Fiducia tento týden – vernisáž, debata, festival a hmyzí domek

Srdečně vás zveme na akce Fiducie tento týden:

15. 9. V 18.00 JAK BUDE VYPADAT ČERNÁ KOSTKA? – Prezentace aktuální podoby Moravskoslezské vědecké knihovny a následná debata (koná se v galerii PLATO)

16. 9. V 18.00 GABRIELA SAUER KOLČAVOVÁ A ONDŘEJ PŘIBYL: DALŠÍ KAPITOLA– Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia za účasti obou autorů a kurátora Jiřího Pátka. 

17. 9. od 18.30 HLUKOVÆ MYSTERIA – Zahájení hudebního festivalu. 

17. 9. v 16.00 Hmyzí domek v centru na Černé louce za dětským hřištěm za hlavním pavilonem – křest dalšího domku ze série Ostravský hmyzí mobiliář a dílna s autorem návrhu, architektem Jiřím Markevičem, lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Elli Motýlovou. 

PODROBNOSTI O AKCÍCH:

15. 9. V 18.00 JAK BUDE VYPADAT ČERNÁ KOSTKA?

Prezentace aktuální podoby Moravskoslezské vědecké knihovny a následná debata. 

V poslední době se proměňuje náplň plánované novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, tzv. Černé kostky. Kromě požadavku na dostupnost celého knihovního fondu na jednom místě, jenž byl hlavním argumentem pro vznik novostavby, se další plánovanou klíčovou náplní knihovny stává digitalizace. Kromě digitalizace kultury regionu, jež je symbolizována sloganem „…od coal mining k data mining“, by knihovna měla být také centrem vzdělávaní v oblasti technologií a takzvanou „zelenou knihovnou“. Měla by využívat dešťovou vodu či nabízet bezpapírové kopírování, měla by se rovněž stát střediskem klimatické osvěty a laboratoří obnovitelných zdrojů energie. Moravskoslezský kraj, zřizovatel knihovny, se aktuálně snaží získat podporu na výstavbu knihovny z Fondu spravedlivé transformace. O tom, jak bude vypadat Černá kostka a jaká jsou případná úskalí projektu, budeme hovořit s architektem a autorem návrhu „Černé kostky“ Ladislavem Kubou a náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou a Lukášem Curylem. Moderuje Marta Pilařová. POZOR! Koná se v městské galerií PLATO, jež je spoluorganizátorem debaty.   

16. 9. V 18.00 GABRIELA SAUER KOLČAVOVÁ A ONDŘEJ PŘIBYL: DALŠÍ KAPITOLA

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia za účasti obou autorů a kurátora Jiřího Pátka.

Idea výstavy, v jejímž rámci se setkávají práce Gabriely Sauer Kolčavové (*1977) a Ondřeje Přibyla (*1978), vychází z dlouhodobého pozorování a z názoru – možná subjektivního a zaujatého – že u těchto dvou osobností je více než u jejich generačních souputníků patrné, jak médium, v němž se vyjadřují, přijímá vedle přirozené instrumentální role také roli tématu jejich tvorby. Oba autory formoval svět magie latentního obrazu, mechanických aparátů, technických předpisů a vychytávek z oblasti fyziky a chemie, jejichž zvládnutí dělalo fotografii fotografií a fotografa fotografem. Když na přelomu tisíciletí nabouraly pořádek tohoto světa digitální technologie a fotografie začala používat přívlastky jako klasická, analogová, bromostříbrná, stali se Sauer Kolčavová a Přibyl prakticky ze dne na den příslušníky poslední generace autentických fotografů. To mimo jiné znamenalo, že pokud chtěli ve své umělecké práci i nadále zhodnocovat kvality, jež nabízí tradiční fotografická technologie, museli přijmout fakt, že každý jejich další projekt bude novým začátkem, podmíněným důkladným promýšlením pravidel hry, v jejichž rámci budou vždy znovu a znovu definovat svou uměleckou a názorovou pozici. 

