Ostrava bude mít osm originálních hmyzích kolekcí

Odborná porota soutěže na Ostravský hmyzí mobiliář vybrala 22. dubna na svém setkání celkem 8 vítězných návrhů na hmyzí domky, které postupně během letošního roku vzniknou na osmi místech Ostravy (centrum, Poruba, Přívoz, Hrabůvka).  Veřejnost se může těšit také na speciální dílny s umělci, na kterých si bude moci vyrobit a bezplatně odnést originální hmyzí domek na balkon či zahradu. Aktuality k projektu včetně termínů dílen a podrobností k umístění hmyzích domků budeme zveřejňovat postupně na webu klubu Fiducia a na facebookové stránce Hmyz je fajnovy. Komentář k jednání poroty včetně výsledků soutěže a vizualizací všech soutěžních návrhů najdete ve Zprávě k soutěži, můžete také zhlédnout video z jednání poroty, kde její členové komentují výsledky soutěže. 

Soutěž vypsal spolek Fiducia v březnu 2021 a byl určen pro umělce působící v Ostravě. Celkem se přihlásilo 13 autorů se 17 soutěžními návrhy. S autory vybraných návrhů se postupně sejde přípravný tým ve složení: Ilona Rozehnalová za spolek Fiducia, sochař Jaroslav Koléšek a biolog Petr Kočárek s tím, že se dořeší detaily finální podoby, umístění a funkčnosti hmyzích domků, včetně řešení a umístění hnízda malých domků a dohody ohledně přípravy malých domků pro dílnu pro veřejnost. Porota se rozhodla vybrat následující soutěžní návrhy:

a. Petr Szyroki – „Svatý Ambrož“

b. Marie Seibertová – „Městská hmyzí aglomerace

c. Seibertová – „Ostrava!!!

d. Josef Kukučka – „Vajíčko

e. Jiří Markevič – „Beatles

f. Gabriela Maňáková – „Sbírka brouků“

g. Bedřich Mrkva – „Loď“

h. Lukáš Dvorský – „Kolektivní dům

Náhradník: (V případě, že by některý z vybraných návrhů nebyl realizován, porota zvolila náhradníka.) Sebastian Podolewski – „Kukačka

Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář je realizován spolkem Fiducia a financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor částkou 500 000 Kč.  

Za tuto částku bude vytvořeno 8 velkých hmyzích domků, 8 hnízd malých hmyzích domků a cca 500 malých hmyzích domků pro veřejnost.

Projekt realizuje spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě.

Aktuality k projektu postupně najdete najdete na webu klubu Fiducia nebo na facebookové skupině Hmyz je fajnOVYZápis z jednání poroty: 

Setkání poroty soutěže na Ostravský hmyzí mobiliář se uskutečnilo dne 22. 4. 2021 od 14.00 do 18.00 hodin.

Účast:
Kateřina Šebestová, Milena Vitoulová, Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková (natáčení), Petr Kočárek, Rostislav Řeha, Martin Mikolášek, Martin Strakoš, Jan Vlček (natáčení)

Omluven: Marek Pokorný

Do soutěže se přihlásilo celkem 13 autorů se 17 soutěžními návrhy. Všechny soutěžní návrhy splnily formální podmínky a byly zařazeny do hodnocení.

Hodnocení soutěžních návrhů probíhalo ve dvou kolech. V prvním kole porota hodnotila zejména případnou funkčnost hmyzích domků a jejich originalitu.

Do druhého kola vybrala komise ty návrhy, u kterých usoudila, že jsou funkční, realizovatelné a nápadité. Porota také přihlížela k tomu, jakým způsobem autor přistoupil i k tvorbě malých hmyzích domků, zda jsou pro veřejnost realizovatelné na dílnách a zda vytvářejí s velkým hmyzím domkem nápaditou kolekci.

