Literární pořad Debuty oživí bývalý amfiteátr za Domem kultury města Ostravy

První večer v rámci aktivit, které by měly v dalších měsících oživit bývalý amfiteátr za Domem kultury města Ostravy, se uskuteční v pondělí 31.5. v 18:00 a na pódium bývalého amfiteátru přivede oceňovaného autora Vratislava Kadlece (cena Magnesia litera za objev roku 2019) a překladatele a spisovatele Alexeje Sevruka. Pořadem provází básník Roman Polách. 
Na sérií akcí v bývalém amfiteátru bude spolupracovat Antikvariát a klub Fiducia s Domem kultury města Ostravy, Janáčkovou filharmonií a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. 
Za pomoc s úklidem a opravami amfiteátru moc děkujeme Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Technickým službám!
Co všechno se bude v amfiteátru od června dít, to se dozvíte v samostatné tiskové zprávě počátkem června. Můžete se těšit třeba na další literární pořady Fiducie, okrášlení prostor, dílnu se streetartovým umělcem Khomou nebo na Dream factory. 

Debuty vol. 7 – Kadlec, Sevruk
Pondělí 31. 5., 18:00, pořad se uskuteční v bývalém amfiteátru za Domem kultury v sadu Dr. Milady Horákové.
Hosty sedmého pořadu Debutů budou Vratislav Kadlec (*1981) a Alexej Sevruk (*1983). Vratislav Kadlec získal za svou prvotinu Hranice lesa (Argo, 2019) cenu Magnesia Litera za objev roku. Tato povídková kniha vychází jak z každodenních zkušeností a komunikačních bojů, tak z imaginativních možností, které nám každodennost přináší. Kniha překladatele a spisovatele Alexeje Sevruka Divadlo tančících loutek (Větrné mlýny, 2016) ohledává taktéž v povídkách skutečnost v mnoha perspektivách, v nichž se prolíná autobiografizující empirie všedního dne se snovými prostory vypravěčské hravosti.Pořadem provází básník Roman Polách.
Literární pořad Debuty je zaměřen na pozoruhodné básnické a prozaické prvotiny, případně pak na knížky druhé, které jsou často poměřovány právě prvotinami. Debuty také fungují jako pořad, jenž dává prostor i dalším hostům mladé a střední literární generace, kteří nespadají do výše zmíněné kategorie a kteří se představí ostravskému publiku svým „debutovým“ čtením.