Fiducia v červenci a srpnu

V létě pro vás ve Fiducii chystáme několik terénních přednášek a vycházek, vernisáž výstavy i ateliér. Můžete s námi vyrazit do terénu – jak po stopách architekta Camilla Sitteho v Mariánských Horách, tak za ostravským mořským okem nebo za starými stromy v ostravském centru. V červenci pro velký zájem pořádáme další ateliér, na němž si budete moci s ukrajinskou lektorkou vyrobit ukrajinské motanky, na konci srpna budeme hostit jeden večer literárního festivalu Inverze. Přijďte se zchladit a odpočinout si do antikvariátu, který bude mít po celé léto otevřeno v pracovní dny 10-18. Nebo se stavte prohlédnout si výstavy – obě galerie budou mít otevřeno v červenci v pracovní dny 10-13, 14-18, v galerii Dole zahájíme 1. srpna další výstavu a bude otevřená po celý srpen vždy ve čtvrtky a pátky 10-13, 14-18.

Těšíme se na vás!

Otevírací doba přes léto

Antikvariát

po–pá 10.00–18.00

Galerie Dole

červenec po–pá 10.00–13.00, 14.00–18.00

srpen čt–pá 10.00–13.00, 14.00–18.00

Fotografická galerie Fiducia

červenec po–pá 10.00–13.00, 14.00–18.00

srpen zavřeno

14. 7. V 16.00 UKRAJINSKÉ MOTANKY – VOLUME 2

Výtvarná dílna pro děti i rodiče s ukrajinskou lektorkou Nanou Chereshnevou

Přijďte si k nám vyrobit ukrajinskou motanku, tentokrát si budete moci vytvořit jinou, jejímž ústředním motivem je kříž namotaný na tvář. Motanka je ukrajinská lidová panenka, symbol ženské moudrosti, rodinný amulet. Od nepaměti sloužila jako talisman v každé rodině, symbol moudrosti, strážce rodu, symbol spojení mezi generacemi, jedna z nejstarších hraček a posvátných bytostí ukrajinského národa.

27. 7. V 17.00 PO STOPÁCH CAMILLA SITTEHO A JEHO OSTRAVSKÝCH REALIZACÍ

Terénní přednáška

Komentovaná prohlídka výstavy Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku s jejími autory Martinem Strakošem a Romanou Rosovou a procházka po jeho stopách do Mariánských Hor. Pořádáno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě.

K nejvýznamnějším pracím vídeňského architekta Camilla Sitteho patří návrhy regulačních plánů nových průmyslových měst na Ostravsku. Camillo Sitte představuje jednu ze zakladatelských osobností moderního urbanismu. Studoval genius loci historické zástavby a harmonické utváření starobylých měst. Z toho odvozoval zásady, jejichž uplatněním se snažil překonat šablonovitost moderní zástavby. Usiloval o propojení racionality vědeckých metod stavby měst s uměleckým přístupem. Principy, k nimž dospěl, se snažil vtělit do konkrétních studií a projektů, a to nejen v případě vídeňské Okružní třídy. Ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad z roku 1889 zformuloval principy, které následně rozvíjel ve svých realizacích.

V Ostravě vytvořil regulační plán Přívozu, Moravské Ostravy, Mariánských Hor a ve spolupráci se synem Siegfriedem regulaci Hrušova. Zvláště Přívoz se stal ukázkovou realizací Sitteho představ o novém městském prostředí, neboť kromě regulačního plánu zde navrhl i kostel, faru a radnici. Sledování toho, jak Sitte zkoumal historická sídla, jak řešil regulační plány měst a sídel, zvláště v kontextu tehdejšího Ostravska, představuje základní osu výstavy. Po komentáři k výstavě bude následovat procházka do Mariánských Hor, kde konfrontujeme Sitteho návrh regulačního plánu této průmyslové obce s výsledným stavem. Budeme taktéž hovořit v obecné rovině o aktuálnosti jím definovaných principů v současnosti.

Sraz před budovou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, Ostrava (budovu najdete vedle městské nemocnice na Fifejdách).

DO 27. 7. HLUBOKO DOLE

Pokračování výstavy studentů a pedagogů ateliéru Petra Duba a Marka Meduny v Galerii Dole 

Výstava Hluboko dole je založena na jednoduchém principu: vystavují jen studenti, studentky a pedagogové, kteří byli schopni do dané lhůty vybrat a donést na určené místo dílo své a svého hosta, kterého si mohli volně vybrat. Seznam účastníků výstavy tak zůstává do posledního okamžiku otevřený.

