Fiducia v březnu / podpora Ukrajině / open call / veřejná soutěž

Milí přátelé, v březnu jsme pro vás připravili řadu kulturních akcí – budeme moc rádi, když si i v současné vypjaté situaci společně budeme moct zažít radost z umění, poslechnout si zajímavé lidi nebo se dozvědět něco o těch, kteří zde žili před námi a museli také čelit nejrůznějším výzvám. Kromě tradičního kulturního programu se zapojujeme do aktivit na podporu Ukrajiny – veškerý výtěžek darujeme Organizaci pro pomoc uprchlíkům, jejíž ostravská pobočka dlouhodobě pomáhá těm, kdo prchají před válkou a totalitními režimy a nyní aktivně pomáhá také konkrétním ukrajinským rodinám. V březnu vypisujeme náš první open call pro mladé kurátory, kteří budou letos moci realizovat výstavy v galerii In Vitro ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. Do poloviny dubna pak běží veřejná soutěž na pamětní desku vítkovické spisovatelce a hudební skladatelce Ilse Weberové. Děkujeme, že jste s námi, a těšíme se na společná setkávání.

FIDUCIA V BŘEZNU 2022


PŘIJĎTE SI VYROBIT PLACKY ČI KOUPIT VLAJKY – VÝTĚŽEK PŮJDE NA POMOC UKRAJINĚ

Od 1. března si ve Fiducii budete moci za dobrovolný příspěvek vyrobit originální placky s ukrajinskými motivy nebo si koupit ručně šité vlajky Ukrajiny. Můžete také přinést žluté a modré látky, které dáme dobrovolnicím-šičkám. Výtěžek z prodeje placek a vlajek věnujeme ostravské pobočce Organizace pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá konkrétním ukrajinským rodinám, prchajícím před válkou. Za půjčení plackovače děkujeme Střední umělecké škole Ostrava.

Můžete také poskytnout finanční dar přímo na účet Organizace pro pomoc uprchlíkům 6026562017/2700 a nebo se přihlásit jako dobrovolník – vytvářejí databázi lidí, kteří chtějí pomoci. 

2. 3. V 18.00 JAN PIKOUS / HORIZONT ILUZÍ

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Jan Pikous (1929–2017) se v 60. letech zapojil do proudu české strukturální a imaginativní fotografie, ale jeho dílo začíná být doceňováno až zpětně, i v souvislosti s rostoucím zájmem o někdejší Studio výtvarné fotografie v Liberci. Povzbuzením pro něj přirozeně byla situace, v jaké se fotografie nacházela v 60. letech, kdy se svou tvorbou začínal. Pozorně vnímal, že fotografové jako Emila Medková, Čestmír Krátký nebo Karel Kuklík už svoje snímky vystavují jako díla plně rovnocenná s abstraktními malbami a grafikami svých vrstevníků. Zvláště tam, kde se podkladem pro fotografický záběr stávaly fantaskně prokreslené struktury zdí, rezivějících kovů nebo třeba trouchnivějícího dřeva, se už právem dalo mluvit o samostatném oboru výtvarného umění. Jan Pikous se nijak nezdráhal využít všeho, co pro něj z těchto proudů bylo zajímavé, ale rozhodující pro něj zůstávala představa, ke které mířil. A kdybychom snad chtěli jedním slovem pojmenovat, co jeho fotografie při vší různorodosti zvolených postupů spojuje, možná by se nabízelo slovo „přísvit“. Není překvapivé, že Pikous byl po celý život náruživý pěší poutník. Všechny ty imaginární krajiny a přeludné horizonty na jeho snímcích byly možná jen snahou přiblížit se tomu, jak neskutečná umí být krajina, když ji dokážeme ve skutečnosti uvidět. Výstavu připravili Šimon Pikous a Jaromír Typlt, uvede ji Jaromír Typlt. Výstava potrvá do 1. 4. 2022. (Text: Jaromír Typlt).


do 6. 3. Výzva – pošli nám báseň ukrajinského autora!

Jako vyjádření podpory Ukrajině pak společně okrášlíme Ostravu poetickými cedulkami. Vyber báseň svého oblíbeného ukrajinského autora a pošli nám ji na e-mail: akce@klubfiducia.cz, na messenger Antikvariátu a klubu Fiducia, případně vhoď do schránky u dveří Fiducie do 6. března. Ze shromážděných textů vyrobíme poetické cedulky a společně jimi okrášlíme Ostravu, čímž vyjádříme podporu Ukrajině. Cedulky budou připravené ve Fiducii k roznesení od 9. března. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.


