Vyšlo zimní číslo bulletinu Krásná Ostrava

Milí přátelé, v den zimního slunovratu vyšlo tradičně prosincové číslo bulletinu Krásná Ostrava. V zimním čísle se můžete těšit na texty věnující se sedmdesátému výročí Moravskoslezské vědecké knihovny a shrnující diskuse kolem její novostavby — tzv. Černé kostky. Zaměřujeme se také na stav a možnosti rekonstrukce a využití budovy OD Bachner — poslední realizace Ericha Mendelsohna v kontinentální Evropě (a zároveň jediné v České republice). Věnujeme se publikaci Renaty Skřebské Oslava všedního dne, jež se velmi podrobně a novátorsky zabývá architektonickými plastikami s tematikou práce, dopravy, obchodu a peněžnictví, v příspěvku Romany Rosové prozrazujeme více o historii náměstí Dr. Edvarda Beneše a vzpomínáme také na dvě osobnosti, které nás náhle na sklonku roku 2021 opustily — historika Kamila Rodana a filozofa a básníka Vladimíra Jaromíra Horáka. Prostor jsme dali dvěma tématům, která
rozvířila debatu zejména na sociálních sítích — jedno se týká ostravské Fakulty umění, druhé prostorové realizace Eriky Bornové před budovou ostravské Nové radnice. Umělkyně pracuje s dětským pohledem na svět a vytváří instalaci v obřím měřítku, jež by nám měla připomenout, jak jinak jsme vnímali svět jako děti. Jde podle nás o nápadité umělecké dílo. Chvályhodný je z našeho pohledu
také krok města, které nyní podporuje současné umění nejen v galerii PLATO, ale umožňuje moderní umělecké intervence i v rámci vynikajícího ostravského festivalu Kukačka či letos poprvé právě během ostravských vánočních trhů. Přístup magistrátu, který pro intervenci oslovil městskou galerii PLATO a dal volnou ruku jejím kurátorům s výběrem umělce a tématu, považujeme za vzorový.

Obálka: plakát Štěpána Kuse k debatě o Bachnerovi, zadní strana: komiks Lívie Škutové.