Fiducia v prosinci

Srdečně vás zveme na naše prosincové akce. Fotografická galerie Fiducia oslaví dvacet let své existence výstavou, která spojuje dvě legendy českého umění: jednoho z nejvýraznějších umělců poválečného umění Stanislava Kolíbala a fotografa Jana Svobodu, který byl kromě jiného kongeniálním dokumentátorem díla řady výjimečných českých umělců. Můžete se těšit na koncert francouzských a švýcarských hudebníků hrajících na dechové nástroje, literární večer s polskou spisovatelkou Zofií Baldygou a slovenským autorem MIchalem Tallou, pokřtíme také debutovou sbírku básnířky Kristýny Svidroňové. Celý rok Fiducia s týmem odborníků připravovala Mapu tří živlů (těžní věže, vodojemy a komíny ostravsko-karvinského revíru), kterou pokřtíme 20. prosince v areálu Nové huti, kde zároveň proběhne komentovaná prohlídka s autorským týmem – Michalem Horáčkem, Martinem Vonkou, Robertem Kořínkem, Radimem Kravčíkem a fotografem Romanem Poláškem. Uvedeme také prosincové číslo bulletinu Krásná Ostrava. V prosinci vás také čeká vernisáž výstavy mladé malířky Karolíny Netolické, dva vánoční dětské ateliéry a také několik on-line pořadů. Těšíme se na vás. Program ke stažení

AKCE SE ŘÍDÍ PLATNÝMI PROTIEPIDEMIOLOGICKÝMI OPATŘENÍMI. Děkujeme za pochopení. 

6.12. V 18.00 – KAROLÍNA NETOLICKÁ: TMA, SVĚTLO, HRANICE  /Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Kreslířská malířka Karolína Netolická tvoří suchými pastely svůj svět, v němž hraje důležitou roli světlo a tma. A také hranice, která je podle malířky paradoxním elementem, který spojuje jinakosti tím, že je odděluje. Je otázkou, zda Karolínina tvorba signalizuje také širší rozpoložení a chápání světa nejmladší artistní generace. Nebo je tento obrazový modul, tvořený tolika kresebnými tahy, výlučný? Lze ovšem bez nesnází mluvit i o jistých post postsurrealizujících evokacích, o věčném návratu k naraci, k figuře, jak se právě děje v nejmladší generaci. Karolina Netolická (nar. 1993) bude v letošním školním roce absolvovat na pražské Akademii, v ateliéru Jiřího Petrboka. Kurátor Martin Dostál, výstava potrvá do 6. 1. 2022.

8. 12. V 19.00 – TIMOTHÉE QUOST (FR), SILVAN SCHMID (CH) & ELIO AMBERG (CH) /Koncert tří hráčů na dechové nástroje jako warm up festivalu Hear Me!

Koncert muzikantů, kteří fascinujícím způsobem rozšiřují možnosti a limity dechových nástrojů! Francouzský hudebník Timothée Quost se ponoří do své hry na trumpetu, mikrofon (zpětné vazby a zázněje) a elektroniku. Silvan Schmid je trumpetista působící ve Švýcarsku a Nizozemsku. Hraje a nahrává s projekty Solo, Gamut Kollektiv, s Alexem Rivou, Eddiem Prévostem, Bertrandem Denzlerem atd. Ve Fiducii vystoupí se švýcarským saxofonistou Eliem Ambergem. Ten v současnosti zkoumá rytmické konstrukty, rozšířené techniky hry na saxofon, strukturování atonálních melodií a oblast mezi elektronickou a akustickou hudbou. Vysoce doporučeno! Koncert se koná ve spolupráci se spolkem Bludný kámen a Starou sítí na novou hudbu. Pozvánka na festival Hear Me, který se v sobotu 11. 12. koná v Opavě.