     V širší dějinné perspektivě je každé dílo nejen autorskou prací, ale i realizovanou možností nějakého konkrétního kontextu. Od určité šíře je pro diváka tento kontext prostředím, které nevnímá a je na něj upozorňován autorem díla. Ondřej Přibyl a Gabriela Sauer Kolčavová ve své práci používají historické fotografické techniky: daguerrotypii, kyanotypii, platinotypii, fotomontáž, fotogram nebo umělý negativ. Z našeho pohledu je však přesnější říci, že se těmto technikám věnují. Pokud jsme schopni vnímat nepatrnou nuanci, která tato dvě slova odděluje, všimneme si, že kontext, o němž byla před chvílí řeč jako o jednom z důležitých faktorů diváckého zážitku, hledají oba autoři v dialogu minulosti a současnosti. Sledovány touto optikou pak obsahují daguerrotypie Ondřeje Přibyla současně s historickými motivy i motivy, jež korespondují s aktuálními uměleckými trendy, jeho kyanotypie odkazují ke starým botanickým atlasům nebo ikonickým modrým obrazům Anny Atkins a mohli bychom dále pokračovat. Stejně tak si patrně všimneme, že originální fotogramy a fotomontáže Gabriely Sauer Kolčavové odkazují k ikonografii oblíbených obrazových kreací meziválečné avantgardy a objekty, v nichž využívá velkoformátové ploché filmy, připomínají způsobem adjustace proslulá „puřidla“ z dílny Josefa Sudka. 

Jinými slovy jsme v obou případech svědky toho, jak si klasické médium hledá způsob své další existence skrze zpřítomňování momentů, jimiž se v minulosti zapsalo do kulturní paměti lidstva. Tato strategie, známá i z praxe jiných uměleckých oborů, se v případě fotografie obyčejně ještě pojí se zdůrazňováním fyzických a technologických aspektů. V některých případech – a můžeme k nim směle počítat i práce Sauer Kolčavové a Ondřeje Přibyla – možná přímo s tendencí vytvářet fotografické objekty, které mají haptické kvality. Je to zajímavý moment, který může být považován za jedno z dělítek mezi minulostí a současností. Ještě ve druhé polovině minulého století by totiž autor, který byl příliš soustředěný na fyzickou stránku své tvorby, riskoval nařčení z přílišné „technologizace“, jež devalvuje umění na úroveň mechanického řemesla. Dnes je naopak zvládnutí tradičních fotografických procesů a technik, jež vyžadují jistou manuální zručnost, exkluzivní dovedností. Logicky bychom se tedy měli ptát, co nám tento obrat říká o dnešní fotografii. Není však lepší a účelnější, zamyslet se nad tím, co nám říká o nás a o současném světě?  

Výstava potrvá do 13.10. 2021. 

17. 9. od 18.30 HLUKOVÆ MYSTERIA

Zahájení hudebního festivalu. 

Ve Fiducii tradičně začne další ročník festivalu HLUKOVÆ MYSTERIA. Je sestaven z třiceti položek zahrnujících koncerty, performance, audio-vizuální instalace, improvizace a další akce. Ve Fiducii vystoupí RytmiKstr – jeden z nicků jedné z nejzásadnějších postav české noisové scény Radka Kopela (Napalmed, Eine Stunde Merzbauten a mnoho dalších). Přijede z Mostu. V následujících improvizačních sestavách se prolnou hudebníci napříč mezinárodní scénou (Berlín, Minsk, Praha, Vídeň atd.): Mat Pogo, Roberta Andreucci aka WJ Meatball, Pavel Gvozd, Michael Masen, Štěpán Hruška a další. Než se festival přesune na další místa, uzavře večer ve Fiducii švýcarský sonický mág Dave Phillips se svým rituálním setem sestaveným z terénních nahrávek. Vysoce doporučeno!


17. 9. v 16.00 Hmyzí domek v centru na Černé louce za dětským hřištěm za hlavním pavilonem – křest dalšího domku z Ostravského hmyzího mobiliáře a dílna s autorem návrhu, architektem Jiřím Markevičem, lektory Lenkou a Ivem Škutovými a Elli Motýlovou.

S projektem Antikvariátu a klubu Fiducia pomáhá okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Ostravská univerzita a Slezská univerzita – zapojujeme do něj také veřejnost, která si může postupně na osmi speciálních dílnách s umělci vyrobit hmyzí domky a odnést si je bezplatně domů na balkony či zahrady. Součástí je edukační kampaň zaměřená na záchranu hmyzu, která se snaží přinést odpovědi na otázky, proč hmyz ve městě potřebujeme a jak mu konkrétně v Ostravě může každý z nás pomoci. Videa s biologem Petrem Kočárkem z Ostravské univerzity jsou ke zhlédnutí na webu klubu Fiducia a na stránce vzdělávací televize Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě LucernaTV.  Projekt Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář je financován dotací Statutárního města Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor.

v