Výstava české fotografie 60. let 20. století

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Poezie každodennosti. Česká fotografie 60. let 20. století. ve čtvrtek 19. 8. 2021 od 18.00 hod.

Výstavu připravila a zahájí kurátorkaŠtěpánka Bieleszová.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

19.8.2021 – 17.9.2021

Výstava přináší sondu do jedné z nejvýznamnějších kapitol českého poválečného umění. A to do tzv. zlatých šedesátých let, kdy v bývalém Československu došlo na krátkou dobu ke společenskému a kulturnímu uvolnění, bohužel násilně ukončenému okupací země v roce 1968. Jednou z nejvýznamnějších fotografických skupin, která tehdy působila, byla skupina olomouckých fotografů DOFO (1958–1967). Jednalo se o zájmové sdružení fotoamatérů, kteří profesně působili v dělnických a technických profesích, pracovali v továrnách a výrobních podnicích. Tedy v oblasti, která se z ideologického hlediska jevila jako nekonfliktní. Ve své tvorbě kladli důraz na originalitu vidění a imaginativní výklad skutečnosti vytvářený v souladu s vnitřním naladěním autora. Společným programem skupiny se stala především „nevšední interpretace skutečnosti“.

Také v severočeském městě Liberec v šedesátých letech 20. století vzniklo několik výjimečných aktivit. Nejčastěji je připomínáno architektonické studio SIAL a také Naivní divadlo či činoherní Studio Ypsilon. V roce 1962 zde bylo založeno Studio výtvarné fotografie. V jeho řadách působili autoři, dnes zastoupeni na výstavě, jako byli Ladislav Postupa, Čestmír Krátký či Jan Pikous. V jejich díle se mísila snaha o symbolické až surreálné postižení skutečnosti s citlivostí pro jemné detaily a materiálové struktury.

Studio výtvarné fotografie v Liberci patřilo, vedle skupiny DOFO, k nejprogresivnějším tvůrčím skupinám své doby. V této souvislosti je třeba také připomenout, že především tvorba skupiny DOFO svou závažností, dobovou aktuálností i důrazem na kvalitu přesáhla hranice regionu a včlenila se do kontextu vývoje evropské výtvarné scény. Experimentální práce jejích autorů byly už v roce 1966 zařazeny do mezinárodní výstavy Surrealismus a fotografie ve fotografickém museu Folkwang v Essenu. Tato výstava, na které byla i díla zde vystavené Evy Fukové či Viléma Reichmanna, byla jednou z mála akcí, které ve své době pomohly vřadit českou fotografii do evropských souvislostí.

Akce Fotografické galerie Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Moravská Ostrava a Přivoz, HR Trade, Concept – Advertising, architektonické kanceláře: Atelier 38, ADEA projekt s.r.o., časopis Protimluv