Fiducia v únoru on-line, veřejná soutěž a umělecká intervence

Milí přátelé, těšíme se, až budeme moci rozběhnout „živý“ program klubu a otevřít obě galerie i antikvariát. Mimořádná opatření ze strany státu však stále trvají, a tak i v únoru pokračujeme v našich on-line aktivitách a projektech, které nejsou ovlivněny zákazem setkávání. Kromě on-line pořadů v únoru vypíšeme veřejnou soutěž na ostravský hmyzí mobiliář a můžete se těšit i na uměleckou intervenci na střeše vitrín Ostravice-Textilie od sochařů Gabriely Maňákové a Petra Szyrokého.

On-line pořady najdete na webu Klubu Fiducia nebo na internetové vzdělávací televizi Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity LucernaTV. Únorový program ke stažení najdete zde: https://klubfiducia.cz/wp-content/uploads/2021/02/Program_unor.pdf


18. 2. VE 20.00 FIDUCIA ON-LINE Hlasy města – Básník Vasilios Chaleplis

Další z cyklu videí představujících mladé literáty a ostravská místa, která je inspirují. Na svém oblíbeném ostravském místě tentokrát bude hovořit a číst básník Vasilios Chaleplis.

23. 2. VE 20.00 FIDUCIA ON-LINE Hmyz je fajnovy!!! aneb Proč chtít hmyz v Ostravě?

První z cyklu videí, která se budou věnovat životu a roli hmyzu ve městě. 

Ostrava stejně jako další města se musí snažit nalézat vhodné způsoby, jak mírnit dopady klimatických změn na živočichy žijící v urbanizovaném prostoru, a to včetně hmyzu. Ukazuje se, že promyšlená a koncepční práce s veřejným prostorem se může stát účinným nástrojem, jak zmírnit dopady klimatických změn na živočichy ve městě, přičemž jednou z vhodných a odborníky preferovaných cest je právě vytváření hmyzích domků. Proč chtít hmyz ve městě a jak nám pomáhá? To se dozvíte v našem prvním edukačním videu s přírodovědcem Petrem Kočárkem. 

OD 25.2. UMĚLECKÁ INTERVENCE SOCHAŘŮ GABRIELY MAŇÁKOVÉ A PETRA SZYROKÉHO NA STŘEŠE VITRÍN OSTRAVICE-TEXTILIE

Koná se v rámci výstavy IN VITRO. 

26. 2. VE 20.00 změna 11. 3. ve 20:00 OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY – „OSTRAVSKÝ DONBAS“ ANEB NOVÁ HUŤ V KRÁSNÉ LITERATUŘE 

Další díl ostravské virtuální kroniky, tentokrát s literárním kritikem Pavlem Hruškou. 

OD 20. 2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA OSTRAVSKÝ HMYZÍ MOBILIÁŘ A EDUKAČNÍ KAMPAŇ

Spolek Fiducia vypíše 20. února 2021 veřejnou soutěž na Ostravský hmyzí mobiliář.  

Postupně se na sedmi místech Ostravy objeví sedm velkých hmyzích domků, navržených sedmi ostravskými umělci – architekty, designéry, sochaři a vizuálními tvůrci. Autoři budou vybráni odbornou porotou ve veřejné soutěži. Kromě velkého hmyzího domku navrhnou i sedm prototypů malých hmyzích domků. Na základě těchto prototypů vyrobí sedm hnízd vytvořených z malých hmyzích domků na fasádách domů či plotech – například v centru, v Porubě, v Hrabůvce či v Přívoze. Veřejnost si spolu s umělci jakožto lektory posléze vyrobí další stovky hmyzích příbytků na balkony či vlastní zahrady (předpoklad 50 malých domků na 1 dílnu). 

