Fiducia v květnu

Milí přátelé, v květnu nás čeká v Ostravě velká událost, kterou je otevření zrekonstruovaných jatek. Fiducia se přidává k oslavám a připravuje spolu s okrašlovacím spolkem speciální program a komentované prohlídky s historiky Romanou Rosovou a Martinem Strakošem. Zapojíme se také do Ostravské muzejní noci a provedeme vás temnými zákoutími Fiducie spolu s loutkoherci Hanou a Tomášem Volkmerovými. Těšit se můžete i na  literární pořady – do Fiducie přijede překladatel Whitmana Ondřej Skovajsa, polská básnířka  Zofia Bałdyga  nebo slovenský básník Michal Tallo, v komponovaném hudebním pásmu připomeneme výročí Karla Havlíčka Borovského. V květnu uvedeme dvě výstavy – malířky Moniky Žákové a fotografa Lukáše Prokůpka. Nebudou chybět ani koncerty, přijďte na pardubické trio a sextet s novým albem inspirovaným východní Afrikou a nebo na dílnu afrických zpěvů s Lucií Páchovou. 

5. 5. V 18.00 KOSMICKÝ VÁBIČ WALT WHITMAN 

Komponovaný pořad s překladatelem Ondřejem Skovajsou a muzikantkou Hanou Lundiakovou věnovaný nejen nejnovějšímu překladu Listů trávy.
Walt Whitman byl jedinečný a dodnes ne zcela pochopený básník. Leaves of Grass je Whitmanova jediná básnická sbírka a celoživotní dílo, které doplňoval a přepracovával celý život. Amerikanista a písňový folkorista Ondřej Skovajsa se Whitmanovu dílu interpretačně věnuje řadu let a jeho étos popsal v knize Psaný hlas, jež vyšla v roce 2015. Od stejného roku překládal první a nejdivočejší vydání Listů trávy, až do roku 2018 nebyla původní sbírka v českém jazyce vydána (překládána byla pozdější vydání pod názvem Stébla trávy). Jde o rozsáhlou lexikální masu, s níž bylo třeba pracovat tak, aby „rozhýbala celé tělo současného člověka a rozproudila v něm sounáležitost se vším živým“. Na překladu Skovajsa spolupracoval s muzikantkou, spisovatelkou a redaktorkou Hanou Lundiakovou, jejíž hudební a jazykový cit pomohl Listy trávy rozhýbat a roztančit tak, aby vynikla barvitost, živelnost a silně smyslová, až erotizující povaha Whitmanova básnického textu. 

9. 5. V 17.30 DÍLNA AFRICKÝCH ZPĚVŮ S LUCIÍ PÁCHOVOU

Hudební workshop.

Budeme se učit několik písní – z ugandského kmene Acholi, kmene Gogo z Tanzánie a zambijského kmene Tonga. Písně Lucie Páchová odposlouchala ve vesnicích Nzali, Odek a Chikuni, které navštívila na svých cestách na bicyklu v roce 2019. Některé písně jsou vícehlasé, k většině patří tanec, každá z nich má svůj příběh, svůj kulturní a sociální kontext. Jelikož jsou to ale lidovky, může je zpívat kdokoli, ať už umí zpívat nebo nikoli, ať už má hlas takový nebo makový. Zpívají se v kruhu, v úzkém kontaktu s ostatními. A ačkoliv je nemůžeme interpretovat autenticky, autorka věří, že se o ně může podělit v podobě, jak se je od lidí v Africe naučila. Ukážeme si také, jak na některé vokální techniky, jak se jimi inspirovat v hledání svého hlasového výrazu a jak se do zpěvu opřít ve chvíli, když je nám to třeba.

Vstupné na workshop 250,-

9. 5. V 19.30 FRISK + TALAQPO FEAT. VOJTĚCH PROCHÁZKA

Pardubické trio a sextet s novým albem, inspirovaným východní Afrikou.

Improvizující pardubické trio Frisk letos vydalo album Rengeteg a sklidilo nadšené ohlasy a recenze. Východiskem tvorby skupiny (Zdeněk Závodný – dechové nástroje, František Václavík – kytara, pravítko, Vít Hoigr – bicí) je free jazz, ovšem v širokých dovednostech instrumentalistů můžete zaslechnout také ohlasy lidové hudby různých koutů světa, amerického minimalismu a v sonických výbojích dokonce prvky raného industriálu. Talaqpo jede turné k novému albu, které natočilo jako sextet s hostujícím Vojtou Procházkou na analogové varhany Vermona ET 6-2, jež perfektně doplňují vokál Lucie Páchové, housle Milana Jakeše, bicí Jana Chalupy, cello Šimona Marka a kontrabas Luana Goncalvese. Po předchozích albech Jaghnobiology, Haroka a Totribes, jež čerpala z tádžických jazyků a výprav do Indie, jsou skladby na vycházejícím albu inspirovány zvuky, písněmi a zejména příběhy zaznamenanými během měsíců ve východní Africe. Ve svébytném přístupu šestičlenné kapely, jejíž členové mají background v nejrůznějších hudebních žánrech, jsou tyto fragmenty, ozvuky a postřehy absorbovány a složitě i lehce transformovány do mozaiky nejrůznějších odstínů, kde se komplexní struktury nepostřehnutelně prolínají s improvizací. 

