Fiducia v dubnu

Milí přátelé, i v dubnu o pokračujeme v našich on-line aktivitách a projektech ve veřejném prostoru města Ostravy, které nejsou ovlivněny epidemiologickými opatřeními. Vypsali jsme veřejnou soutěž na vytvoření osmi originálních kolekcí hmyzích domů pro ostravský hmyzí mobiliář — návrhy lze odevzdávat až do 10. dubna. Poté se sejde odborná porota a vítězné návrhy představíme ve speciálním videu 29. dubna.
Ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica- Textilia pokračuje výstava Martina Cihláře, k níž vám od 6. 4. nabídneme video s kurátorským slovem. Těšit se můžete také na další on-line pořady. Na Den knihy bychom společně s vámi rádi roznesli po městě cedulky s básněmi Charlese Baudelaira, od jehož narození uplyne v dubnu 200 let. A zasadíme také bylinky do zahrádek na Milíčově a Mlýnské ulici. Do jejich jarního okrášlení se můžete zapojit i vy, stačí do Fiducie přinést bylinky, které byste do nich rádi zasadili.

On-line pořady najdete na webu Klubu Fiducia nebo na internetové vzdělávací televizi Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity LucernaTV. Dubnový program ke stažení najdete zde.

FIDUCIA ON-LINE

od 6. 4. 

Martin Cihlář: Krajiny – kurátorské video k výstavě

Video bude k zhlédnutí na webu klubu Fiducia a na stránce vzdělávací televize LucernaTV. 

od 15. 4. Hlasy města: Jaroslav Žila

Na ostravských místech spojených s básníkem Jaroslavem Žilou v pořadu Hlasy města vzpomínají jeho přátelé – literáti a výtvarníci.

od 22. 4. Hlasy města: Kristýna Svidroňová 

Básnířka Kristýna Svidroňová čte své básně na oblíbeném ostravském místě. 

od 29. 4. Ostravský hmyzí mobiliář – výsledky soutěže

Představíme vám vítězné návrhy ostravských hmyzích domků i s komentáři odborné poroty. 

FIDUCIA NAŽIVO

do 10. 4. Veřejná soutěž na ostravský hmyzí mobiliář 

Na osmi místech Ostravy vznikne během roku 2021 osm originálních kolekcí hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci či designéry. Spolek Fiducia vypsal veřejnou soutěž na vytvoření těchto originálních kolekcí. Vítězné návrhy vybere odborná porota. Návrhy lze zasílat do 10. 4. 2021, podrobné informace k soutěži včetně soutěžních podmínek najdete na webu Klubu Fiducia zde: https://klubfiducia.cz/verejne-souteze/.

15. 4. 10.00–18.00 Sbírka – bylinky pro zahrádky na Milíčově a Mlýnské ulici

Chcete pomoci s okrášlením našich bylinkových zahrádek? Kvůli epidemiologickým opatřením se bohužel nebudeme moci sejít při tradiční jarní výsadbě a úpravě našich bylinkových zahrádek. Můžete se ale zapojit tak, že přinesete do Fiducie bylinky, které byste rádi do zahrádek nasadili. My je poté zasadíme do našich zahrádek na Milíčově a Mlýnské ulici, pokud jich bude více, pak také do nejrůznějších opuštěných květináčů v centru Ostravy. 

DO 16. 4. Výzva – Baudelaire slaví 200 let, pošli nám jeho báseň

Pošlete nám báseň či citát Charlese Baudelaira, který máte rádi. Z textů vyrobíme poetické cedulky a společně baudelairovsky okrášlíme Ostravu. Texty můžete zaslat na mail: akce@klubfiducia.cz, na messenger Antikvariátu a klubu Fiducia, případně vhodit do schránky u dveří Fiducie do 16. dubna. 

23. 4. 10.00–18.00 Baudelairovské okrášlení Ostravy na den knihy

Přijďte si do Fiducie vyzvednout poetické cedulky s Baudelairovými texty a rozneste je na vaše oblíbená místa. I přes omezení kulturních akcí tak spolu symbolicky oslavíme Den knihy a zároveň výročí 200 let od narození tohoto fenomenálního prokletého básníka. Zvoňte na zvonek u dveří, cedulky už pro vás budou připravené k zapíchnutí, kladívka s sebou.