V druhém kole se hovořilo o jednotlivých lokalitách, které má spolek pro hmyzí domky schválené od vlastníků pozemků. Následně se hledaly takové hmyzí domky, které jsou přínosné pro hmyz, jsou atraktivní svým nápadem a zároveň vhodné pro vybrané lokality. Porota vybrala 8 vítězných návrhů k realizaci s tím, že nebude vyřazené ani vybrané návrhy opatřovat komentářem, ani nebude určovat pořadí vybraných návrhů. Soutěžící budou mít možnost sejít se s porotou během zahájení výstavy soutěžních návrhů, která by se měla konat co nejdříve po rozvolnění epidemiologických opatření.


S autory vybraných návrhů se postupně sejde přípravný tým ve složení: Ilona Rozehnalová za spolek Fiducia, sochař Jaroslav Koléšek a biolog Petr Kočárek s tím, že se dořeší detaily finální podoby, umístění a funkčnosti hmyzích domků, včetně řešení a umístění hnízda malých domků a dohody ohledně přípravy malých domků pro dílnu pro veřejnost.

Porota se rozhodla vybrat následující soutěžní návrhy, některé návrhy opatřila doporučujícím komentářem.

U všech návrhů:
• doporučuje kotvit jinak než pomocí betonových

patek (dočasné uchycení je podmínkou realizace),
• doporučuje vyřešit, aby byl velký hmyzí domek pokud možno odsazen od země (kvůli vlhkosti

atd.),
• doporučuje více používat jako výplň špalíky z tvrdého dřeva pro samotářské včely a vosičky.

Vybrané soutěžní návrhy:

a. Petr Szyroki – „Svatý Ambrož“

Porota doporučuje, aby sokl velkého hmyzího domku neměl dírky (nachází se u země, hmyz by měl problém s vlhkostí, parazity atd.).

b. Marie Seibertová – „Městská hmyzí aglomerace

Porota doporučuje realizovat zjednodušenou variantu z poslední stránky soutěžního návrhu (bez radniční věže). Zároveň doporučuje rozpracovat a dořešit zastřešení hmyzího domku tak, aby do něj přes spoje nezatékalo.

c. Seibertová – „Ostrava!!!

d. Josef Kukučka – „Vajíčko

Porota doporučuje umístit sestavu „vajíček“ na samostatný sloupek, případně v jiné kompozici, neboť nebude možné realizovat na osvětlení, jak autor navrhuje. Diskutovalo se oplechování hnízd.

e. Jiří Markevič – „Beatles

Porota doporučuje dořešit zabezpečení výplně na bocích postav, ukotvení desek, specifikovat odolnost překližky (podmínka udržitelnosti).

f. Gabriela Maňáková – „Sbírka brouků“

Porota doporučuje zkusit s výtvarným prvkem hmyzu na domku pracovat jinak, návrh entomologické sbírky (přišpendleného hmyzu) jí přišel v kontextu funkce domku lehce morbidní.

g. Bedřich Mrkva – „Loď“

Porota doporučuje dořešit stékání vody zezhora, zvednutí nad terén.

h. Lukáš Dvorský – „Kolektivní dům

Porota doporučuje dořešit materiálové řešení jednotlivých segmentů tak, aby byly odolné vůči zatékání, upravit měřítko s ohledem na vybranou lokalitu.

Náhradník: (V případě, že by některý z vybraných návrhů nebyl realizován, porota zvolila náhradníka.)

Sebastian Podolewski – „Kukačka

Porota by doporučila dořešit podobu velkého hmyzího domku a materiálové řešení stříšek.

Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář je realizován spolkem Fiducia a financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor částkou 500 000 Kč.  

Za tuto částku bude vytvořeno 8 velkých hmyzích domků, 8 hnízd malých hmyzích domků a cca 500 malých hmyzích domků pro veřejnost.

Projekt realizuje spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě.

Zápis z jednání poroty vypracovala Ilona Rozehnalová, v Ostravě dne 26. 4. 2021