aktivitách klubu, vydaných titulech, pamětních deskách a sochách, intervencích ve veřejném prostoru, akcích okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, databázi ostravských soch, databázi ostravských památek a architektury a také řadu novinek. Historička Romana Rosová pro nás podrobně zmapovala historii domu Nádražní 30, ve kterém sídlíme. Velmi zajímavá a pestrá minulost domu se v budoucnu kromě webu objeví také ve výkladních skříních u hlavního vchodu, které nám poskytlo Společenství vlastníků objektu, za což jim velmi děkujeme. K dispozici je také nový e-shop spolku, kde můžete na jednom místě zakoupit naše knihy, katalogy, placky, pexesa, trička či tašky. Ceny všech produktů jsou stanoveny tak, aby pouze pokryly náklady spojené s přípravou, výrobou a distribucí jednotlivých položek. 

Ve Fiducii vznikl nový infokoutek z dílny sochaře Petra Szyrokého

Náš nový infokoutek, který si budete moci po otevření Fiducie prohlédnout na chodbě mezi galerií Dole a Fotografickou galerií Fiducia, pro nás na konci října vytvořil sochař Petr Szyroki. Je inspirován „banánovkami“ – bednami, které jsou typické právě pro chodbu Fiducie a její antikvariát. U infokoutku si budete moci nově prohlédnout a zakoupit všechny naše tiskoviny, katalogy, pexesa, starší ročníky bulletinu Krásná Ostrava i novou sérii tašek a triček spolku Fiducia a okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Vše samozřejmě najdete k zakoupení i na našem novém spolkovém e-shopu. 

Podpořte Fiducii přes portál Darujme.cz    

Od listopadu můžete přispět na naše aktivity formou daru přes portál Darujme.cz, který podporuje české neziskové organizace. Do tohoto systému jsou zařazeny pouze organizace, které dodržují zásady transparentnosti. Jsme rádi, že jsme se mohli přidat k organizacím, které darovací portál využívají (jako jsou například Lékaři bez hranic nebo Člověk v tísni), a poskytnout tak dárcům přehlednou a bezpečnou formu, jak podpořit naše aktivity. Děkujeme za vaši případnou podporu. Postupně budeme vytvářet kampaně, ve kterých budete moci podpořit třeba vznik nové knihy, pamětní desky či naučné cedulky nebo třeba přispět na zakoupení rostlinek na naši bylinkovou zahrádku. Sledujte náš nový web a fb stránky spolku. 

E-shop spolku a nová série triček a tašek ostravských dominant 

Na novém webu Fiducie najdete e-shop spolku, kde můžete na jednom místě zakoupit naše knihy, katalogy, placky, pexesa, trička či tašky. Od listopadu zde kromě klasické nabídky již vydaných tiskovin a spolkových triček a tašek budou přibývat speciální série triček, placek a tašek ostravských dominant. Autorkou návrhů je naše kmenová grafička Kristína Pupáková. Můžete se těšit na trička a tašky s motivem ostravské perly bruselského stylu – vítkovického nádraží, unikátní urbanistické struktury Přívozu od světoznámého urbanisty Camilla Sitteho nebo atraktivních ostravských dominant – sedmi cenných těžních věž. Ceny všech produktů jsou stanoveny tak, aby pouze pokryly náklady spojené s přípravou, výrobou a distribucí jednotlivých položek. Mrkněte na https://klubfiducia.cz/e-shop/.