Fiducia v červenci

Srdečně vás zveme na náš červencový program – můžete se těšit na tři vernisáže výstav, říční poetickou stezku u Ostravice nebo na Hřbitovní kvítí – literárně-historickou vycházku Sadem Milady Horákové s následnou projekcí filmu Spalovač mrtvol na terase bývalé restaurace u Domu kultury města Ostravy.

14. 7. 17.00 ANNA HRBÁČOVÁ: BĚŽ DAT KURAM Vernisáž výstavy v galerii IN VITRO ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia.

Anna Hrbáčová je další z absolventek a absolventů Střední umělecké školy v Ostravě, kteří představují své práce ve výkladcích galerie In Vitro. Zajímají ji především klasické grafické techniky (litografie). Vzhledem k postupně sbíraným zkušenostem se studijní i uměleckou praxí ve Vídni, Krakově a jinde mimo ČR prozkoumává i různé nové možnosti, jak se prostřednictvím tradičních grafických technik vyjadřovat současným jazykem k aktuálním tématům, a přitom relevantně reflektovat zhodnocovat zkušenost a prožitek ztrácení/nacházení vlastního zázemí a identity. Na vystavených grafikách a malbách dominuje vystupňovaná expresivní nadsázka, jež je ovšem často nadlehčována ironickým odstupem. Kurátor: Martin Mikolášek.

14. 7. 18.00 MICHAELA KARÁSEK ČEJKOVÁ, LUCIE KRÁLÍKOVÁ (EFEMÉR): SANTA CASA Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Výběr fotografií vychází z knižního projektu Svátosti, který propojuje poetické deníkové záznamy zahradní architektky a výtvarnice Lucie Králíkové s fotografiemi Michaely Karásek Čejkové. Hlavním tématem jak textu, tak snímků, jsou rostliny a s nimi spojené křesťanské slavnosti a obřady, vinoucí se rokem. Ve Fotografické galerii Fiducia bude prezentována část projektu instalací přímo pro prostor galerie: Odkaz k poutnímu místu, Loretě. Smyslem projektu Svátosti je hledání původních zvyků spojených se zemí, krajinou a její spiritualitou a nabídka jejich nového porozumění a osvojení v současné době konzumu a ekologické krize. Kurátorka: Lucia L. Fišerová. Výstava potrvá do 17. 8. 2021.

19. 7. 18.00 RADOSLAV BIGOŠ: ALL THE IDEAS WE HAVE LOST Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Radoslav Bigoš (*1987 v Ostravě) absolvoval v roce 2013 ateliér prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. Jeho tvorba je typická svou až atrofovanou hybridní vizualitou. Míchá, kombinuje a vrství odlehčený kreslířský rukopis s gestickými malířskými zásahy a prostorovými instalacemi. Vedle toho ale také sešívá, lepí a míchá útržky papírů a různobarevných látek. Vede linku perem, tužkou i nití. V instalačních kompozicích kupí a inscenuje reliéfy, asambláže i světelné a skleněné objekty do podivuhodných vizuálně atraktivních srostlic, v nichž ale jaksi vskrytu a podprahově zaznívá autorský spodní tón šeptající zraňující křehkostí zjitřené intimity drásané ztrátami, nejistotami a pochybnostmi o sobě samém i o svém umění. Pokud tedy jeho tvorba není ničím jiným, pak je určitě velmi osobním a osobitým deníkem. Kurátorem výstavy je Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 18. 8.

20. 7. 18.30 ŘÍČNÍ POETICKÁ STEZKA Přijďte s námi okrášlit břehy Ostravice básněmi, které jsou inspirovány řekou.

Provázet a literární ukázky nám bude číst básník Petr Stach. Sraz u mostu v Komenského sadech za Novou radnicí (zelený most na Kamenec).

24. 7. V 18.00 „HŘBITOVNÍ KVÍTÍ“ – LITERÁRNĚ-HISTORICKÁ VYCHÁZKA V SADU MILADY HORÁKOVÉ A FILM SPALOVAČ MRTVOL NA TERASE DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY Legendární československý thriller Spalovač mrtvol pod širým nebem!

Slavná filmová adaptace stejnojmenné novely L. Fukse o přerodu obyčejného muže v psychopatického vraha. Venkovní projekci na terase Domu kultury doprovodí literárně-historická procházka v přilehlém Sadu Milady Horákové, který vznikl na místě bývalého městského a židovského hřbitova. Akce se koná ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Domem kultury města Ostravy.

do 8. 7. JAN T. URANT: DĚRAVÝ SVETR Výstava v Galerii Dole.

Zdá se, že Jan T. Urant (*1984) stojí i díky svému studiu na Chelsea College of Art & Design v Londýně poněkud mimo kontext současného českého umění. Typická je pro něj jistá romantičnost pojetí obrazu, projevující se jak tematikou (člověk v krajině), tak zájmem o zachycení atmosféry. Na vymezeném teritoriu olejové malby propátrává dlouho a pečlivě, a to i díky časové náročnosti zvolené malířské technologie, vztah mezi prostorem a barvou. Důležitou roli přitom hraje proměna jeho zkušenosti s britskou krajinou, která se dlouhodobým vnímáním proměnila z vnějškové fascinace exotismem jiného v podvědomé přijetí a identifikaci. Spíše než o narativní linku se přitom zajímá o vztah mezi jednotlivými částmi zobrazovaného a také o relace mezi barevnými podkladovými i svrchními vrstvami, které reziduálně interferují i tehdy, když jsou některé z nich vytíráním téměř úplně eliminovány. Kurátorem výstavy je Martin Mikolášek. 

do 12. 7.  METAFYZIKA FOTOGRAFIE – KOLEKCE JOSEFA MOUCHY

Výstava ve Fotografické galerii Fiducia.

„První trofeje jsem začal objevovat v polovině 70. let. Mezi antikvárními nálezy vynikaly ty prastaré. Dokázaly okouzlit už svou zašlostí. A lákala i jména majitelů ateliérů, o nichž jsem se porůznu dočítal. Jádrem mého zájmu se ale neměl stát fetišismus. Raději jsem kdykoli sáhl po díle neznámého původu, pokud mu nechyběla ona jakost, kterou jsem neuměl vhodně pojmenovat. Občas mě zkrátka některá z fotografií uhranula natolik, že jsem si ji osvojil. Fotografie naznačují také rozpon autorství, jakkoli těžko je někdy postižitelný. Nereprezentují výhradně zobrazené motivy, ale též ráz jejich nahlížení, totiž sám akt vidění. “ Z textu Josefa Mouchy k výstavě. 

PO CELÉ LÉTO:

OSTRAVSKÝ HMYZÍ MOBILIÁŘ – VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Na osmi místech Ostravy vznikne během letošního roku osm originálních kolekcí hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci či designéry. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout na panelech ve vstupní chodbě Antikvariátu a klubu Fiducia.

FIDUCIA ONLINE

Pořady najdete na webu Klubu Fiducia klubfiducia.cz nebo na internetové vzdělávací televizi Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity LucernaTV lucernatv.cz.

OD 9. 7. JAN T. URANT – DĚRAVÝ SVETR

Kurátorské slovo Martina Mikoláška a slovo autora k výstavě v Galerii Dole.

OD 16. 7. HMYZ JE FAJNOVY!!!

Petr Kočárek o druzích hmyzu v Ostravě.

OD 23. 7. HLASY MĚSTA – NELA BÁRTOVÁ

Nela Bártová čte své básně na oblíbeném ostravském místě.