Výstava Jakuba Tajovského v Galerii Dole

Srdečně vás zveme na výstavu: JAKUB TAJOVSKÝ: DRIP DO POLE. Vernisáž výstavy se koná za účasti kurátorky Kataríny Klusové a autora 27. 9. v 18:00 v Galerii Dole.

Jakub Tajovský je vizuální umělec. Svým multimediálním pojetím obrazu dekonstruuje malbu jako pohled oddělený od těla pozorovatele, který zkoumá dimenze vlastního projektivního pohybu. Spíše než barva figuruje na jeho obrazech hmota malby, která vedle barevného spektra vyzdvihuje komplexní kvality matérie malby. Skrze experimenty s technologií Jakub často dochází k výstupům na hranici obrazu a sochy či analogového a virtuálního objektu. Experiment znamená dialog mezi autorem, materiály a procesy utvářejícími obraz. V Jakubových výstupech zůstává malba určitým referenčním polem, bodem návratu, jednotící plochou. Cizí objekty napodobují mimikry malířského vrásnění povrchu, fyzické procesy narušují objektivní čtení prostoru. Kurátorka: Katarína Klusová – působí od roku 2016 jako kurátorka Galerie města Třince, ve které usiluje především o edukativní rozměr programu, který reflektuje aktuální dění ve vizuální kultuře.