Video z debaty o Černé kostce

Nabízíme k shlédnutí záznam debaty k plánované novostavbě Moravskoslezské vědecké knihovny. V poslední době se proměňuje náplň plánované novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, tzv. Černé kostky. Kromě požadavku na dostupnost celého knihovního fondu na jednom místě, jenž byl hlavním argumentem pro vznik novostavby, se další plánovanou klíčovou náplní knihovny stává digitalizace. Kromě digitalizace kultury regionu, jež je symbolizována sloganem „…od coal mining k data mining“, by knihovna měla být také centrem vzdělávaní v oblasti technologií a takzvanou „zelenou knihovnou“. Měla by využívat dešťovou vodu či nabízet bezpapírové kopírování, měla by se rovněž stát střediskem klimatické osvěty a laboratoří obnovitelných zdrojů energie. Moravskoslezský kraj, zřizovatel knihovny, se aktuálně snaží získat podporu na výstavbu knihovny z Fondu spravedlivé transformace. O tom, jak bude vypadat Černá kostka a jaká jsou případná úskalí projektu, hovoří architekt a autor návrhu „Černé kostky“ Ladislav Kuba, náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka a Lukáš Curylo či ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová. Moderuje Marta Pilařová.