Fiducia v lednu

Milí přátelé, opět se ocitáme v náročných časech lockdownu kvůli pandemii koronaviru, která přinesla mimořádná opatření ze strany státu, omezující mimo jiné běžné sociální kontakty mezi lidmi. Naše galerie, klub i antikvariát musí zůstat uzavřeny. To ale neznamená zastavení našich aktivit. Připravili jsme pro vás projekty, které nejsou ovlivněny zákazem setkávání. Jakmile bude zrušen zákaz akcí, rozběhne se klasický program klubu a budou otevřeny galerie i antikvariát. O aktuálním stavu vás budeme včas informovat na našem webu i facebooku.

Program ke stažení

FIDUCIA ON-LINE

1. 1. V 10.00 ELSA RAUEROVÁ – FLOORDROBE CEREMONY 

Kurátorské slovo a slovo autorky k výstavě ve Fotografické galerii Fiducia. 

7. 1. VE 20.00 HLASY MĚSTA – JAKUB STROUHAL

Na svém oblíbeném ostravském místě hovoří a čte básník Jakub Strouhal.

14. 1. VE 20.00 VLADIMÍR HOUDEK – HMOTA A TĚLO

Kurátorské slovo a slovo autora k výstavě v Galerii Dole.

21. 1. VE 20.00 OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY – PODCHOD POD FRÝDLANTSKÝMI MOSTY

Martin Mikolášek o výstavě neoficiální kultury v roce 1989 a formování výtvarné skupiny Přirození.

29. 1. VE 20.00 HLASY MĚSTA – JAN BALABÁN

Speciální díl věnovaný ostravskému spisovateli Janu Balabánovi k jeho nedožitým šedesátinám.

PODPOŘ TISK BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA NA LETOŠNÍ ROK

Podpoř tisk bulletinu Krásná Ostrava na letošní rok přes největší online darovací portál pro neziskové organizace Darujme.cz zde: https://www.darujme.cz/projekt/1204156 Bulletin vydáváme už osm let pravidelně čtyřikrát ročně jako dobrovolnickou aktivitu na vlastní náklady. Podpoř tisk letošního ročníku, který celkově vyjde na 55 tisíc korun (editoři, grafik a autoři příspěvků pracují bez nároku na honorář). Portál Darujme.cz sdružuje jen transparentně hospodařící instituce, jde o největší platformu pro on-line darování v neziskovém sektoru v ČR, kterou spravuje Nadace Via. Jako poděkování na Tebe bude celý ročník bulletinu 2021 čekat ve Fiducii. Jednotlivá čísla vychází pravidelně ve dnech slunovratu a rovnodennosti, vyzvednout si je budeš moci vždy hned po vydání a nebo najednou ke konci roku.

Dosud jsme vydali 31 čísel – v červnu 2013, když vyšlo první číslo, jsme ani nedoufali, že bychom časopis dokázali tolik let pravidelně vydávat, a to vlastním nákladem formou dobrovolnické práce. Zejména díky tomu, že se autoři textů z řad významných osobností regionu vzdávají honorářů za své texty a editoři a grafici pracují jako dobrovolníci, se nám to daří a z původně zamýšlené guerillové aktivity vznikl pravidelně vycházející kvalitní bulletin zaměřený na veřejný prostor, umění, architekturu, krajinu či historii Ostravska. Na tisk se skládají členové spolku a další podporovatelé. Děkujeme všem, kdo nám takto pomáháte. Bulletin Krásná Ostrava je k dostání v Antikvariátu a klubu Fiducia, na e-shopu https://klubfiducia.cz/e-shop/ a ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu za symbolických 20 Kč.
Starší čísla z let 2013–2019, jež jsou již rozebrána, lze stáhnout ve formátu pdf na naší stránce zde: http://www.krasnaostrava.cz/bulletin-krasna-ostrava/.

NOVÉ NAUČNÉ CEDULE 

Milí přátelé, na Vánoce jsme pro Ostravany připravili jako dárek dvě nové naučné cedule. Původně jsme plánovali, že cedule pokřtíme v pátek 18. 12. večer spolu se zimním číslem bulletinu Krásná Ostrava, nová vládní opatření ale bohužel neumožnila akci zorganizovat. Na cedule se však můžete zajít podívat sami, neboť se nacházejí v exteriérech.
Ve vitríně budovy Televize Noe za kostelem svatého Václava najdete zajímavé informace o kostele, bývalé faře i farské zahradě. Druhá cedule se nachází na domě, ve kterém sídlíme, a najdete na ní informace o této hezké stavbě, kterou v roce 1932 postavil architekt Arnošt Korner. Dozvíte se z ní více i o tom, co se na Nádražní 30 nacházelo předtím, než byl dům postaven. Oba texty pro nás připravila historička a památkářka Romana Rosová, grafická úprava je z dílny Kristíny Pupákové. Naučné cedule vytvořil Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci a díky ochotě Televize Noe, Archivu města Ostravy a Společenství vlastníků bytů Nádražní 30.

TRIČKO S TEXTEM JANA BALABÁNA O OSTRAVĚ

Ku příležitosti nedožitých šedesátin spisovatele Jana Balabána si budete moci zakoupit speciální tričko s jeho textem věnovaným Ostravě. Tričko bude pojednáno v duchu naší série, kterou jsme pro vás připravili v listopadu. Můžete se těšit na zajímavé výtvarné zpracování z dílny naší grafičky Kristíny Pupákové. Tričko bude stát 300,- Kč a bude k zakoupení na našem e-shopu od 29. 1. 2021.