DO 14. 5. Martin Cihlář: Krajiny 

Další z letošních výstav spojených s oslavou výročí 30. let Střední umělecké školy v Ostravě. V galerii IN VITRO ve vitrínách Ostravice-Textilie na náměstí Dr. Edvarda Beneše v centru Ostravy tentokrát představujeme tvorbu jednoho z absolventů školy Martina Cihláře. Výstavu ve venkovní galerii IN VITRO pořádá spolek Fiducia a Galerie Dole ve spolupráci se Střední uměleckou školou v Ostravě.

Projekty Fiducie získávají letos vysoké bodování v grantových žádostech

Naše letošní projekty získaly v grantových komisích ministerstva kultury, města či například Nadace české architektury vysoké bodové hodnocení. Náš literární projekt byl na ministerstvu kultury letos vyhodnocen jako nejlepší ve své kategorii, ve výtvarných grantech jsme byli na pátém místě v rámci malých galerií z celé ČR. Vysoké bodové hodnocení jsme získali také pro projekty Mapa tří živlů či Ostravské kulturní stopy. Velmi úspěšní jsme letos byli také v grantovém řízení Nadace české architektury a Statutárního města Ostravy (kde jsme získali čtyřletý grant).
Na ministerstvu kultury letos výrazně uspěly i další ostravské galerie – v sekci menších galerií byly čtyři z Ostravy v první desítce v rámci celé ČR (Jáma 10 třetí, naše Galerie Dole pátá, Fotografická galerie Fiducia sedmá, porubská galerie Dukla devátá). PLATO se v rámci velkých galerií umístilo těsně druhé a Kukačka v rámci festivalů na první místě. Takže velká radost!
Spolek Fiducia má po celou dobu svého fungování jediný transparentní účet, kde má kdokoli možnost sledovat jeho financování. Darovací portál Darujme.cz spolek hodnotí jako instituci s transparentním hospodařením, díky čemuž můžeme na tomto největším darovacím portálu pro neziskový sektor využívat možnost dárcovských výzev.

Velmi všem děkujeme za důvěru, budeme se snažit vás nezklamat a přinést do ostravského kulturního prostoru aktivity, které vás budou bavit a zároveň budou naše město pomáhat rozvíjet a posouvat k lepšímu.

Výstava Martina Cihláře ve vitrínách Ostravice-Textilie

Až do 14. května se můžete zajít podívat na výstavu Martina Cihláře ve venkovní galerii IN VITRO ve vitrínách Ostravice-Textilie. Jedná se o další z letošních výstav spojených s oslavou výročí 30. let Střední umělecké školy v Ostravě. Výstava potrvá od 25. března do 14. května 2021, jejím kurátorem je Martin Mikolášek. Součástí výstavy je také kurátorské video, které bude k zhlédnutí na webu klubu Fiducia a na stránce vzdělávací televize Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity LucernaTV od 6. dubna 2021.  Výstavu pořádá spolek Fiducia a Galerie Dole ve spolupráci se Střední uměleckou školou, Ostrava.
Martin Cihlář studoval na SUŠ v Ostravě grafický design a klasickou grafiku a jejími přesahy se zabýval i u grafika Eduarda Ovčáčka na ostravské Fakultě umění, kterou úspěšně dokončil před deseti lety. Rozsahem dosud ne příliš obsáhlé dílo, které autor prezentuje spíše sporadicky (připomenout lze např. jeho instalaci v galerii Saigon), lze charakterizovat jeho vztahem k tradičním žánrům, jako jsou zátiší či krajiny. Zdůraznit je ale třeba i to, že se jedná o vztah navýsost nedevótní, volný a nepředpojatý. I proto se jako vystudovaný grafik neváhá věnovat malbě nebo komponování obrazů-objektů. Ty často vznikají jako výsledná kombinace rozličných materiálů – plexiskla, igelitu, tylu, krajek, jehel, korálků či plsti. Charakteristické je rovněž užití redukované barevné škály, omezené převážně na odstíny šedí a černí. Svobodným mísením všech uvedených elementů dosahuje autor zvláštního reversního zhodnocení svých východisek – co se mimikricky může jevit jako rezultát rozličných grafických technik, jako jsou mezzotinta, akvatinta či litografie, je fakticky výsledkem neopakovatelného (a možná i nereprodukovatelného) uvolněného, až gestického malířského rukopisu odkazujícího na jedné straně k expresivně-informelním polohám a na straně druhé k postmodernímu jazyku arte povera, zdůrazňujícímu užití neuměleckých materiálů jako nosného prvku vizuálního sdělení. Výsledkem pak jsou kombinace skvrn či náznaků, které mohou být stejně dobře abstraktní kompozicí i volně pojatou krajinnou impresí. Krajiny v Cihlářově pojetí můžeme proto vnímat jako fragment zanechaných věcí uspořádaných často kolem horizontálně vedené linie, sugerující dojem horizontu jako symbolické krajinné konstanty definující dálku. Horizont se tu zároveň stává jakýmsi zobecněným archetypem (ne)dosažitelna. Vypovídá proto daleko víc o člověku samotném než o zobrazené krajině. Možná proto jsou Cihlářovy krajiny protkány tak citelnou nejistotou a neurčitostí. Potemněle ztišené barevné ladění v nich navozuje až jakousi pseudoromantickou atmosféru soumraku, v němž s ubývajícím světlem a s narůstajícím množstvím odlesků a odrazů (plexisklo) klesá jistota z viděného a vzrůstá prostor pro uvolněné spekulace. Dosáhnout opětovného souladu viděného a myšleného je potom možné jen opakovanou a reflektovanou změnou perspektiv vnímání. To ostatně platí nejen v umění.

