Výstava Aleše Hudečka v Galerii Dole

Srdečně vás zveme na výstavu malíře Aleše Hudečka, nazvanou Vypravěčka příběhů. Vernisáž za účasti autora se koná 10. 1. v 18.00 v galerii Dole. Ostravský umělec Aleš Hudeček (*1973) v ní představí své akvarely z poslední doby. Zůstává v nich (podobně jako v obrazech prezentovaných současně v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě) nadále věrný svému typickému způsobu vyjadřování, v němž naraci rozvíjí prostřednictvím paradoxů budovaných na kontrastním vztahu lidských figur a neživých objektů a útvarů uváděných vzájemně do  povětšinou nepatřičných konstelací a indiferentních situací, které malířským rukopisem transformuje do jakého až snově tajemného světa, v němž se představa mísí se záznamem reality, v níž se použité motivy znepokojivě a mnohoznačně zauzlují, aniž by poskytovaly divákovi jasně rozlišitelný návod ke čtení. Pózy, gesta a pohledy převážně ženských aktérek spolu s převládajícím amorfně neurčitým barevným pozadím připomínajícím někdy krajinu a jindy zase interiér vyvolávají dojem zakoušených či zahlédnutých každodenních situací transformovaných ale až do jakýchsi existenciálně laděných rituálních událostí plných melancholie, jejichž význam však (nejen) jejich aktérkám lapeným v mezičase mezi prchavým okamžikem a nehybnou stálostí nezachytitelně uniká.

Aleš Hudeček (1973), který je považován za jednu z nepřehlédnutelných postav současné české malby, je svým životem a tvorbou spojován s Ostravou, přestože pochází z Uherského Hradiště, kde také mezi lety 1987 až 1991 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci. Rozhodující vliv na jeho práci mělo studium v Ostravě na Katedře výtvarné tvorby v malířském ateliéru Daniela Balabána v devadesátých letech minulého století. Po jejím absolvování se Hudeček v Ostravě usadil již nastálo a v současnosti vyučuje malbu na Střední umělecké škole v Ostravě.Výstava potrvá do 25. 2. 2022, kurátor Martin Mikolášek. 

Výstava Aleše Hudečka v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka se jmenuje 370 nm  a vernisáž se koná 12.1. 2022 v 17:00, výstava potrvá do 4.3. 2022.