O Ostravské kulturní stopy i speciály Hlasů města je velký zájem

Fiducia v roce 2021 vytvořila několik on-line pořadů v rámci nového projektu spolku, nazvaného Ostravské kulturní stopy, na němž spolupracuje s Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, LucernouTV a Archivem města Ostravy. Tato ostravská kulturní virtuální kronika je cyklem vzdělávacích pořadů zaměřených především na výtvarné umění (vizuální umění, architektura a urbanismus, fotografie, kulturní dědictví, kulturní krajina), , ale také literaturu – spojuje vždy konkrétní ostravské místo s konkrétním kulturním fenoménem, projektem či akcí. Již natočené díly měly v roce 2021 překvapivě vysokou sledovanost – například díl o výstavbě neoficiální kultury v podchodu Frýdlantských mostů v roce 1989 má již okolo 1 200 zhlédnutí, speciál věnovaný Janu Balabánovi má téměř 1100 zhlédnutí, sledovaná jsou i další videa.  

V roce 2021 jsme natočili celkem 6 pořadů z cyklu Ostravské kulturní stopy se stopáží 10–40 minut u každého videa. Ke každému tématu děláme podrobné rešerše a součástí videí jsou mnohdy unikátní archivní materiály a fotografie. V roce 2021 jsme vytvořili také dva speciály v rámci literárního cyklu Hlasy města, které jsou věnovány ostravským literátům Janu Balabánovi a Jaroslavu Žilovi. Oba předčasně zesnulí spisovatelé by v roce 2021 oslavili šedesát let.

Kromě 6 dílů Ostravských kulturních stop jsme v roce 2021 natočili 7 dílů pořadu Hlasy města (ve kterém představujeme básníky a prozaiky na jejich oblíbených ostravských místech), 10 dílů pořadu Kurátorské slovo (v němž kurátor a malíř představují výstavu v galerii Dole) a 4 pořady v rámci projektu Hmyz je fajnovy!!! (spolu s biologem Petrem Kočárkem z Ostravské univerzity jsme se věnovali tématu pomoci hmyzu ve městech). Všechny pořady najdete na stránce klubu Fiducia a LucernaTV.

Pořady připravuje tým:

Monika Horsáková – režie, scénář, střih

Ilona Rozehnalová – rešerše, redakční práce

Jan Vlček – kamera

Martin Režný – hudba

Projekt finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.


V ROCE 2021 JSME NATOČILI TYTO POŘADY V RÁMCI CYKLU OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY:

Podchod pod Frýdlantskými mosty (9 min.)

Historik umění Martin Mikolášek ve videu hovoří o výstavě neoficiální kultury v roce 1989 s názvem Ahoj, lidi, a formování výtvarné skupiny Přirození. Součástí jsou unikátní fotografie a archivní dokumenty, například z archivu kurátora Vladislava Holce. 

„Ostravský Donbas“ aneb Nová huť v krásné literatuře (31 min. 

Literární historik Pavel Hruška diváky zasvětil do obrazu ostravské Nové huti v literární produkci 50., 60. i sedmdesátých let a seznámil zájemce třeba i s autory, kteří o ní nejen psali, ale také v ní pracovali. Unikátní záběry a fotografie nám pro účely tohoto dílu Ostravských kulturních stop poskytly Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s., Zemský archiv v Opavě a Archiv města Ostravy.

Sympozia prostorových forem (32 min.)   

S výtvarníkem Eduardem Ovčáčkem, historikem umění Martinem Mikoláškem a propagátorem ostravských soch Jakubem Ivánkem v pořadu hovoříme o legendárních sympoziích z 60. let 20. století. Kde se jejich organizátoři inspirovali, kteří umělci se sympozií účastnili a jaký byl osud vytvořených plastik? To vše se dozvíte v pořadu, jehož součástí je řada dobových fotografií a archivních materiálů, za něž děkujeme zejména Archivu města Ostravy a Galerii výtvarného umění v Ostravě. 

Ostrava obležené město (33 min.)

S fotografem Viktorem Kolářem a literárním historikem Pavlem Hruškou se můžete vydat po stopách vzniku kultovní publikace, jež měla pohnutý osud a dnes je považována za knižní raritu.

Počátky bibliofilství v Ostravě (22 min.)

Jaké tisky vydávali ve 30. letech 20. století ostravští bibliofilové, kdo mezi ně patřil a jak probíhal 4. sjezd moravských bibliofilů, který se konal v roce 1931 v ostravském Domě umění pod záštitou tehdejšího starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše? V pořadu hovoří knihovnice a dokumentaristka Galerie výtvarného umění v Ostravě Vladimíra Lichovníková a vedoucí oddělení sbírek a výstav GVUO Gabriela Pelikánová. Ve videu je k zhlédnutí řada cenných bibliofilií i dobové fotografie zejména ze sbírky GVUO.

Lípa Na Podborčí – strom hrdina (10 min.)

Památná lípa Na Podborčí se stala v anketě Strom roku Stromem hrdinou. Jaký se za ní skrývá příběh? Proč je vzácná? A proč stojí za to ji zachovat pro další generace? V pořadu hovoří botanička Zdenka Rozbrojová a členové spolku Pestré vrstvy, kteří iniciovali zařazení lípy do ankety, geolog Jan Lenart a historik a průvodce Tomáš Majliš. 

Literární kvas v kavárně Elektra (18 min.)

V roce 2020 vznikl pilotní díl Ostravských kulturních stop nazvaný Elektra.  Flamendři, umělci, honorace i podsvětí, Voskovec a Werich a další známé i zapomenuté osobnosti – ti všichni se setkávali ve slavné prvorepublikové kavárně v centru Ostravy. O kulturním kvasu v kavárně Elektra hovořil publicista Ivan Motýl.

SPECIÁLY HLASŮ MĚSTA 2022 – JAN BALABÁN (48 min.) A JAROSLAV ŽILA (33 min.)

Na spisovatele, kteří by se v roce 2021 dožili 60 let, na ostravských místech, jež s nimi a jejich tvorbou mají spojená, vzpomínají a z jejich textů čtou jejich přátelé.

Hlasy města – Jan Balabán 

Hlasy města – Jaroslav Žila