Fiducia v prosinci

Po dlouhých týdnech konečně můžeme otevřít a navázat na on-line aktivity i akcemi živými. Samozřejmě za dodržení hygienických a epidemiologických opatření. Výstavy tedy budeme v prosinci pořádat bez vernisáží, další akce se pak odehrají venku, kde nemusíte mít obavy z nedostatečných rozestupů. Věříme, že si z naší byť mírně omezené nabídky vyberete.

do 9. 12. pokračování výstavy 

MILOSLAV STIBOR: 15 FOTOGRAFIÍ PRO HENRYHO MILLERA

Výstava ve Fotografické galerii Fiducia. Slavný český fotograf Miloslav Stibor v galerii představuje soubor fotografických aktů. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, připravila ji Štěpánka Bieleszová. Kurátorské video můžete zhlédnout na webu klubu Fiducia na https://klubfiducia.cz/fiducia-online/.

do 9. 12. pokračování výstavy 

MARTINA SMUTNÁ: UNAVENÁ

Martina Smutná se ve svých obrazech z poslední doby zabývá tématem rodiny a rodinných vazeb. Část vystavených obrazů je ostatně spojena s projektem Nejen nukleární rodina iniciovaným Společností Jindřicha Chalupeckého. Kurátorské video můžete zhlédnout na webu klubu Fiducia na https://klubfiducia.cz/fiducia-online/.

NEDĚLE 6. 12.  10.00-12:00 A 14.00-16:00 A NEDĚLE 13.12. 10:00 – 14:00 NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY A ODLÉVÁNÍ Z VOSKU 

Venkovní ateliéry pro děti a jejich rodiče na náměstí Dr. Edvarda Beneše

Přijďte si vyrobit netradiční vánoční ozdoby z přírodnin a odlévat z vosku na přenosném ohništi. Ateliér vedou výtvarnice Marcela Lysáčková a Martina Janošcová. Materiál, deky a čaj zajištěn, doneste si prosím své hrnečky. 

Na náměstí je místa dost, takže rozestupy nebudou problém a zahřát se budete moci u přenosného ohniště.

OD PÁTKU 11. 12. ELSA RAUEROVÁ: FLOORDROBE CEREMONY

Výstava ve Fotografické galerii Fiducia. Kvůli epidemiologickým opatřením se koná bez vernisáže. 

Soubor Floordrobe Ceremony vychází z autorčiny obsese z oblečení. Musí je neustále shromažďovat a nedovede se jej vzdát. Fotografiemi autoaktů a zároveň textilních skulptur se vyrovnává s touto situací. Čím více variant, textilních protetik se podaří člověku nastřádat, tím větší je jeho domnělá moc nad vlastní identitou. S postupujícím úsilím o stále aktuálnější seberealizaci skrze textil a s touhou po nezměrné variabilitě přichází přehlcení. Fotografický soubor nezachycuje inscenace, ale performativní vyjádření, které staví na osobním vztahu k odívání. kurátorka výstavy: Lucia L. Fišerová.

OD PONDĚLÍ 14. 12. VLADIMÍR HOUDEK: HMOTA A TĚLO

Výstava výrazného představitele současné mladší malířské generace. Kvůli epidemiologickým opatřením se koná bez vernisáže. 

„Krása sama o sobě by měla být v něčem plná tenze,“ říká v jednom z rozhovorů výrazná osobnost mladé malby Vladimír Houdek. Soustředěně a systematicky přitom prozkoumává možnosti, které mu práce s barevnou hmotou a jejím mnohonásobným vrstvením nabízí. Velkým inspiračním zdrojem pro malované koláže a obrazy jsou mu dějiny modernismu – od futurismu přes kubismus a artificialismus až k brutalismu. Akcentuje v nich nejen geometricko-technicistní tvarosloví a jeho formalistní vyznění, ale i podstatné ukotvení v materiálu, jehož formováním (nanášením, hnětením či narušováním) a osobitým barevným laděním vyvstává skrze napětí mezi čistotou formy a enigmatickým obsahem konečný smysl jeho díla.  

Výstava potrvá do 27. 1. 2021. 

Kurátorské video zveřejníme 7. 1. 2021 ve 20.00. 

OD ÚTERÝ 15. 12.  POETICKÉ POPELNICE – NONSENSOVÁ A ABSURDNÍ POEZIE 

V půlce prosince přibudou na území našeho města v rámci dlouhodobého projektu Po-Po (Poetické popelnice) další kontejnery ozdobené úryvky z básnických děl. Po loňských ukázkách veršů Lawrence Ferlinghettiho a experimentální poezie a letošních citací z próz Jana Balabána obdrží třináct nádob na odpad rozmístěných v různých ostravských lokalitách nový „poetický kabát“. Vzhledem ke skutečnosti, že naše současnost je plna zmatků a chaotických rozhodnutí („Vymknuta ze svých kloubů doba šílí,“ chtělo by se zakřičet s Shakespearovým Hamletem), vybrali jsme pro vás ukázky tzv. nonsensové a absurdní poezie. Potenciální čtenář tak bude moci na třinácti místech Ostravy každodenně narazit na nápadité, náhlý úžas i radostný úsměv vzbuzující texty předních českých i zahraničních autorů tohoto žánru (mj. Emanuela Frynty, Christiana Morgensterna, Ernsta Jandla či Hugo Balla).

PÁTEK 18. 12. V 18.00 VÁNOČNÍ POUŤ CENTREM A KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

Pouť s poezií, povídáním a odhalením dvou dárků Ostravanům, kterými vás chceme překvapit. Sraz v 18.00 u Fiducie. Vlastní hrníčky a roušky s sebou. Děkujeme za pochopení. 