7. 3. V 16.30 LITERÁRNÍ OBRAZ REGIONU 1918–2018 

Vernisáž literární výstavy v pasáži Knihovny města Ostravy.

Výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa) je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR (NAKI II, DG20P02OVV020), v rámci něhož kromě jiného spolek Fiducia spolu s Ostravskou univerzitou připravuje Literární mapu Ostravy. Název výstavy připravené týmem Ostravské univerzity zdůrazňuje přesvědčení kolektivu autorů, že literární texty uchovávají jedinečnou podobu regionu. Vychází z národopisného, etnografického, folkloristického základu, postupuje od rurálního k industriálnímu, od minulého k přítomnému, často navzdory politickým a administrativním proměnám. Výstava se koná ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy. 

14. 3. V 18.00 KLAUDIE HLAVATÁ: VEZMU SI Z TEBE KAŽDÝ DEN TROCHU

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

V sérii obrazů, které Klaudie Hlavatá (*1992; ateliér Vl. Skrepla na AVU absolvovala 2018) představí v Galerii Dole, vychází ze svého dlouhodobého zájmu o strukturu lidské mysli a stopy paměti. Věnuje se vizuálnímu vyjádření imaginace místa a schopnosti přetvářet svět tak, aby se v něm člověk mohl cítit bezpečně. Pracuje s principem digitální a klasické koláže. Kresebné záznamy, momenty, vzpomínky a fragmenty fotografií z vlastního dětství, fixované na plexisklovém podkladu, se opakují, navzájem se vrství, překrývají a prolínají tak, že získávají na sugestivní plasticitě. Kurátor: Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 26. 4. 2022.

20. 3. V 10.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE/PRARODIČE

Současné umění hravě a bez nudy s lektorkami Marcelou Lysáčkovou a Martinou Janošcovou.

V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně.

21.3. V 18.00 LITERÁRNÍ PROCHÁZKA MALOU KODANÍ A ZÁMOSTÍM 

První z nového cyklu literárních procházek inspirovaných vznikající Literární mapou Ostravy. 

Skácel, Bezruč, Veselský, Jirotka, Wechsberg, Binar – nejen tito, ale i mnozí další literáti se zapsali do míst, kterým dnes říkáme Malá Kodaň a Zámostí. Pojďte s námi objevovat literární stopy na nábřeží řeky Ostravice z moravské i slezské strany s literárními badateli Ivou Málkovou, Pavlem Hruškou, Janem Malurou a Romanem Poláchem. Sraz v pasáži před pobočkou Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu. 

21.3. V 19.00 KŘEST NAUČNÉ CEDULE U SÝKOROVA MOSTU A NOVÉHO ČÍSLA BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA 

Přijďte pokřtít novou naučnou ceduli na nábřeží Ostravice, na které naleznete řadu zajímavých i netradičních informací o této části Moravské i Slezské Ostravy. Žánrově pestré texty budou věnovány historii, přírodě, architektuře či kultuře. Pokřtíme také jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Sraz u Sýkorova mostu. Za podporu a spolupráci na výrobě naučné cedule děkujeme Kateřině Šebestové a Statutárnímu městu Ostrava.


25. 3. V 19.00 ABSTRACT HOUSEHOLD WARFARE (HU) + THISTLE (ČR, FIN)

Koncert maďarských hudebníků a ambientního česko-finského dua.

Abstract Household Warfare je spoluprací dvou maďarských umělců. Na jedné straně stolu je sonická ikona Rovar17 a na druhé rytmický poustevník Xpldnglke. Zvukové kulisy vytvořené touto dvojicí oscilují mezi katatonickými fantomovými zvuky a pulsujícími rytmy. Není to nic jiného než nekonečný boj o ovládnutí mixéru první ráno po lobotomii.


Thistle – duo Matěje Kotoučka a Sima Hakalista – se před pár lety vynořilo ze scény kolem kolektivu AVA a Bastl Instruments. Jejich společné abstraktní kompozice staví na kombinaci akustických či elektroakustických nástrojů, syntezátorů a terénních nahrávek. Thistle hrají hudbu, kterou někteří nazývají hypnotickou nebo ambientní. Polohy se mění, každý set se přizpůsobuje prostoru a situaci. Na přelomu roku vydali nahrávku Teleopsia na labelu Stoned To Death. Simo Hakalisto je finský hudebník, performer a autor dokumentárních filmů. Působí také v projektech Gnäw nebo Shakali. Matěj Kotouček působil nebo působí také v projektech Loops of Decay nebo Sky To Speak.

28. 3. V 18.00 PETR KRATOCHVÍL: ZELENÁ ARCHITEKTURA

Přednáška známého teoretika architektury o udržitelné architektuře.