Hmyzí domek nemusí mít jen obvyklou a tuctovou podobu, jakou známe z hobbymarketů. Naopak se s ním dá pracovat jako se zajímavým artefaktem, který kromě užitkové a vzdělávací funkce naplní rovněž roli estetickou. I v České republice již bylo realizováno několik uměleckých verzí hmyzích domků. Ostrava má velmi silné zastoupení vynikajících výtvarných umělců, designérů, architektů a sochařů, řada z nich dosáhla celorepublikového uznání a všeobecného respektu, proto bychom chtěli vypsat veřejnou soutěž pro umělce působící v Ostravě či pocházející z Ostravy. Vítězní autoři vytvoří jednotlivé série Ostravského hmyzího mobiliáře. Vznikne originální kolekce hmyzích domků, která bude pro zdejší veřejný prostor přidanou hodnotou. Kromě edukační funkce a role související se záchranou hmyzu přinesou hmyzí domky a na ně navázaná edukační kampaň i propagaci ostravských osobností současného umění, designu a architektury. Do kampaně bude zapojena rovněž široká veřejnost formou dílen či soutěže o nejhezčí hmyzí domek. Vítězný návrh ze soutěže pro veřejnost bude realizován. Hmyzí domky jsou jednou z vhodných a účinných cest, jak pracovat s veřejným prostorem v kontextu zmírnění dopadu klimatických změn na jeho obyvatele (tedy nejen člověka, ale také živočichy a rostliny). Mohou fungovat v místech, kde není jiná možnost, jak hmyzu připravit přijatelné podmínky – například ve vnitroblocích, na náměstích, v parcích a dalších veřejných místech, kde by bylo jinak problematické ponechávat například zarostlé kouty. Velkou výhodou hmyzích domků je jejich bezpečnost – hmyzí domky osidluje pouze samotářský hmyz (včelky, vosičky, brouci ad.), který není vůči lidem agresivní, nerojí se – z těchto důvodů v posledních letech rychle roste jejich popularita a umístit je lze bez obav i na komunitní místa. Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář je financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor.

DO 26. 2. VÝSTAVA IN VITRO — 30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V OSTRAVĚ

Sedm pedagožek a pedagogů školy, která v roce 2020 oslavila 30 let, vybralo a oslovilo sedm žákyň a žáků nebo absolventek a absolventů školy s tím, že výtvarná intervence každého z nich se musí vměstnat do rozměrů jedné z vitrín. Kurátory jsou Katarína Hudečková (malba), Gabriela Maňáková (keramika), Josef Mladějovský (malba), Jaroslav Kocián (fotografie), David Vojtuš (ilustrace), Hana Furmančíková (grafický design) a Jakub Šmerda (produktový design). Mezi autory figurují jak současní žáci školy (např. Anna Pelikánová, Zuzana Sekerová), tak její absolventi (Jiří Bosák, Jan Drobisz, Natálie Teperová, Petr Szyroki, Markéta Blažková). Každý z nich přitom vymezený prostor pojednal svým vlastním osobitým způsobem.


SPECIÁLNÍ POŘAD I TRIČKO A TAŠKY S TEXTEM JANA BALABÁNA O OSTRAVĚ
Na našem webu a také na internetové vzdělávací televizi LucernaTV najdete speciální padesátiminutový díl pořadu Hlasy města, věnovaný nedožitým šedesátinám spisovatele, překladatele a publicisty Jana Balabána. Na různých místech Ostravy spojených s Honzovým životem a tvorbou hovoří a z jeho díla čtou malířky Hana Puchová a Katarína Szanyi, vizuální umělec a performer Jiří Surůvka, básníci Ivan Motýl a Jakub Chrobák a nakladatel Ivo Kaleta. K vidění jsou fotografie ze soukromých archivů přátel i rodiny, archivní záběry poskytlo i Televizní studio Ostrava. Připomenout si tak například můžete ukázky z Honzova
Svátečního slova či jeho autorské čtení z prózy Boží lano. Ku příležitosti nedožitých šedesátin spisovatele Jana Balabána jsme připravili také speciální tričko a tašky s jeho textem věnovaným Ostravě. Zajímavé výtvarné zpracování je dílem naší grafičky Kristíny Pupákové, která pracuje s obrysem Ostravy a s textem Jana Balabána o Ostravě: „Ani síť, ani hvězda. Když přilétáte do Ostravy za bezmračné noci, vidíte pod sebou něco, co se spíš podobá rozhrabanému ohništi, kde v tmavém popelu svítí sem tam žhnoucí uhlíky.“ Tričko stojí 300,- Kč, taška 80,- Kč. K zakoupení jsou na našem e-shopu https://klubfiducia.cz/e-shop/.


SPECIÁLNÍ EDICE TRIČEK A TAŠEK S OSTRAVSKOU ARCHITEKTUROU
Připravili jsme pro vás novou edici triček a tašek s architektonickými dominantami Ostravy. Vybrat si můžete např. motivy s nádražím Ostrava-
Vitkovice, urbanistickým plánem Přívozu od Camilla Sitteho či těžními věžemi dolu Alexandr, Jeremenko, Bezruč, Michal, Hlubina, Jindřich a Ignát. Autorkou návrhů je grafička Kristína Pupáková. Trička v černé a bílé variantě stojí 300,- Kč. Kvalitní pevné plátěné tašky s prošívanými dlouhými uchy v černé a přírodní variantě pak 80,- Kč. Trička i tašky si můžete objednat prostřednictvím našeho e-shopu: https://klubfiducia.cz/e-shop/.