Vítězem soutěže na pamětní desku Ilse Weberové je architekt Jiří Markevič

Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku Ilse Weberové se stal architekt Jiří Markevič, jehož návrh odbornou porotu zaujal jak prací s tématem, tak přístupem k materiálu i místu, kde bude pamětní deska osazena. Odborná porota se na vítězi shodla jednomyslně. Soutěž vypsal Antikvariát a spolek Fiducia v únoru tohoto roku.
Pamětní deska, jež bude připomínat známou vítkovickou rodačku, spisovatelku a hudební skladatelku Ilse Weberovou a bude umístěna na budově pošty ve Vítkovicích, je navržena z nerezového plechu, který bude naohýbán, gravírován a opracován technikou grafického leptu. Autor nápaditě pracuje s motivem hustých vlnitých vlasů – kolemjdoucím se postupně vyjeví text a nad ním odraz obličeje Ilse Weberové, skrytý pod hustými vlasy. Odraz skryté tváře ženy, která předčasně zemřela ve věku 41 let se svým mladším synem v plynové komoře v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau, bude na pamětní desce chráněn před deštěm hustými vlnitými vlasy, aby tvář zůstala nepoškozena, tak jako zůstal nepoškozen její umělecký odkaz.

Pamětní deska bude financována z daru Ilony Rozehnalové, respektive z finanční odměny, kterou získala jako součást udělené Ceny města Ostravy a darovala spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek významným ostravským rodačkám. Na pamětní desku přispěl také mikrobiolog Jiří Vrtný.

Odhalení pamětní desky je plánováno na 23. června 2022 v 18.00.
Prezentace soutěžních návrhů za účasti členů poroty se bude konat 16. 6. 2022 v 18.00 ve Fiducii.

Všechny soutěžní návrhy si můžete prohlédnout zde:
https://klubfiducia.cz/wp-content/uploads/2022/05/Soutez-navrhy-IlseWebber.pdf


Architekt Jiří Markevič působí na Ostravsku. V roce 2021 získal spolu s Jaroslavem Sedlákem za rekonstrukci a rozšíření ZŠ Vřesovice první cenu v soutěži Cena Rudolfa Eitelbergera 2021. V roce 2021 realizoval na Černé louce v Ostravě pro spolek Fiducia hmyzí domek Beatles, jenž byl vybrán jako jeden z osmi hmyzích domků odbornou porotou v soutěži o Ostravský hmyzí mobiliář.


Pamětní deska bude umístěna na budově na Šalounově 18, kde dnes sídlí Česká pošta. Dům byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky.
Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost meziválečné ostravské židovské komunity. Narodila se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského německého jazyka uměla výborně i česky a cítila se být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem, skládala písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském koncentračním táboře. Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt).


Pamětní deska bude vytvořena ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.
Za pomoc a ochotu děkujeme městskému obvodu Vítkovice.


ING. ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ
*1984
Public Atelier/www.publicatelier.cz
V letech 2003–2010 studoval na FA VUT Brno obor architektura a urbanismus. Během studia absolvoval roční stáž na FA TU Liberec a roční stáž na FA UPV Valencia. V letech 2012–2019 získával praxi v architektonické kanceláři Radko Květa a souběžně navrhoval vlastní projekty. Působí na Ostravsku, v roce 2019 v Hlučíně spoluzaložil architektonické studio Public Atelier, které je zaměřeno na propojování architektury, urbanismu, zahradní a krajinné tvorby. Vnímá je jako neoddělitelný celek. Smysluplnost architektury vidí především v navrhování kvalitních veřejných prostranství a budov, ale lákají jej všechny zajímavé výzvy. Architekturu vnímá jako multidisciplinární obor, klade tedy důraz na spolupráci s odborníky a umělci. Od roku 2018 je autorizovaným architektem ČKA.