Jatka už se nevybuli – poetická rekapitulace v ostravských jatkách

Přátelé, srdečně vás zveme na večer se všemi a pro všechny, kterým nebyl lhostejný osud chátrající kulturní památky bývalých jatek. Poetická rekapitulace JATKA UŽ SE NEVYBULI se koná v pátek  20. 5. od 19.00. Doporučujeme rezervaci míst v PLAT0.

Od 90. let 20. stol. usilovala odborná veřejnost a několik ostravských iniciativ o záchranu bývalých městských jatek. Na protest proti chátrání památky se pořádaly odborné debaty, happeningy i petice se snahou o dialog s tehdejšími majiteli objektu a vedeními města. Díky tomu se udrželo téma jatek živé, což zásadním způsobem ovlivnilo veřejnou a politickou debatu ve prospěch záchrany jatek. Večerem vás provede Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který tyto iniciativy „zespodu“ poeticky zrekapituluje. Akci věnuje všem, kteří usilují nebo v budoucnu budou usilovat o záchranu kulturního a industriálního dědictví Ostravy. POZOR, koná se v jatkách. Kapacita pouze 50 osob, nutná registrace míst v galerii PLATO.

Programu předchází komentované prohlídky v 15 h a 17 h s historiky, památkáři a členy okrašlovacího spolku Romanou Rosovou a Martinem Strakošem. POZOR, JIŽ OBSAZENO.


Akci pořádá spolek Fiducia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. 

Měsíc otevřených dveří v jatkách připravilo statutární město Ostrava ve spolupráci s PLATO a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Akci Jatka už se nevybuli připravil spolek Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. 

PLATO zahájí svou činnost v rekonstruovaných jatkách v září 2022.