Dvojvernisáž ve Fiducii – Roman Franc a Tadeáš Kotrba

Srdečně vás zveme na dvojvernisáž do Fiducie v pondělí 24.10. od 18:00. Ve Fotografické galerii Fiducia představí svou tvorbu Roman Franc (kurátor Jiří Pátek), v Galerii Dole Tadeáš Kotrba (kurátor Martin Mikolášek).

24. 10. V 18.00 ROMAN FRANC – POSPOLITOSTI

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Fotografie Romana France jsou dokladem toho, že i v době vpletené do virtuální reality sociálních sítí může technologie přispívat ke kontaktům, které mají přirozenou lidskou povahu. Franc je vyznavačem fotografické práce, jež má blízko k rané historii média, kdy fotograf putoval za svými zákazníky a stisknutí spouště bylo vyvrcholením události, jíž předcházela řada malých soukromých rituálů, během nichž si měli všichni zúčastnění příležitost uvědomit, kdo jsou. Před Francovým objektivem se na různých místech světa scházejí skupiny lidí rozličných zájmů a společenských rolí, aby si vzájemně potvrdily, že k sobě patří, a deklarovaly to prostřednictvím fotografického obrazu, který stále považujeme za pravdivý. Výstava potrvá do konce listopadu. Kurátor: Jiří Pátek.

24. 10. V 18.30 TADEÁŠ KOTRBA – ROZLOMENÝ ČAS

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Obrazy Tadeáše Kotrby (*1986) působí malířský úsporně a tematicky soustředěně. V poslední době v nich autor intenzivně propojuje svůj rukopis s odkazy na tvorbu svého otce, předčasně zesnulého sochaře Mária Kotrby. Na klížených lněných plátnech akcentuje plošnou monochromii, kterou sporadicky doplňuje barevnými akcenty. Kresby andělů a démonů, citlivě přenesené na plátno pomocí šablon a scelující obrazovou kompozici, jsou citacemi otcových sochařsky cítěných kreseb.

Výstava potrvá do 23. 11. Kurátor: Martin Mikolášek.

Výstavní program Galerie Dole a Fotografické galerie Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.