On-line kulturní pořady:

čtvrtek 3. 12. ve 20.00 Ostravské kulturní stopy – Ivan Motýl o kulturním kvasu v kavárně Elektra
Pilotní díl nové série vzdělávacích pořadů, v níž budou ostravské osobnosti představovat zásadní místa a události ostravské kultury. V pilotním dílu představí básník a publicista Ivan Motýl dobový kulturní kvas spojený s kavárnou Elektra. Flamendři, umělci, honorace i podsvětí, Voskovec a Werich a další známé i zapomenuté osobnosti – ti všichni se setkávali ve slavné prvorepublikové kavárně v centru Ostravy. 

čtvrtek 10. 12. ve 20.00 Kurátorské slovo k výstavě IN VITRO – 30 let Střední umělecké školy v Ostravě
Výstava je k vidění ve vitrínách Ostravice-Textilie od 1. prosince. Ve videu se dozvíte více jak o koncepci výstavy a kurátorech, tak o vystavujících a jejich uměleckých záměrech. Sedm pedagožek a pedagogů školy, která letos slaví 30 let, vybralo a oslovilo sedm žákyň a žáků nebo absolventek a absolventů školy s tím, že výtvarná intervence každého z nich se musí vměstnat do rozměrů jedné z vitrín. Kurátory jsou Katarína Hudečková (malba), Gabriela Maňáková (keramika), Josef Mladějovský (malba), Jaroslav Kocián (fotografie), David Vojtuš (ilustrace), Hana Furmančíková (grafický design) a Jakub Šmerda (produktový design). Mezi autory figurují jak současní žáci školy (např. Anna Pelikánová, Zuzana Sekerová), tak její absolventi (Jiří Bosák, Jan Drobisz, Natálie Teperová, Petr Szyroki, Markéta Blažková), z nichž každý pojednal vymezený prostor svým vlastním osobitým způsobem. 

čtvrtek 17. 12. ve 20.00 Hlasy města – básník Petr Stach
Druhé z cyklu videí představujících mladé literáty a ostravská místa, která je inspirují. 

FIDUCIA MÁ NOVÝ WEB

Fiducia v polovině října spustila nový web https://klubfiducia.cz, a to přesně 22 let od založení antikvariátu (založen 19. 10. 1998). Jedním z podnětů pro vytvoření webu je aktuální společenská situace. V průběhu jarního lockdownu jsme si uvědomili, že všechny naše aktivity jsou v on-line prostředí různě roztroušené a bylo by dobré je soustředit na jedno místo. Na webu tak najdete na jednom místě všechny informace o aktivitách klubu, vydaných titulech, pamětních deskách a sochách, intervencích ve veřejném prostoru, akcích okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, databázi ostravských soch, databázi ostravských památek a architektury a také řadu novinek. Historička Romana Rosová pro nás podrobně zmapovala historii domu Nádražní 30, ve kterém sídlíme. Velmi zajímavá a pestrá minulost domu se v budoucnu kromě webu objeví také ve výkladních skříních u hlavního vchodu, které nám poskytlo Společenství vlastníků objektu, za což jim velmi děkujeme. K dispozici je také nový e-shop spolku, kde můžete na jednom místě zakoupit naše knihy, katalogy, placky, pexesa, trička či tašky. Od listopadu zde kromě klasické nabídky již vydaných tiskovin a spolkových triček a tašek přibývají speciální série triček, placek a tašek ostravských dominant. Autorkou návrhů je naše kmenová grafička Kristína Pupáková. Můžete se těšit na trička a tašky s motivem vítkovického nádraží, urbanistické struktury Přívozu od světoznámého urbanisty Camilla Sitteho či ostravských těžní věží. Mrkněte na https://klubfiducia.cz/e-shop/. Ceny všech produktů jsou stanoveny tak, aby pouze pokryly náklady spojené s přípravou, výrobou a distribucí jednotlivých položek. 

VE FIDUCII VZNIKL NOVÝ INFOKOUTEK Z DÍLNY SOCHAŘE PETRA SZYROKÉHO

Náš nový infokoutek, který si můžete prohlédnout na chodbě mezi Galerií Dole a Fotografickou galerií Fiducia, pro nás na konci října vyrobil sochař Petr Szyroki. Je inspirován banánovkami – bednami, které jsou typické právě pro chodbu Fiducie a její antikvariát. U infokoutku si budete moci nově prohlédnout a zakoupit všechny naše tiskoviny, katalogy, pexesa, starší ročníky bulletinu Krásná Ostrava i novou sérii tašek a triček spolku Fiducia a okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Vše samozřejmě najdete k zakoupení i na našem novém spolkovém e-shopu. 

PODPOŘTE FIDUCII PŘES PORTÁL DARUJME.CZ    

Od listopadu můžete přispět na naše aktivity formou daru přes portál Darujme.cz, který podporuje české neziskové organizace. Do tohoto systému jsou zařazeny pouze organizace, které dodržují zásady transparentnosti. Jsme rádi, že jsme se mohli přidat k organizacím, které darovací portál využívají (jako jsou například Lékaři bez hranic nebo Člověk v tísni), a poskytnout tak dárcům přehlednou a bezpečnou formu, jak podpořit naše aktivity. Děkujeme za vaši případnou podporu. Postupně budeme vytvářet kampaně, ve kterých budete moci podpořit třeba vznik nové knihy, pamětní desky či naučné cedulky nebo třeba přispět na zakoupení rostlinek na naši bylinkovou zahrádku. Sledujte náš nový web a fb stránky spolku.