Tři vernisáže ve Fiducii

Srdečně vás zveme na tři vernisáže tento a příští týden do Fiducie:
14. 7. v 17:00 Anna Hrbáčová: Běž dat kuram, v galerii IN VITRO
14. 7. v 18:00  Michaela Karásek Čejková, Lucie Králíková (Efemér): Santa Casa, ve Fotografické galerii Fiducia
19. 7. v 18:00 Radoslav Bigoš: All the ideas we have lost, v Galerii Dole

14. 7. v 17:00 Zahájení výstavy Anny Hrbáčové Běž dat kuram ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia (galerie IN VITRO). Kurátor Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 30. 9. 2021.
Anna Hrbáčová (*1996) je další z absolventek a absolventů Střední umělecké školy, Ostrava, kteří představují své práce ve výkladcích galerie In Vitro. Na SUŠ, Ostrava studovala grafický design, konkrétně klasickou a počítačovou grafiku. Blízko má proto jak k ilustrativní kresbě, tak i k tradičním grafickým technikám, například k litografii. Snad i díky postupně sbíraným zkušenostem během své následující studijní praxe ve Vídni a částečně i Krakově odvažuje se stále častěji a také stále zajímavěji a úspěšněji propátrávat možnosti vyjadřování se prostřednictvím malířského média.  Ať už volí malbu, kresbu, pastel či grafiku, je zřejmé, že svůj převládající zájem o lidskou figuru dominantně vyjadřuje expresivně pojatým rukopisem, jímž se dravě zmocňuje  zvolených motivů. Kurátor: Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 30. 9. 2021.

14. 7. v 18:00 Zahájení výstavy Santa Casa autorek Michaely Karásek Čejkové, Lucie Králíkové (Efemér) ve Fotografické galerii Fiducia. Výstavu zahájí kurátorka Lucia L. Fišerová. Výstava potrvá do 17. 8. 2021.
Výběr fotografií vychází z knižního projektu Svátosti, který propojuje poetické deníkové záznamy zahradní architektky a výtvarnice Lucie Králíkové s fotografiemi Michaely Karásek Čejkové. Hlavním tématem jak textu, tak snímků, jsou rostliny a s nimi spojené křesťanské slavnosti a obřady, vinoucí se rokem. Ve Fotografické galerii Fiducia bude prezentována část projektu instalací přímo pro prostor galerie: Odkaz k poutnímu místu, Loretě. Smyslem projektu Svátosti je hledání původních zvyků spojených se zemí, krajinou a její spiritualitou, a nabídka jejich nového porozumění a osvojení v současné době konzumu a ekologické krize. Akce Fotografické galerie Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Moravská Ostrava a Přivoz, HR Trade, Concept – Advertising, architektonické kanceláře: Atelier 38, ADEA projekt s.r.o., časopis Protimluv. 

19. 7. v 18.00 Zahájení výstavy Radoslava Bigoše: ALL THE IDEAS WE HAVE LOST  v Galerii Dole. Kurátor Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 18. 8. 2021
Radoslav Bigoš (*1987 v Ostravě) absolvoval v roce 2013 ateliér prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. Jeho tvorba je typická svou až atrofovanou hybridní vizualitou. Míchá, kombinuje a vrství odlehčený kreslířský rukopis s gestickými malířskými zásahy a prostorovými instalacemi. Vedle toho ale také sešívá, lepí a míchá útržky papírů a různobarevných látek. Vede linku perem, tužkou i nití. V instalačních kompozicích kupí a inscenuje reliéfy, asambláže i světelné a skleněné objekty do podivuhodných vizuálně atraktivních srostlic, v nichž ale jaksi vskrytu a podprahově zaznívá autorský spodní tón šeptající zraňující křehkostí zjitřené intimity drásané ztrátami, nejistotami a pochybnostmi o sobě samém i o svém umění. Pokud tedy jeho tvorba není ničím jiným, pak je určitě velmi osobním a osobitým deníkem. 
Foto nazvané Posypky k výstavě ve Fotografické galerii Fiducia.