Fiducia v září

V září pro vás chystáme dvě vernisáže, otevření nové galerie Vitrínka, ve které budeme představovat zajímavé knihy a bibliofilie, čeká nás přednáška s diskusí o práci se stromy ve městech, přednáška historika architektury Vladimíra Šlapety a křest knihy Alfabet, česká moderní architektura. Do Fiducie přijedou baskytaristé z Berlína a Libanovu a francouzský zvukový umělec, můžete se s námi vydat na literární procházku Porubou a nebo přijít s dětmi na výtvarný ateliér. V září také zveřejníme čtyři online pořady, mimo jiné i další díl z cyklu Ostravských kulturních stop, tentokrát věnovaný Nové Karolině, nebo Hlasy města s básníkem Františkem Hruškou. Těšíme se na setkání s vámi! 

ČTVRTEK 8. 9. V 18.00 PAVEL VAVROUŠEK: NOVÁ SEDLICA

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia

Pavel Vavroušek fotografoval v letech 1971–1981 Novou Sedlici, nejvýchodnější vesnici tehdejšího Československa. Snažil se zachytit jeden z posledních ostrovů venkovské pospolitosti, kde lidé žili tradičním stylem života, jen minimálně se lišícím od života svých předků, a v neustálém vyjednávání s přírodou. Pracovali s hospodářskými zvířaty a jejich čas se odvíjel v rytmu střídajících se ročních dob a pravoslavných svátků. Fotografoval v prostředí ještě nezasaženém unifikující globalizací. Vybíral si to mizející, ohrožené, a zachytil je, dokud ještě bylo. Poslední vesnici. Další čtyři desetiletí tyto fotografie ležely v archivu. Kurátor Tomáš Pospěch.

PONDĚLÍ 12. 9. V 18.00 ONDŘEJ KOTRČ: VICTIM OF DESTINY

Vernisáž výstavy v Galerii Dole

„Ty věci vypadají happy, nevinně, cute, nice, barevný světýlko.

Ok, ale není to tak pěkný, jak se zdá. Je to trochu složitější. Skrývá se v tom vypointovaný real, protože jak to děláš every day, realita se v tom nutně promítne.“ Tvorbu Ondřeje Kotrče charakterizuje procesuální přístup, technická variabilita a kombinace různých materiálů, ze kterých vytváří objekty a instalace. Výstava potrvá do 12. 10. 2022. Kurátorka Katarína Klusová. 

ÚTERÝ 13. 9. V 19 HODIN ZONE NULL (TONY ELIAH & BURKHARD BEINS) / ANTEZ

Koncert baskytaristů z Berlína a Libanonu a francouzského zvukového umělce  

ZONE NULL – zvuk dvou basových kytar proháněný přes digitální i analogovou elektroniku. Zatímco pro Tonyho Eliaha, jednu z ústředních osobností libanonské experimentální scény, byla baskytara vždy hlavním nástrojem, skladatel a průkopník berlínské Echtzeitmusik Burkhard Beins je známý především neotřelým přístupem k bicím a perkusím (jak jsme mohli slyšet mj. v červnu v galerii PLATO). Hudební horizont, z něhož Zone Null vycházejí, je poměrně pestrý – sahá od musique concrète a současné kompozice přes neidiomatické impro až k avantgardnímu rocku.

ANTEZ je francouzský zvukový umělec, jehož původní autorské nástroje obsáhnou široké spektrum zvukového univerza. Rozšiřuje běžný rejstřík způsobů hry na bicí nástroje, který mu umožňuje vytváření emočně velmi působivých hluků. Ve vrstevnatých rezonancích dosahuje zvuku, který je zcela opačný oproti běžnému použití perkusí. Dynamika je nahrazena bezčasím dlouhého tónu, namísto rytmu se zde rozeznívá hmota. Tep je nahrazen cirkulujícím plynutím, které muže mít původ v drobných zvukových detailech a postupem času odkrývá dronovou, až hlukovou intenzitu. Na posluchače-diváka je kladen jistý požadavek, aby se ponořil do intimity zvukové hmoty a oddal se obřadu rozvíjení zvuku – od obtížně slyšitelných úrovní po ultraintenzívní sekvence, od jemných zvukových hustot po nasycení celého prostoru.

Pořádáme ve spolupráci s dramaturgem Martinem Režným.

