Debuty a Otevření sezóny na Benešáku

Srdečně vás zveme ve středu 5. dubna na další Literární Debuty, tentokrát s básníkem a jazzovým hudebníkem Jiřím Šimčíkem a zástupcem mladé literárně-teoreticko-kritické generace Jakubem Vaňkem. Ve čtvrtek 6. dubna otevřeme sezónu na náměstí Edvarda Beneše, Připravíme náměstí na jaro, opravíme květináče a naučné cedulky, nainstalujeme pítko pro ptáky a pokřtíme jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Děti se mohou těšit na ateliér, na kterém budeme výtvarně přemýšlet o městské divočině a životě zvířat ve městě. Špekáčky a jiné pochutiny na opékání s sebou. 

STŘEDA 5. 4. v 18.00 – DEBUTY VOL. 13: ŠIMČÍK, VANĚK

Básník a jazzový hudebník Jiří Šimčík a básník a literární kritik Jakub Vaněk v pořadu básníka Romana Polácha. 

První letošní večer literárních čtení Debuty se uskuteční v rámci aktualizovaného konceptu, kterým chceme představit nejenom pozoruhodné knižní debuty, ale rovněž neméně pozoruhodně talentované autory, kteří teprve na první knížku čekají. Tentokrát vystoupí básník a jazzový hudebník Jiří Šimčík (*2003), jehož sbírka Vězeňská strava (Dobrý důvod, 2022) je strukturována mladou vlnou nespokojenosti se současným stavem světa, kterou koncentruje do mnohdy surrealisticko-kafkovských souřadnic. Jakub Vaněk (*1992) je soudobým zástupcem mladé literárně-teoreticko-kritické generace – pro digitální platformu Psí víno uvádí a komentuje mladou básnickou generaci, do jejíhož okruhu se vřazuje originální konceptualitou básní, jež je založena na tkáni rozlehlosti světa, na aktivaci života a dynamické a hravé obraznosti.

Literární pořad Debuty je zaměřen na pozoruhodné básnické a prozaické prvotiny, případně pak na knížky druhé, které jsou často poměřovány právě prvotinami. Debuty také fungují jako pořad, jenž dává prostor i dalším hostům mladé a střední literární generace, kteří nespadají do výše zmíněné kategorie a kteří se představí ostravskému publiku svým „debutovým“ čtením.

ČTVRTEK 6. 4. v 18.00 – OTEVŘENÍ SEZÓNY NA BENEŠÁKU

Jarní okrášlení náměstí, ateliér pro děti a křest bulletinu Krásná Ostrava. 

Přijďte s námi otevřít poslední sezónu na náměstí Edvarda Beneše, které by příští rok mělo projít rekonstrukcí. Připravíme náměstí na jaro, opravíme květináče a naučné cedulky, nainstalujeme pítko pro ptáky a pokřtíme jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Děti se mohou těšit na ateliér, na kterém budeme výtvarně přemýšlet o městské divočině a životě zvířat ve městě. Špekáčky a jiné pochutiny na opékání s sebou.