11. 5. V 18.00 KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V HUDBĚ

Hudební těleso Ostravská bandaska představí formou komentovaného koncertu první a druhý život Karla Havlíčka Borovského. 

Karel Havlíček Borovský je znám především jako politik a novinář, ovšem úspěšný byl i jako autor textových parafrází. Využíval je pro reflexi aktuálního dění a v mnoha ohledech tato tvorba neztratila nic ze svého kouzla ani dnes. Dramaturgii koncertu tvoří i skladby, které na téma Havlíčkova života nebo na texty jeho děl složili různí čeští skladatelé. Komentovaný koncert připomene loňské 200. výročí narození „K. H. B.“. Koncertem provází muzikolog Viktor Velek (FU OU), na klavír hraje Ivo Morys a zpívá Tomáš Kura.

12. 5. V 18.00 LUKÁŠ PROKŮPEK: PROMĚNY NOCI

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Proměny noci jsou výběrem fotografií z posledních dvou let. Les a měsíční světlo, toť vše, co autora dle jeho slov „vždy jednou za měsíc láká v noci ven a do lesů, těšit se prapodivnou hrou světel a stínů tohoto neskutečného světa“. Výstava potrvá do 13.6. 2022.

12. 5. V 19.00 MONIKA ŽÁKOVÁ: SOFT LOGIC

Vernisáž výstavy v Galerii Dole. 

Ve svých aktuálních realizacích Monika Žáková (*1987, v roce 2012 absolvovala malířský ateliér prof. Jiřího Sopka na pražské AVU) balancuje na tenké hranici mezi malířskou monochromií a velmi mělkým plošným reliéfem. Pracuje s plátnem jako s autonomní sebereferenční entitou nesoucí reziduální stopy toho, jak s ním autorka estetizujícím gestem manipulovala prostřednictvím skládání, překládání a ohýbání. Výsledkem je plošně zvlněný obraz s jemně nastříknutým barevným nádechem, měkce akcentujícím reverzibilitu světla a stínu. Kurátor Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 15. 6. 2022.

20. 5. 15.00–20.00 JATKA UŽ SE NEVYBULI 

Večer se všemi a pro všechny, kterým nebyl lhostejný osud chátrající kulturní památky bývalých jatek. Poetická rekapitulace. 

Od 90. let 20. stol. usilovala odborná veřejnost a několik ostravských iniciativ o záchranu bývalých městských jatek. Na protest proti chátrání památky se pořádaly odborné debaty, happeningy i petice se snahou o dialog s tehdejšími majiteli objektu a vedeními města. Díky tomu se udrželo téma jatek živé, což zásadním způsobem ovlivnilo veřejnou a politickou debatu ve prospěch záchrany jatek. Večerem vás provede Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který tyto iniciativy „zespodu“ poeticky zrekapituluje. Akci věnuje všem, kteří usilují nebo v budoucnu budou usilovat o záchranu kulturního a industriálního dědictví Ostravy. POZOR, koná se v jatkách. Kapacita pouze 50 osob, nutná registrace míst v galerii PLATO.

Programu předchází komentované prohlídky v 15 h a 17 h s historiky, památkáři a členy okrašlovacího spolku Romanou Rosovou a Martinem Strakošem.

23. 5. V 18.00 DEBUTY VOL. 10 – BAŁDYGA, TALLO

Literární pořad Romana Polácha s básníky Zofií Bałdygou a Michalem Tallou. 

Hosty jubilejního desátého pořadu Debuty budou autoři sice formálně „zahraniční“, neformálně to jsou ovšem básnířka a básník, kteří jsou v českém prostředí a české literatuře patřičně aklimatizováni. Zofia Bałdyga (1987) a Michal Tallo (1993) píší básně, v nichž tematizují nejenom dynamiku a prudkost vnitřního světa, ale rovněž se se stejnou silou dívají takzvaně ven a ve svých básních věnují patřičnou pozornost světu a jeho společenským a klimatickým problémům v nebývale silné obraznosti a křehké starosti o vše kolem nás. Večerem provází básník Roman Polách. 

28. 5. 18.00–22.00 TEMNÝMI ZÁKOUTÍMI PODZEMNÍ KRAJINY ANEB OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC VE FIDUCII. 

V antikvariátu a klubu Fiducia bude na děti a jejich rodiče čekat zvláštní podzemní krajina. Budou si ji moci spolu s loutkoherci Hanou a Tomášem Volkmerovými projít, prozkoumat ji, objevovat a odkrývat její tajemství. Budeme společně hledat otisky podzemního života v temných zákoutích, na schodech a na zdech. Formou frotáže odhalíme, co podzemí ukrývá. Budeme zkoušet frotovat všemožnými způsoby. Následně všichni společně vytvoříme jeden společný muzejní exponát. Protože děti patří do muzea a dokáží jej oživit, naplnit a rozžít. 

Kromě podzemního dobrodružství se můžete těšit také na výstavy, literární soutěže v antikvariátu o naše ostravské kulturní mapy a pexesa a další aktivity.

Otevřen bude antikvariát i obě galerie.