Fiducia v listopadu

Srdečně vás zveme na naše listopadové akce. Čeká nás výstava exilových tisků, moderovaná diskuse s historiky o Rozpadu Sovětského svazu, slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla, slavnostní uvedení výstupů literárního projektu NAKI II, na kterém jsme  po tři roky spolupracovali s Ostravskou univerzitou. Do Ostravy přijede historik umění Rostislav Švácha s přednáškou o Aleně Šrámkové, architektka Kateřina Videnová s přednáškou o tématu stromů v urbanizovaném prostředí, soubor Ostravská bandaska uvede hudebně-popularizační pásmo k 150. výročí narození Emila Háchy. S dětmi můžete přijít na další kreativní ateliér a můžete se také těšit na naše online pořady.

8. 11. V 17.00 VITRÍNKA VOLUME 2 – EXILOVÉ TISKY

Vernisáž výstavy knížek, které u nás za komunismu nemohly vycházet a byly vydávány v exilu.

V listopadu se v naší nové galerii Vitrínka, jejímž autorem je sochař Petr Szyroki, budete moci seznámit se zajímavými exilovými tisky, například z legendárního Sixty-Eight Publishers. Všechny knížky budou po ukončení výstavy prodejné.   

8. 11. V 18.00 ROZPAD SOVĚTSKÉHO SVAZU A POSTSOVĚTSKÝ PROSTOR V 90. LETECH 20. STOLETÍ

Moderovaná diskuse s historiky Liborem Svobodou, Milanem Bártou, Matějem Bílým a Vojtěchem Vlčkem.

Spolu s historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů se budeme věnovat těmto tématům: Gorbačov, perestrojka, zánik sovětského impéria a nástup Borise Jelcina, osamostatnění Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí a středoasijských republik, válka v Čečensku. Večer moderuje historik Vojtěch Vlček.

11. 11. V 17.30 LITERÁRNÍ OBRAZ REGIONU 1918–2018 

Slavnostní uvedení výstupů literárního projektu NAKI II.

Osobnosti, události, instituce, místa a texty severovýchodní Moravy a českého Slezska v katalogu, mapě a slovníku.

Pozor – koná se v univerzitním knihkupectví Ostravské univerzity na Mlýnské ulici.

15. 11. V 15.30 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA

Pietní vzpomínka na oběti komunistického režimu. 

Tradiční setkání u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Pořádají Gymnázium Olgy Havlové, Fiducia a političtí vězni České republiky. Vystoupí Pěvecký sbor Chorus Ostrava.

Pozor – ve vstupní hale ostravské Nové radnice. 

23. 11. V 18.00 PREZIDENT EMIL HÁCHA HUDBOU OBKLOPENÝ 

Hudebně-popularizační pásmo k 150. výročí narození Emila Háchy. 

Osudy kontroverzně vnímaného politika v originálním představení souboru Ostravská bandaska. Komorní hudební těleso Fakulty umění Ostravské univerzity vede muzikolog Viktor Velek. 

24. 11. V 18.00 ROSTISLAV ŠVÁCHA: ARCHITEKTKA ALENA ŠRÁMKOVÁ

Přednáška předního českého historika umění o významné české architektce.

Alena Šrámková (1929–2022) byla první českou architektkou, jejíž tvorba dosáhla téhož významu jako tvorba architektů-mužů. K přední pozici v domácí architektuře se dlouho probojovávala. Dosáhla jí s domem ČKD (dnes New Yorker) v Praze na Můstku, na který tehdejší kritici hleděli jako na nejdůležitější dílo českého postmodernismu. Aleně Šrámkové však spíše šlo o vyjádření představy normálnosti, obyčejnosti a pravdivosti; přála si, aby její práce nepodléhala módám a abychom u jejích staveb rychle nepoznali, v jaké době vznikly a v jakém stylu jsou pojaté. Nedívala se se sympatiemi na konzumní společnost, chtěla raději lidi vychovávat ke správným hodnotám. Přednáška upozorní na nejdůležitější projekty a stavby Aleny Šrámkové s jistým důrazem na její práce pro severní a střední Moravu.  

27. 11. v 10.00 DĚTSKÝ ATELIÉR 

Současné umění hravě a bez nudy. 

Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče vedou Marcela Lysáčková a Martina Janošcová. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení – košili, plášť a podobně. 

30. 11. v 18.00 KATEŘINA VIDENOVÁ: O STROMECH V ULICÍCH

Přednáška a prezentace knihy rozhovorů, jež otevírá důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty. 

Manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, existuje celá řada. Problémem je ale podle řady odborníků špatná, nebo vůbec žádná, zastřešující koncepce a nedostatek koordinace a komunikace. Stromy ve městech nepřibývají. Stromy mizí. Kde je nepřítel? Jsou to auta? Jsou to inženýrské sítě? Anebo posedlost ekonomickým růstem jako jedinou představitelnou budoucností? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět autorka oceňované knihy O stromech v ulicích, architektka Kateřina Videnová. V publikaci shromáždila osmnáct úhlů pohledu k dané problematice, ke každému vyzpovídala ochotného a kompetentního odborníka a pokusila se všechny odpovědi propojit a kontextualizovat.

FIDUCIA ON-LINE

13. 11. Ostravské kulturní stopy – Camillo Sitte v Ostravě