NEDĚLE 18. 9. V 10.00 DĚTSKÝ ATELIÉR 

Současné umění hravě a bez nudy 

Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče vedou Marcela Lysáčková a Martina Janošcová. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

PONDĚLÍ 19. 9. V 1800 VLADIMÍR ŠLAPETA: ALFABET, ČESKÁ MODERNÍ ARCHITEKTURA

Křest knihy s přednáškou známého českého historika architektury Vladimíra Šlapety 

Vladimír Šlapeta, autor řady publikací o moderní architektuře dvacátého století a urbanismu, se v své přednášce zaměří na představení knihy a odkaz předních osobností v ostravské architektuře. Publikace „ALFABET, Česká moderní architektura“, jejímž je hlavním editorem, navazuje na loňskou úspěšnou výstavu v Jízdárně Pražského hradu a představuje české a mezinárodní veřejnosti nejvýznamnější ikony české architektury realizované od secese až k dnešku a má sloužit jako průvodce architektury českých a moravských zemí. Obsahuje stručné životopisy vybraných 120 architektů, seznam staveb a fotografie nejvýznamnějších architektonických staveb, rejstřík i adresář staveb.  Akci pořádáme ve spolupráci s organizací Architecture week. 

ČTVRTEK 22. 9. V 18.00 LITERÁRNÍ PROCHÁZKA PORUBOU A KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

Po stopách Literární mapy Ostravy, tentokrát ulicemi Poruby s průvodci Pavlem Hruškou, Janem Malurou, Romanem Poláchem a Ilonou Rozehnalovou. 

Poruba, kdysi malá zemědělská obec, později takzvaná Nová Ostrava, v níž se měla zrealizovat vize moderního socialistického města, je místem, které inspirovalo řadu spisovatelů. Stala se mimo jiné dějištěm experimentální knihy autora takzvané zmrhané generace Hnáta Daňka, ale i současných fantasy příběhů Marka Skřipského. V porubských kulisách žili za normalizace spisovatel Ota Filip a Věnceslav Juřina, najdeme tu pamětní desku spisovateli Karlu Biňovcovi a řadu dalších míst spojených nejen s ostravskou literaturou. Vydejte se s námi za literárními příběhy se spoluautory připravované knihy Literární Ostrava a Literární mapy Ostravy. V rámci vycházky pokřtíme zářijové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Sraz na Alšově náměstí.

ÚTERÝ 27. 9. V 16.30 VITRÍNKA VOL. 1 – STARÉ MÍSTOPISNÉ TISKY

Vernisáž výstavy v nových výstavních vitrínkách ve vstupní chodbě antikvariátu Fiducia 

Autorem vitrínek je sochař Petr Szyroki a budeme v nich pravidelně jednou měsíčně vystavovat nejrůznější knížky podle vybraných témat – postupně představíme kupříkladu prvorepublikové pohádky, staré knížky o hornictví, českou a slovenskou avantgardu, knížky s podpisy či málo se objevující první vydání knih. V září se ve Vitrínce budete moci seznámit se zajímavými místopisnými tisky a knihami, třeba o hornickém krveprolití na Slezské Ostravě v roce 1894 nebo s Pamětním listem z Moravské Ostravy z roku 1933. Všechny knížky budou po ukončení výstavy prodejné.  

ÚTERÝ 27. 9. V 17.00 KATEŘINA VIDENOVÁ: O STROMECH V ULICÍCH

Přednáška a prezentace knihy rozhovorů, jež otevírá důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty 

Manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, existuje celá řada. Problémem je ale podle řady odborníků špatná nebo vůbec žádná zastřešující koncepce a nedostatek koordinace a komunikace. Stromy ve městech nepřibývají. Stromy mizí. Kde je nepřítel? Jsou to auta? Jsou to inženýrské sítě? Anebo posedlost ekonomickým růstem jako jedinou představitelnou budoucností? Na tyto a další otázky se nám pokusí odpovědět autorka oceňované knihy O stromech v ulicích, architektka Kateřina Videnová. V publikaci shromáždila osmnáct úhlů pohledu k dané problematice, ke každému vyzpovídala ochotného a kompetentního odborníka a pokusila se všechny odpovědi propojit a kontextualizovat.

FIDUCIA ON-LINE

1. 9. Marta Gruber – Útočiště

11. 9. Hlasy města – František Hruška

18. 9. Ondřej Kotrč – Victim of destiny

30. 9. Ostravské kulturní stopy – Nová Karolina