Fiducia v roce 2023 – s vámi už čtvrt století


Milí přátelé, v říjnu 2023 oslaví antikvariát a klub Fiducia 25 let existence. O historii klubu, který patří k nejdéle fungujícím nezávislým organizacím v Ostravě, se dozvíte více na našem webu: https://klubfiducia.cz/…as/.  V roce 2023 připravujeme kromě standardního kulturního programu a výstav v našich galeriích (přibližně 100 akcí ročně) i několik větších kulturních projektů. Pokřtíme dvě knihy a pracujeme na novém projektu, zaměřeném na posílení patriotismu:  


Kniha  Ani síť, ani hvězda – Literární Ostrava 1918-2018

V únoru pokřtíme naši novou knihu Ani síť, ani hvězda – Literární Ostrava 1918-2018 (součástí je stejnojmenná literární mapa, pokřtěná v prosinci)  a přílohu Ostrava je, když…, kterou nyní finalizujeme. Vydání knihy, mapy a přílohy předcházel rozsáhlý badatelský výzkum v rámci projektu NAKI, na kterém jsme tři roky spolupracovali s katedrou literatury Ostravské univerzity. Ostrava zatím knihu podobného typu nemá a jde o nový počin i v rámci České republiky. I v ostravském průmyslovém či postprůmyslovém „souměstí“ existovala a existuje krásná literatura, a nabízí tak potenciálním zájemcům jeden z možných způsobů, jak si „přečíst“ třetí největší české město. Tento knižní soubor literárních výletů se snaží být užitečným pomocníkem všem těm, kdo se odváží vyrazit na podobnou cestu. Propojuje slovo a krok (protože oba fenomény k sobě odedávna patří a protože lidská duše od nepaměti chodívá pěšky) a případnému čtenáři a výletníkovi v itineráři jednotlivých tras servíruje k povzbuzení menší či větší „aperitivy“ z muzeálně historického, poměrně nedávného i ryze současného ostravského literárního života (zhruba v rozmezí let 1918–2018), to vše jako eventuální inspiraci k dalšímu odkrývání toho, jak se k sobě má město Ostrava a krásná literatura.


Kniha Ostrava za Jana Prokeše

Přestože Jan Prokeš byl zásadní postavou rozvoje Ostravy ve dvacátých letech dvacátého století, dodnes kromě drobných studií nevyšla publikace, která by mapovala jeho život a přínos pro město, nebyl také zpracován jeho archiv. Po únoru 1948 jeho jméno nebylo připomínáno pro jeho postoje, dokonce byla odstraněna jeho busta. Po roce 1990 vyšlo několik drobných studií, řádná publikace ovšem dodnes chybí, a to přesto, že je Prokeš považován za jednu z nejvýraznějších osobností, která kdy stála v čele města Ostravy.  Rozhodli jsme se proto tento dluh napravit a k výročí 150 let od Prokešova narození v květnu 2023 připravit reprezentativní publikaci, která by podrobně zmapovala jeho život a zejména jeho působení v čele Ostravy, jež mělo zásadní vliv na rozvoj našeho města za první republiky. Knize předcházel archivní výzkum, vzhledem k nezpracovanosti Prokešovy pozůstalosti kniha přinese cenné  poznatky a nové informace včetně bohatého dokumentačního materiálu. 


Ostravské kulturní stezky

Podle toho, jak se nám podaří zajistit financování, bychom se rádi v roce 2023 nově věnovali i projektu tzv. ostravských kulturních stezek. Ty by formou krátkých atraktivních textů online a na tištěných skládačkách představily veřejnosti v roce 2023 v minimálně 5 okruzích to nejzajímavější z ostravské architektury a kultury (každý okruh by měl cca 10 míst). Inspirací nám jsou jiná města, která v rámci práce s patriotismem a turismem předkládají veřejnosti to nejlepší ze své kultury srozumitelnou formou tzv. infobrožurek (drobné skládačky formátu A3), které jsou bezplatně k dispozici v síti infocenter a v kulturních organizacích. Zatím zvažujeme některá z těchto témat.: Po stopách ostravské secese, Po stopách ostravských Němců, Ostravské sopky, Ostravská hornická krajina, Industriální monumenty Ostravy, Ostravské přírodní unikáty,  Po stopách ostravské sorely, Ostravský brusel a brutalismus, Ostravské architektonické unikáty, Ostravská ženská stezka, Po stopách ostravských osobností (již nežijících, body by se umístily v rodných místech, u pamětních desek atp.) a jiné.