DO 29. 7. TEREZIE FOLDYNOVÁ – V ZAHRADĚ DŮM, V TOM DOMĚ STŮL

Pokračování výstavy ve Fotografické galerii Fiducia

Terezie Foldynová (*1985) ve své předchozí volné tvorbě vedla dialog s imaginativním uměním, pracovala s drastickými zásahy do fotografického obrazu, propojovala fotografii a text, dělala koláže. Její současná výstava V zahradě dům, v tom domě stůl představuje však úplně jinou tvůrčí polohu – plnou uvolněnosti, všednosti a intimnosti rodinného života. K výstavě vydáváme katalog. Kurátorem výstavy ve Fotografické galerii Fiducia je Lukáš Bártl.

1. 8. V 18.00 MARTA GRUBER – ÚTOČIŠTĚ

Vernisáž výstavy v Galerii Dole

Výstava ÚTOČIŠTĚ představuje průřez poslední malířskou tvorbou Marty Gruber (Zechové). Zahrnuje obrazy z období od diplomového ročníku a absolutoria školy po současnost. Autorka ve své práci tematizuje vztah ke krajině jako k rámci, v němž jsou podstatné především „události“. Každý pobyt mimo město je spojen s řetězícími se zážitky (včetně opakujících se pobytových rituálů), které se stávají malířskými náměty. Horské chaty, strmé svahy, zasněžené pláně, lyžaři a turisté promlouvají o dočasných útočištích lidských bytostí, které prchají z měst, aby v sobě obrodily smysl pro opuštěná místa odlehlá od lidské civilizace. Místa, jež je dobré navštěvovat sám nebo pouze s těmi nejbližšími. Jsou to malířské deklarace „útočišť“, kde se člověk klidní a znovu-formátuje do citlivé bytosti napojené na to, co se zdá být zapomenuto, co však je ve skutečnosti nejpodstatnější – přímý a vědomý kontakt s konkrétním prostorem a časem. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Marta Gruber (1989) v letech 2004–2008 absolvovala Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, v roce 2011 získala bakalářský titul na Fakultě umění Ostravské univerzity a v roce 2013 magisterský titul na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. V letech 2014–2020 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Kresby, škola Jiřího Petrboka). V letech 2016–2017 pobývala v rámci AVU na stáži v Ateliéru Malba I, škola Roberta Šalandy.

Výstava potrvá do 6. 9. 2022.

9. 8. V 17.00 PO STOPÁCH OSTRAVSKÉHO MOŘE

Komentovaná procházka

Vydejte se s námi po stopách mořského oka, ukrytého v ostravském podzemí. Od našich průvodců Zdeňky Rozbrojové, Romany Rosové, Martina Strakoše a Pavla Hrušky se dozvíte mnohé i o dalších přírodních, historických i literárních souvislostech míst v okolí bývalého dolu Bedřich. Sraz u vodárny v Nové Vsi.

15. 8. V 17.00 PO STOPÁCH STROMŮ MOHYKÁNŮ V CENTRU OSTRAVY

Terénní přednáška

Mají staré stromy ve městech právo na důstojné stáří, anebo by měly uhýbat těm „perspektivním“? Jaká je jejich role ve městě a které unikáty a kuriozity v Ostravě máme? Řeč bude rovněž o nepůvodních druzích a nových výsadbách. Zkusíme si zodpovědět otázku, zda staré stromy patří do měst, a pokud ano, jak o ně máme pečovat. O tom všem a mnohém dalším si budeme povídat se známou botaničkou z Ostravského muzea Zdeňkou Rozbrojovou. Sraz před kostelem sv. Václava.

31. 8. V 18.00 ZEMĚ NA OBZORU!

Literární večer v rámci festivalu Inverze – pořádá Provoz u řeky

Přesně před pěti sty lety dorazila do Sevilly jediná zbývající loď velké Magalhãesovy výpravy s osmnácti zuboženými lidmi na palubě. Mezi nimi byl Antonio Pigafetta, autor šokující Zprávy o první cestě kolem světa. Zcela mimořádné dílo dnes téměř nikdo nezná. Také Marco Polo, James Cook či tzv. Mandeville zanechali po svých cestách literární díla mimořádných kvalit. U příležitosti epochálního výročí první cesty kolem světa zvou Roman Polách a Petr a František Hruškovi na strhující plavbu divokými vodami těchto jedinečných cestopisů. Vyplouvá se bez záchranných vest, s rumem v podpalubí Fiducie!