Petr Kratochvíl se věnuje dějinám moderní a současné architektury a urbanismu, v posledních letech se zaměřuje především na aktuální problémy tvorby městského veřejného prostoru a téma zelené architektury (byl například kurátorem stejnojmenné výstavy v galerii Jaroslava Fragnera). Kromě jiného je spoluautorem či editorem knih Estetika udržitelné architektury (2020) či Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín (2018). Podílí se také na kolektivních projektech výzkumu současné světové a české architektury a specifických otázek vztahu nové architektury k historickému prostředí. 


POKRAČUJÍCÍ VÝSTAVY

do 2. 3. LIBOR FOJTÍK: TREMPOVÉ

Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Soubor Trempové vznikl jako pocta všem, kdo jsou nebo byli a zůstali mladí, měli toulavé boty a táhlo je to pod širák. Ať už si říkali trempové, woodcrafteři, vandráci, čundráci, kovbojové, indiáni nebo si časem na své chaty pověsili satelit, všichni se stali součástí téměř výhradního českého a slovenského fenoménu trampingu, který je považován za naši největší subkulturu. Kurátor Tomáš Pospěch.

do 10. 3. JAN VLČEK: POLOČAS ROZPADU

Pokračování pop-up výstavy v Galerii Dole.

Duše a světlo, smrt a temnota, cesta a kruh, strach a naděje – témata, která provázejí tvorbu mladého vizuálního umělce Jana Vlčka už od začátku jeho studií na Slezské univerzitě. V posledních pěti letech se posluchač oboru Audiovizuální tvorba věnuje především glitch artu, světelným a multimediálním instalacím. Práce s chybou, ať už digitální či „analogovou“, v jeho tvorbě není jen technickou machou, ale výtvarnou reflexí naší civilizace, zhmotněním rozpadu tradičních hodnot, vztahů, odtržení duše od těla, člověka od přírody v současném přetechnizovaném, perfekcionistickém a sterilním světě. Kurátorka Monika Horsáková

do 15. 4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PAMĚTNÍ DESKU ILSE WEBEROVÉ

Spolek Fiducia vyhlašuje veřejnou soutěž na umělecké dílo – na pamětní desku věnovanou vítkovické rodačce, židovské spisovatelce a hudební skladatelce Ilse Weberové (1903–1944). Pamětní deska bude umístěna na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, jenž byl jejím dlouholetým bydlištěm. 

Detaily k soutěži včetně podmínek a složení poroty najdete na stránkách klubu Fiducia ZDE a v našem antikvariátu.

od 15. 3. OPEN CALL NA KURÁTORA/VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO GALERII IN VITRO

Fiducia vypisuje open call na kurátora a výstavu v galerii IN VITRO ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. Prostřednictvím open callu chceme dát příležitost mladým kurátorům a jejich projektům. Do soutěže se do 15. 4. 2022 mohou přihlásit kurátoři ve věku do 40 let s výstavním projektem, který by chtěli realizovat. Nejzajímavější pak bude vybrán šéfkurátorem Galerie Dole Martinem Mikoláškem k realizaci v letošním roce. Každý kurátor může přihlásit maximálně 2 projekty. Pro rok 2022 budou vybrány 1–3 projekty.

Délka trvání výstavy je přibližně 2 měsíce. Kurátor obdrží za realizaci výstavy honorář 2 000 Kč, umělec 2 000 Kč. Fiducia realizaci výstavy podpoří rovněž produkčně, včetně PR, technicky i organizačně. Rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout 5 000 Kč (materiálové náklady). Vyhrazujeme si právo – v případě, že projekty nebudou na požadované úrovni – od soutěže zcela odstoupit.


Přihláška musí obsahovat:

– strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti

– jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail

– stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců a jejich portfolií či odkazů na jejich webové stránky (pokud existují) – rozsah 1–2 stran formátu A4

Uzávěrka podání přihlášek je 15. dubna 2022. Přihlášku včetně všech příloh zasílejte na e-mail: antikfiducia@seznam.cz. Do zprávy uveďte „Open call In Vitro“ a zaškrtněte Požadovat potvrzení o přečtení. V případě, že vám do druhého dne nepotvrdíme převzetí, bude přihláška považována za nedoručenou. 


Galerie IN VITRO – jedná se o 8 venkovních vitrín u bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia na náměstí Dr. Edvarda Beneše v centru Ostravy. Vitríny jsou uzamykatelné. Rozměry vitrín 1720 x 1720 mm (jedna vitrína je atyp s výklenkem).