9. 12. V 18.00 – KRISTÝNA SVIDROŇOVÁ: SOCHY Z PEŘIN /Křest debutové sbírky

Uvedení básnické prvotiny Kristýny Svidroňové Sochy z peřin vydané v nakladatelství Protimluv. Hosty budou básník a prozaik Petr Stach a hudebnice Jana Sedláková, která křest rozezní svou intuitivní hrou na netradiční hudební nástroje. Večerem provede Petr Ligocký. „Básně Kristýny Svidroňové v její debutní sbírce jsou komponované do celku, jemuž dominuje lyrická mluvčí v druhé osobě a bohatý svět rostlinné říše a životodárné vody, na níž závisí: duby, břízy, olše, kaštany, smrk, zázvor, borůvky, karafiáty, pokojové rostliny, jejich tkáň a habitus, jejich listy, semena, květy, vůně a kořeny touto sbírkou prorůstají. Mluvčí se proměňuje v jejich soukmenovkyni – v rostlinu, která rozkvétá a plodí, ale také vadne, chřadne, natahuje se ke slunci, žízní. Přírodnímu světu stojí v opozici svět digitální a městský i stěny pokoje, v nichž jako by lyrický subjekt byl uzavřen, držen a mezi nimiž pěstováním pokojových rostlin imitoval přírodu ve smyslu přirozenosti,“ píše o sbírce její redaktorka Olga Stehlíková.

12. 12. V 11.00–16.00 – VÁNOČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Přijďte si vyrobit netradiční vánoční dárky s lektorkami Lenkou Škutovou a Alicí Sovadinovou. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

13. 12. V 18.00 – DEBUTY VOL. 10: BAŁDYGA, TALLO /Básníci Zofia Bałdyga a Michal Tallo v literárním pořadu Romana Polácha. 

Hosty jubilejního desátého pořadu Debuty budou hosté sice formálně „zahraniční“, neformálně to jsou ovšem básnířka a básník, kteří jsou v českém prostředí a české literatuře patřičně aklimatizováni. Zofia Bałdyga (1987) a Michal Tallo (1993) píší básně, v nichž tematizují nejenom dynamiku a prudkost vnitřního světa, ale rovněž se se stejnou silou dívají takzvaně ven a ve svých básních věnují patřičnou pozornost světu a jeho společenským a klimatickým problémům v nebývale silné obraznosti a křehké starosti o vše kolem nás.

15. 12. v 18.00 – STANISLAV KOLÍBAL – JAN SVOBODA: Křehká stabilita /Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Na letošní závěrečné výstavě k jubileu 20 let od založení Fotografické galerie Fiducia představíme třicítku fotografií Jana Svobody, který mezi lety 1968–1975 fotograficky zaznamenával a dokumentoval realizace Stanislava Kolíbala. Některé fotografie z Kolíbalova archivu budou veřejně prezentovány vůbec poprvé. Dva světy výrazných osobností – Jana Svobody a Stanislava Kolíbala se na čas protnuly v počáteční atmosféře dusného období nástupu normalizace. Oba ve své tvorbě hledají vlastní cestu zobrazení světa prostřednictvím redukce vztahů často obyčejných věcí, kdy výraz odhmotnění může poukázat na jeho skrytý duchovní obsah. Stanislav Kolíbal (1925) je jedním z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století. Jan Svoboda (1934–1990), bohužel předčasně zesnulý fotografující umělec, se pokoušel ve své době o novou definici a zrovnoprávnění fotografie v rámci klasických uměleckých oborů, jako je malířství nebo sochařství. Výstava potrvá do 25. 1. 2022.

19. 12. V 10.00 – VÁNOČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Přijďte si vyrobit netradiční vánoční dárky s lektorkami Marcelou Lysáčkovou a Martinou Janošcovou. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

20. 12. V 18.00 – MAPA TŘÍ ŽIVLŮ A BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA /Křest mapy a časopisu, komentovaná prohlídka.

Křest nové mapy, která je zaměřena na těžní věže, vodojemy a komíny. Mapa badatelského týmu ve složení Michal Horáček, Robert Kořínek, Radim Kravčík a Martin Vonka zobrazuje objekty nacházející se na části území ostravsko-karvinského revíru, v několika málo případech s exkurzy za jeho hranice. Zobrazuje především stojící objekty, ale v odůvodněných případech jsou v ní zachyceny i zaniklé stavby. Kromě mapy pokřtíme i nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Akce se koná za účasti autorů mapy, součástí bude komentovaná prohlídka. Pozor, koná se v areálu Nové huti, sraz u vrátnice. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci míst na tel.: 596117312 (po–pá 10.00–18.00)

ON-LINE POŘADY V PROSINCI

12. 12. Ostravské kulturní stopy – Sympozia prostorových forem

19. 12. Karolína Netolická – Tma, světlo, hranice

26. 12. Ostravské kulturní stopy – Počátky bibliofilství v Ostravě