Vyšlo jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava

Milí přátelé, na první jarní den vychází tradičně první letošní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Jelikož stále trvá lockdown, můžete si časopis koupit na našem e-shopu klubfiducia.cz a následně vyzvednout v kavárně COKAFE na Nádražní ulici v centru Ostravy, kde byli tak laskaví a poskytli nám prostor pro výdejní místo do doby, než budeme moci mít otevřeno.
V jarním čísle se můžete těšit na objevný článek Petra Bělošického o pevnostní kabelové síti na Ostravsku, podrobný text historičky a památkářky Romany Rosové o historii lokality nazývané Lauby či apel historika umění Martina Strakoše na ostravskou Charitu ohledně necitlivé rekonstrukce Husova sboru ve Vítkovicích. Představujeme také architektonickou instituci MAPPA a její záměry, odborník na industriální dědictví Miloš Matěj se zase věnuje knize Průmyslové dědictví města Ostravy a úvahám o potřebnosti vzniku průmyslového muzea v moravskoslezské metropoli. Přečíst si můžete také vzpomínky na přednostu vítkovického nádraží Vladimíra Kutého a dramaturga Marka Pivovara, kteří náš bohužel na počátku tohoto roku navždy opustili. To samozřejmě není vše, jarní číslo Krásné Ostravy nabízí i další články věnované historii a současnosti našeho města. 
Časopis již devět let vydává spolek Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu pravidelně 4x ročně na slunovrat a rovnodennost jako dobrovolnickou aktivitu – na náklady spojené s tiskem se skládají členové a podporovatelé spolku.

Děkujeme všem autorům, kteří publikují bez nároku na honorář, stejně jako všem, kdo se podílejí na vzniku časopisu. Velmi děkujeme také těm, kdo nám letos přispěli ve sbírce prostřednictvím portálu darujme.cz na tisk bulletinu pro rok 2021 – všechny dárce uvádíme jmenovitě v tiráži jarního vydání časopisu. A poděkování patří rovněž všem, kdo přispěli do kasičky ve Fiducii a kdo si bulletin kupují za symbolických 20 Kč, a tím také přispívají na jeho vznik.

Z obsahu jarního čísla: 

Monika Horsáková | Editorial  

Nové naučné cedule v centru  

Připomínka nedožitých šedesátin spisovatele Jana Balabána  

Komín přístavby Ostravice-Textilie nově zdobí originální umělecký objekt  

Poetická stezka věnovaná básníkovi Jaroslavu Žilovi  

Vypsali jsme soutěž na ostravský hmyzí mobiliář  

Martin Strakoš | Husův sbor ve Vítkovicích: jeho historie, architektura i destrukce a budoucnost  

Ilona Rozehnalová | Kauza kolem ostravské sochy Komunisté otevírá důležitou diskusi  

Zuzana Kotyzová | MAPPA a Vize prostorového rozvoje Ostravy  

Miloš Matěj | Průmyslové dědictví města Ostravy 

Petr Lexa Přendík | Opustil nás Vladimír Kutý, jediný přednosta vítkovického nádraží 

Radovan Lipus | Vzpomínka na Marka Pivovara 

Roman Polách | K labyrintu světa Jana Balabána – k nedožitým šedesátinám autora 

Jakub Ivánek | Vznikly internetové stránky o ostravském spisovateli Vojtěchu Martínkovi 

Romana Rosová | Ostravské Lauby 

Petr „Jersey98“ Bělošický | Pevnostní kabelová síť