Fotografická galerie Fiducia oslaví 20 let výjimečnou výstavou Svoboda – Kolíbal / Křehká stabilita

Fotografická galerie Fiducia letos slaví 20 let od založení a během roku připravila devět speciálních výstav, na kterých spolupracovala s devíti různými kurátory. Pomyslným vrcholem oslav je výstava Svoboda – Kolíbal / Křehká stabilita, jejíž vernisáž se koná ve středu 15.12. 2021 od 18 hodin. Představíme třicítku fotografií Jana Svobody, který mezi lety 1968-1975 fotograficky zaznamenával a dokumentoval realizace Stanislava Kolíbala. Některé fotografie z Kolíbalova archivu budou veřejně prezentovány vůbec poprvé. Kurátorsky výstavu připravil a uvede Jiří Šigut. K výstavě galerie vydala katalog, který pokřtíme v rámci vernisáže.

STANISLAV KOLÍBAL – JAN SVOBODA: Křehká stabilita.

V počáteční atmosféře dusného období nástupu normalizace se na čas protnuly dva světy výrazných osobností – Stanislava Kolíbala a Jana Svobody. Umělců, hledajících svou vlastní cestu zobrazení světa prostřednictvím redukce vztahů často obyčejných věcí, kdy výraz odhmotnění může poukázat na jeho skrytý duchovní obsah.

Jiří Šigut o výstavě:

„Dokumentování Kolíbalových prací se podle mého názoru od roku 1968 vzácně kryje s nejplodnějším autorským obdobím Jana Svobody korunovaným v roce 1975 výstavou v brněnském Domě pánů z Kunštátu, která představuje v retrospektivě autorovu tvorbu od samotných počátků až k uměleckému vrcholu. Ten už autor nedokáže až na malé výjimky překročit a rozvíjet, na čas se odloučí od fotografování, začíná se potýkat se zdravotními problémy, alkoholem, navíc na konci března roku 1983 odchází ze zaměstnání v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Čím dál více se straní zbylých přátel a stahuje do svého soukromí.

Křehká stabilita – tak bych nazval vzájemný vztah obou výjimečných osobností, jejichž cesty se na čas protnuly a díky tomu tak máme možnost nahlédnout do světa umělců, kteří v tehdejší nelehké době a každý po svém hledali svou osobitou cestu k zobrazení světa, jenž nás obklopuje. „

Stanislav Kolíbal (1925) jeden z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století.

Jana Svoboda (1934-1990) bohužel předčasně zesnulý fotografující umělec, který se pokoušel ve své době o novou definici a zrovnoprávnění fotografie v rámci klasických uměleckých oborů, jako je malířství nebo sochařství.

Výstava potrvá do 25.1.2022.